23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 178-430133
Offentliggjort
14.09.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
09.10.2020 Kl. 23:59

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/032fbd17-0bae-48cb-9f02-783cb0f3d78e/homepage

Udbyder

Fors Spildevand Lejre A/S

Bortskaffelse af slam (genudbud)


Fors Spildevand Lejre A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: FORS Spildevand Lejre A/S
CVR-nummer: 33055072
Postadresse: Tåstrup Møllevej 5
By: Holbæk
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4300
Land: Danmark
Kontaktperson: Sebastian Greva
E-mail: seg@horten.dk
Telefon: +45 52344335

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/032fbd17-0bae-48cb-9f02-783cb0f3d78e/homepage

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: FORS Spildevand Holbæk A/S
CVR-nummer: 32765572
Postadresse: Tåstrup Møllevej 5
By: Holbæk
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4300
Land: Danmark
Kontaktperson: Sebastian Greva
E-mail: seg@horten.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f0454223-46f6-4f32-900c-d9e9853b545d/homepage

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: FORS Spildevand Roskilde A/S
CVR-nummer: 32837832
Postadresse: Betonvej 12
By: Roskilde
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Sebastian Greva
E-mail: seg@horten.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f0454223-46f6-4f32-900c-d9e9853b545d/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/032fbd17-0bae-48cb-9f02-783cb0f3d78e/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/032fbd17-0bae-48cb-9f02-783cb0f3d78e/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/032fbd17-0bae-48cb-9f02-783cb0f3d78e/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyningsvirksomhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Bortskaffelse af slam (genudbud)

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

FORS Spildevand Lejre A/S, Spildevand Holbæk A/S og Spildevand Roskilde A/S (herefter "Ordregiverne") ønsker at indgå fire 2-årige kontrakter om tømning, afhentning og bortskaffelse af slam på en række af Ordregivernes renseanlæg (herefter "Kontrakterne"). Kontrakterne kan forlænges med 2 x 12 måneder, således at de maksimalt kan vare 4 år.

Kontrakterne omfatter tømning, afhentning og bortskaffelse af slam fra de i opgavebeskrivelsen angivne renseanlæg. Der er tale om tømning, afhentning og bortskaffelse af slam fra afvandingsposer, slammineraliseringsanlæg, slamlager og containere fordelt på følgende måde:

- Delaftale 1 (Holbæk): Containere og afvandingsposer, samt option på slamlager

- Delaftale 2 (Roskilde): Containere

- Delaftale 3 (Lejre): Containere og slamlager

- Delaftale 4: Slammineraliseringsanlæg (rammeaftale).

For en nærmere opgavebeskrivelse henvises til opgavebeskrivelser og kravspecifikationer 01-04.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delkontrakt 1 - Holbæk

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90400000 Kloakvæsen
90410000 Bortskaffelse af spildevand
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

FORS Spildevand Lejre A/S, Spildevand Holbæk A/S og Spildevand Roskilde A/S (herefter "Ordregiverne") ønsker at indgå fire 2-årige kontrakter om tømning, afhentning og bortskaffelse af slam på en række af Ordregivernes renseanlæg (herefter "Kontrakterne"). Kontrakterne kan forlænges med 2 x 12 måneder, således at de maksimalt kan vare 4 år.

Kontrakterne omfatter tømning, afhentning og bortskaffelse af slam fra de i opgavebeskrivelsen angivne renseanlæg. Der er tale om tømning, afhentning og bortskaffelse af slam fra afvandingsposer, slammineraliseringsanlæg, slamlager og containere fordelt på følgende måde:

- Delaftale 1 (Holbæk): Containere og afvandingsposer, samt option på slamlager

- Delaftale 2 (Roskilde): Containere

- Delaftale 3 (Lejre): Containere og slamlager

- Delaftale 4: Slammineraliseringsanlæg (rammeaftale).

For en nærmere opgavebeskrivelse henvises til opgavebeskrivelser og kravspecifikationer 01-04.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges i 2 x 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Entreprenøren skal til ordregiver stille en uigenkaldelig og ubetinget sikkerhedsstillelse på 15 % af kontraktsummen. Kontrakten indeholder endvidere bodsbestemmelser.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delkontrakt 2 - Roskilde

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90400000 Kloakvæsen
90410000 Bortskaffelse af spildevand
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

FORS Spildevand Lejre A/S, Spildevand Holbæk A/S og Spildevand Roskilde A/S (herefter "Ordregiverne") ønsker at indgå fire 2-årige kontrakter om tømning, afhentning og bortskaffelse af slam på en række af Ordregivernes renseanlæg (herefter "Kontrakterne"). Kontrakterne kan forlænges med 2 x 12 måneder, således at de maksimalt kan vare 4 år.

