23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 129-317442
Offentliggjort
07.07.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Viborg Kommune

Rengøringsservice, Viborg Kommune


Viborg Kommune

Bekendtgørelse om ændring

Ændring af en kontrakt/koncession i dens løbetid

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Viborg Kommune
Postadresse: Prinsens Alle 5
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: udbud@viborg.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.viborg.dk/udbud

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rengøringsservice, Viborg Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90911100 Rengøring af lokaler
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1 Vest og delaftale 2 Midt

Delkontraktnr.: 1 og 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Institutioner i Viborg Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet på tidspunktet for indgåelse af kontrakten:

Udbuddet omfatter rengøringsservice på forventeligt 144 institutioner. Rengøringsservice skal udføres på bl.a. daginstitutioner, skoler, SFOer, klubber, tandklinikker, svømmehaller, biblioteker, dagcentre, sundhedscenter, værested, administrative bygninger, materialegårde mv. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver.

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen
Varighed i måneder: 84
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del IV: Procedure

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Bekendtgørelse om tildeling af kontrakt vedrørende denne kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 099-240631

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1 og 2
Delkontraktnr.: 1 og 2
Betegnelse:

Delaftale 1 Vest og Delaftale 2 Midt

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten/beslutningen om tildeling af koncession:
06/05/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten/koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Forenede Service A/S
CVR-nummer: 11394914
By: Søborg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2860
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (på tidspunktet for indgåelse af kontrakten;eksklusive moms)
Udbuddets samlede værdi: 117 075 868.00 DKK

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark

Internetadresse: http://kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/07/2020

Del VII: Ændringer til kontrakten/koncessionen

VII.1) Beskrivelse af udbuddet efter ændringerne
VII.1.1) Hoved-CPV-kode
90911100 Rengøring af lokaler
VII.1.2) Supplerende CPV-kode(r)
VII.1.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Institutioner i Viborg Kommune

VII.1.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter rengøringsservice på bl.a. daginstitutioner, skoler, SFOer, klubber, tandklinikker, svømmehaller, biblioteker, dagcentre, sundhedscenter, værested, administrative bygninger, materialegårde mv. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver.

VII.1.5) Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen
Start: 15/04/2020
Slut: 30/09/2020
VII.1.6) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 117 075 868.00 DKK
VII.1.7) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Forenede Service A/S
CVR-nummer: 11394914
By: Søborg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2860
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej
VII.2) Oplysninger om ændringerne
VII.2.1) Beskrivelse af ændringerne
Ændringernes art og omfang (med angivelse af eventuelle tidligere ændringer til kontrakten):

Viborg Kommune har med hjemmel i udbudslovens § 183 ændret/udvidet kontrakterne med kommunens nuværende leverandører på rengøringsydelser.

Det estimerede forbrug er opgjort for perioden den 15. april 2020 til 30. september 2020, begge dage inkl. behovet kan dog være for en kortere eller længere periode end det oplyste, hvorved forbruget kan blive højere eller lavere end det estimerede.

VII.2.2) Årsager til ændring
Behovet for ændring skyldes omstændigheder, som ikke kunne forudses af en påpasselig ordregivende myndighed/enhed (artikel 43, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/23/EU, artikel 72, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/24/EU, artikel 89, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/25/EU)
Beskrivelse af de omstændigheder, som gjorde ændringen nødvendig, og redegørelse for disse omstændigheders uforudseelige karakter:

Viborg Kommune foretager ændringen på baggrund af COVID-19 epidemien, som har medført skærpede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen om bl.a. øgede krav til rengøring på skoler og i daginstitutioner. Udbredelsen af COVID-19 og de deraf følgende retningslinjer, har ikke kunnet forudses på trods af rimelig og påpasselig forberedelse af den oprindelige udbudsprocedure. For at kunne holde daginstitutioner, skoler og SFO’er åbne, er behovet for indgåelse af allongerne med eksisterende leverandører nødvendige, for at kunne efterleve myndighedernes retningslinjer. Som led i kommunens forpligtelse for at sikre en forsvarlig sikker samfundsøkonomisk drift, udgør ændringen af kontrakterne derfor et ”behov”, som Viborg Kommune er forpligtet til at indfri. Behovet er en direkte følge af det uforudsete forhold. Den ekstra rengøring vedrører de i udbuddet omfattede institutioner og enheder. Kontraktens overordnede karakter ændres således ikke. Værdien af ændringerne overstiger ikke mere end 50 %.

VII.2.3) Forhøjelse af pris
Opdateret samlet kontraktværdi inden ændringerne (under hensyntagen til eventuelle tidligere kontraktændringer og pristilpasninger og, hvad angår direktiv 2014/23/EU, den gennemsnitlige inflation i den pågældende medlemsstat)
Værdi eksklusive moms: 117 075 868.00 DKK
Samlet kontraktværdi efter ændringerne
Værdi eksklusive moms: 122 075 868.00 DKK

Send til en kollega

0.144