23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 138-338679
Offentliggjort
20.07.2020
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Randers Kommune

Affaldscontainere baseret på husstandsindsamlet genanvendeligt plast


Randers Kommune

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Randers Kommune
CVR-nummer: 29189668
Postadresse: Laksetorvet
By: Randers
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 8900
Land: Danmark
Kontaktperson: Per Tolstrup
E-mail: kontakt@tohv.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.randers.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://tender.konnect.dk/invite/796

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Affaldscontainere baseret på husstandsindsamlet genanvendeligt plast

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34928480 Affaldscontainere og -spande
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Med udgangspunkt i "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" og Randers Kommunes klima-, natur- og miljøpolitik påtænker Randers Kommune at udbyde leverance af affaldscontainere baseret på husstandsindsamlet genanvendeligt plast.

Det er Randers Kommunes ambition, at en ny rammeaftale om levering af affaldscontainere baseret på husstandsindsamlet genanvendeligt plast både kan være med til at opfylde målsætningerne i klimaplanen, samtidig med at projektet vil bidrage til udviklingen af nye teknologier og metoder for effektiv genanvendelse af plastaffald. Som led i forberedelsen af et udbud af affaldscontainere baseret på husstandsindsamlet genanvendeligt plast, inviteres aktører i branchen til dialogmøder. Dialoggrundlag med nærmere oplysninger om baggrunden for projektet og om anmodning om deltagelse er tilgængeligt via oplyste link.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Randers

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

4 årig rammeaftale på levering af affaldscontainere til indsamling af kildesorteret affald ved husstande i Randers Kommune. Der forventes indkøbt en betydelig initialordre for derigennem at bidrage til udvikling af teknologier og værktøjer. Samtidig må leverandøren dog påregne selv at investere i markedsmodning og produktudvikling. Der forventes stillet krav om genanvendelse af min. 60 % af det husstandsindsamlede genanvendelige plast.

Gennem markedsdialogen vil de nærmere rammer for markedets reelle tekniske formåen for så vidt angår genanvendelsen af det husstandsindsamlede plast blive analyseret/vurderet, og i relevant omfang indarbejdet i det kommende udbud.

Frist for anmodning om deltagelse i markedsdialog er den 20. august 2020, kl. 12.00. Markedsdialog vil foregå den 26., 27. og 28. august 2020.

Af hensyn til det samlede ressourceforbrug forbeholder Randers Kommune sig retten til at begrænse antallet af virksomheder der deltager i dialogmøder. Invitation til deltagelse i markedsdialogen vil blive udsendt til de udvalgte virksomheder den 21. august 2020.

Alle har i øvrigt mulighed for at indsende input og betragtninger via det nævnte link. Se dokumentet "Dialoggrundlag" for yderligere oplysninger om baggrund, forventet leverance, anmodning om deltagelse i dialogmøder, frister mv.

Udbuddet af affaldscontainere baseret på husstandsindsamlet genanvendeligt plast forventes annonceret i efteråret 2020.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
17/07/2020

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Markedsdialogen gennemføres i overensstemmelse med udbudslovens § 39.

 

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/07/2020

Send til en kollega

0.093