Kontrakterne omfatter tømning, afhentning og bortskaffelse af slam fra de i opgavebeskrivelsen angivne renseanlæg. Der er tale om tømning, afhentning og bortskaffelse af slam fra afvandingsposer, slammineraliseringsanlæg, slamlager og containere fordelt på følgende måde:

- Delaftale 1 (Holbæk): Containere og afvandingsposer, samt option på slamlager

- Delaftale 2 (Roskilde): Containere

- Delaftale 3 (Lejre): Containere og slamlager

- Delaftale 4: Slammineraliseringsanlæg (rammeaftale).

For en nærmere opgavebeskrivelse henvises til opgavebeskrivelser og kravspecifikationer 01-04.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges i 2 x 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Entreprenøren skal til ordregiver stille en uigenkaldelig og ubetinget sikkerhedsstillelse på 15 % af kontraktsummen. Kontrakten indeholder endvidere bodsbestemmelser.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delkontrakt 3 - Lejre

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90400000 Kloakvæsen
90410000 Bortskaffelse af spildevand
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

FORS Spildevand Lejre A/S, Spildevand Holbæk A/S og Spildevand Roskilde A/S (herefter "Ordregiverne") ønsker at indgå fire 2-årige kontrakter om tømning, afhentning og bortskaffelse af slam på en række af Ordregivernes renseanlæg (herefter "Kontrakterne"). Kontrakterne kan forlænges med 2 x 12 måneder, således at de maksimalt kan vare 4 år.

Kontrakterne omfatter tømning, afhentning og bortskaffelse af slam fra de i opgavebeskrivelsen angivne renseanlæg. Der er tale om tømning, afhentning og bortskaffelse af slam fra afvandingsposer, slammineraliseringsanlæg, slamlager og containere fordelt på følgende måde:

- Delaftale 1 (Holbæk): Containere og afvandingsposer, samt option på slamlager

- Delaftale 2 (Roskilde): Containere

- Delaftale 3 (Lejre): Containere og slamlager

- Delaftale 4: Slammineraliseringsanlæg (rammeaftale).

For en nærmere opgavebeskrivelse henvises til opgavebeskrivelser og kravspecifikationer 01-04.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges i 2 x 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Entreprenøren skal til ordregiver stille en uigenkaldelig og ubetinget sikkerhedsstillelse på 15 % af kontraktsummen. Kontrakten indeholder endvidere bodsbestemmelser.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 4 - Slammineraliseringsanlæg (rammeaftale)

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90400000 Kloakvæsen
90410000 Bortskaffelse af spildevand
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

FORS Spildevand Lejre A/S, Spildevand Holbæk A/S og Spildevand Roskilde A/S (herefter "Ordregiverne") ønsker at indgå fire 2-årige kontrakter om tømning, afhentning og bortskaffelse af slam på en række af Ordregivernes renseanlæg (herefter "Kontrakterne"). Kontrakterne kan forlænges med 2 x 12 måneder, således at de maksimalt kan vare 4 år.

Kontrakterne omfatter tømning, afhentning og bortskaffelse af slam fra de i opgavebeskrivelsen angivne renseanlæg. Der er tale om tømning, afhentning og bortskaffelse af slam fra afvandingsposer, slammineraliseringsanlæg, slamlager og containere fordelt på følgende måde:

- Delaftale 1 (Holbæk): Containere og afvandingsposer, samt option på slamlager

- Delaftale 2 (Roskilde): Containere

- Delaftale 3 (Lejre): Containere og slamlager

- Delaftale 4: Slammineraliseringsanlæg (rammeaftale).

For en nærmere opgavebeskrivelse henvises til opgavebeskrivelser og kravspecifikationer 01-04.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges i 2 x 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Entreprenøren skal til ordregiver stille en uigenkaldelig og ubetinget sikkerhedsstillelse på 15 % af kontraktsummen. Rammeaftalen indeholder endvidere bodsbestemmelser.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Følgende punkter i ESPD'et skal udfyldes:

Del III: (alle punkter):

A: Grunde vedrørende straffedomme

B: Grunde, der vedrører skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikrings-ordninger

C: Grunde, der vedrører interessekonflikter, konkurrencefordrejning, urigtige oplysninger.

