23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 179-431516
Offentliggjort
15.09.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
22.10.2020 Kl. 11:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=279082&B=NORDKOB

Udbyder

Hillerød Affaldshåndtering A/S

Indkøb af renovationsbiler


Hillerød Affaldshåndtering A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hillerød Affaldshåndtering A/S
CVR-nummer: 31592593
Postadresse: Solrødgårds alle 6
By: Hillerød
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Nikolaj Langballe
E-mail: nla@halsnaesforsyning.dk
Telefon: +45 51851849

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.hillerodforsyning.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://www.hillerodforsyning.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=279082&B=NORDKOB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=279082&B=NORDKOB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Affaldshåndtering

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Indkøb af renovationsbiler

 

Sagsnr.: 5500700
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34144511 Renovationsvogne
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Levering, inklusiv levering og montering af udstyr, samt serviceaftaler for i alt 5 renovationsbiler.

- Delaftale 1: 2 stk. 2 akslede 16 tons 2 kammerbil med komprimatorkasse.

- Delaftale 2: 1 stk. 3 akslet 26 tons 2 kammerbil med komprimatorkasse, 1 stk. 4 akslet 32 tons bil med kran til tømning af molokker, 1 stk. 4 akslet bil med kran til haveaffald.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

2 stk. 16 tons med 2 kammerkomprimator

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144500 Køretøjer til affald og spildevand
34144512 Renovationsvogne med komprimering
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

 

Hillerød

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering af 2 stk. 2 akslede 16 tons biler med to-kammer komprimator samt serviceaftale på bilen.

Ordregiver har valgt at udbyde en samlet løsning i form af levering af færdigopbyggede renovationsbiler, chassiser med udstyr. Leverandøren har således selv ansvaret for montering af og koordinering omkring udstyr herunder komprimatorkasser.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

1 stk. 26 tons, tokammer bil med kasse. 1 stk. 32 tons bil med kran. 1 stk. 26 tons bil med kran

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144500 Køretøjer til affald og spildevand
34144512 Renovationsvogne med komprimering
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

 

Hillerød

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering af 1 stk. 3 akslet 26 tons biler med to-kammer komprimator, 1 stk. 4 akslet bil 32 tons med kran og 1 stk. 4 akslet 26 tons bil med kran samt serviceaftale på bilerne.

Ordregiver har valgt at udbyde en samlet løsning i form af levering af færdigopbyggede renovationsbiler, chassiser med udstyr. Leverandøren har således selv ansvaret for montering af og koordinering omkring udstyr herunder komprimatorkasser og kraner.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud uploade et udfyldt ESPD, hvor de efterspurgte informationer skal oplyses.

Der skal fremsendes særskilt ESPD for hver af de 2 delaftaler.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, eller udgør en sammenslutning af virksomheder (konsortier) skal der afleveres flere ESPD'er, jf. udbudsbetingelserne.

Tilbudsgiver kan udfylde det for-udfyldte ESPD som ordregiver har uploadet i EU-Supply.

Tilbudsgiver skal i ESPD'et bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136 (se ESPDs afsnit: ”Udelukkelse”).

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137 (se ESPDs afsnit: ”Udelukkelse”).

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal give oplysninger om tilbudsgivers økonomiske nøgletal (Egenkapital og nettoomsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår).

De økonomiske nøgletal skal fremgå af udfyldt ESPD.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Mindstekravene nævnt nedenfor er gældende for hver af de 2 delaftaler særskilt.

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver ikke har haft negativ egenkapital i hvert af de seneste 3 regnskabsår.

Er tilbudsgiver et konsortium gælder dette krav for hver deltager i konsortiet.

Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes egenkapitalen som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede egenkapital i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår.

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har haft en nettoomsætning på minimum 5 mio. DKK i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Oplysninger om virksomhedens erfaringer i form af referencer for tilsvarende leverancer, der er udført de sidste 3 år, skal fremgå af udfyldt ESPD.

Ordregiver ønsker oplysning om:

- Leverancens genstand herunder antal leverede køretøjer

- Tidspunkt for levering

- Ordregiver

- Kontraktværdi.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver inden for de sidste 3 år har leveret minimum 3 renovationsbiler.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders erfaring eller hvis tilbudsgiver er et konsortium gælder kravet om 3 referencer samlet for leverandør med underleverandør eller for konsortiet samlet. Bemærk at der i givet fald skal indsendes ESPD for alle deltagerne.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/10/2020
Tidspunkt: 11:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 22/04/2021
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/10/2020
Tidspunkt: 11:00
Sted:

 

Tilbudsgiver kan ikke være tilstedet ved åbning af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrist:

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4.

I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af

Klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/09/2020

Send til en kollega

0.094