Bemærk: Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til delaftalen, medmindre tilbudsgiver fremlægger dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Tilsvarende vil tilbudsgivere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. (1)-(6) blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til delaftalen, medmindre tilbudsgiver fremlægger dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, som står til at blive tildelt delaftalen, skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at virksomheden ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde.

Ordregiverne vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter 1. juni 2020.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

For de 3 seneste afsluttede regnskabsår skal tilbudsgiver i ESPD'et give oplysninger om følgende:

i) Tilbudsgivers soliditetsgrad i %, jf. ESPD'et, pkt. IV.B ("Finansielle nøgletal")

ii) Tilbudsgivers årsomsætning i DKK, jf. ESPD'et pkt. IV.B ("Samlet årsomsætning").

Med "seneste afsluttede regnskabsår" menes seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt årsregnskab.

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet (fx underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

Såfremt tilbudsgiver ikke kan give oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet, fordi tilbudsgiver er etableret inden for det seneste år, skal tilbudsgiver anføre dette i ESPD'et.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at få tildelt kontrakten, skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende tilbudsgivers seneste godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, medmindre oplysningerne er frit tilgængelige for Ordregiverne.

For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder endvidere, at tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. Såfremt en tilbudsgiver beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for tilbudsgivers forpligtelser under den udbudte kontrakt.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende 2 mindstekrav:

i) Soliditetsgrad på minimum 15 % i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår, og

ii)

- Delaftale 1: Omsætning på minimum 2 mio. DKK hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

- Delaftale 2: Omsætning på minimum 2,3 mio. DKK hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

- Delaftale 3: Omsætning på minimum 700 000 DKK hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

- Delaftale 4: Omsætning på minimum 1 mio. DKK hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal i ESPD'et give oplysninger om følgende:

i) Referencer med oplysning om tilbudsgivers betydeligste erfaring med lignende opgaver jf. ESPD'et, pkt. IV.C. ("Udførelse af tjenesteydelser af den anførte type").

Med en "lignende opgave" forstås tømning, afhentning og bortskaffelse af slam, hvor den samlede slammængde udgør mindst

- Delaftale 1: 3 000 tons slam.

- Delaftale 2: 3 500 tons slam

- Delaftale 3: 1 000 tons slam

- Delaftale 4: 1 500 tons slam.

For at opfylde mindstekravet på mindst 3 lignende opgaver skal tilbudsgiver ved referencerne illustrere erfaring med tømning, afhentning og bortskaffelse af slam fra følgende tømningsmedier:

- Delaftale 1: Slamlager, container og afvandingsposer

- Delaftale 2: Container

- Delaftale 3: Container og slamlager

- Delaftale 4: Slammineraliseringsanlæg.

Det er ikke et krav, at alle typer tømningsmedier skal være omfattet af samme reference. Det vil således være tilstrækkeligt, hvis tilbudsgiver har udført 3 lignende opgaver, der tilsammen omfatter de for den enkelte delaftale krævede tømningsmedier.

Referencerne bør indeholde: Modtager af arbejdet/ydelsen (kontaktoplysninger på kontaktperson), tidspunkt for opgavens udførelse og beskrivelse af projektets art og omfang. Disse referencer kan tillige anvendes til brug for udvælgelsen.

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (fx underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

Dokumentation: Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, se ovenfor, anses af Ordregiverne for at være den endelige dokumentation for tilbudsgivers tekniske kapacitet.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravet, jf. foranstående, vil tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal have udført mindst 3 lignende opgaver inden for de seneste 3 år regnet fra datoen for tilbudsfristen.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten indeholder krav om sikkerhedsstillelse. Derudover indeholder kontrakten ændringsklausuler, hvorefter Ordregiverne kan ændre fremgangsmåde for tømning, afhentning og bortskaffelse for 3 navngivne renseanlæg, ligesom Ordregiverne kan træffe beslutning om, at der ikke skal ske tømning af slam fra de 3 renseanlæg i et givent år.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/10/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/10/2020
Tidspunkt: 23:59
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Tilbudsgiverne har ikke ret til at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Det bemærkes for god ordens skyld, at det alene er delaftale 4 der er en rammeaftale.

Alle spørgsmål vedrørende udbuddet skal uploades på udbudsportalen.

Tilbudsgiverne opfordres til at stille deres spørgsmål senest den 1. oktober 2020.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/09/2020

Send til en kollega

0.078