23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 129-316798
Offentliggjort
07.07.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
01.09.2020 Kl. 23:59

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/84a8f370-52e3-45e6-88ba-9c36c476a11a/homepage

Udbyder

KomUdbud

Vindere

(14.10.2020)
RMG-Inspektion A/S
Fredericia

Inspektion af ABA-anlæg - genudbud


KomUdbud

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Esbjerg Kommune
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Land: Danmark
Kontaktperson: Ditte Munk Vækild
E-mail: dij1@esbjergkommune.dk
Telefon: +45 76161448

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fredericia Kommune
By: Fredericia
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Land: Danmark
E-mail: kommunen@fredericia.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fredericia.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kolding Kommune
By: Kolding
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Land: Danmark
E-mail: kommunen@kolding.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kolding.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Middelfart Kommune
By: Middelfart
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Land: Danmark
E-mail: middelfart@middelfart.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.middelfart.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
By: Odense
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Land: Danmark
E-mail: odense@odense.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.odense.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Randers Kommune
By: Randers
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
E-mail: randers.kommune@randers.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.randers.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Svendborg Kommune
By: Svendborg
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Land: Danmark
E-mail: svendborg@svendborg.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.svendborg.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Kommune
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Land: Danmark
E-mail: Post@vejle.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.vejle.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/84a8f370-52e3-45e6-88ba-9c36c476a11a/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/84a8f370-52e3-45e6-88ba-9c36c476a11a/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/84a8f370-52e3-45e6-88ba-9c36c476a11a/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Inspektion af ABA-anlæg - genudbud

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører indkøb af lovpligtig inspektion af ABA-anlæg iht. DBI Retningslinje 004 og 006 udført af en akkrediteret inspektionsvirksomhed til de medlemskommuner af KomUdbud, som har forpligtet sig til at benytte den herved udbudte kontrakt.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 540 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71700000 Overvågning og kontrol
71730000 Inspektion af industrianlæg
45312100 Installation af brandalarmsystem
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører indkøb af lovpligtig inspektion af ABA-anlæg iht. DBI Retningslinje 004 og 006 udført af en akkrediteret inspektionsvirksomhed til 8 jyske og fynske kommuner.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Dette udbud gennemføres af Esbjerg Kommune på vegne af KomUdbud. Se eventuelt mere på:

www.komudbud.dk

De kommuner, der deltager i udbuddet, er angivet under pkt. I.1). De er alle at betragte som ordregivere, og de vil hver især indgå en selvstændig kontrakt med den vindende tilbudsgiver på baggrund af udbuddet.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal være akkreditteret inspektionsvirksomhed, således denne kan udføre lovpligtig inspektion af ABA-anlæg iht. DBI Retningslinje 004.

Dette berigtiges ved kopi af dokumentation for, at tilbudsgiveren kan udføre lovpligtig inspektion af ABA-anlæg iht. DBI Retningslinje 004.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Gyldig erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 000 000 DKK.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Kravet berigtiges ved kopi af tilbudsgivers gyldige erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 000 000 DKK eller et tilsagn fra et forsikringsselskab om, at de vil forsikre tilbudsgiver i overensstemmelse med ovenstående i tilfælde af kontraktindgåelse

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal som minimum have 2 inspektører med minimum 5 års inspektionserfaring hver. Dette skal kunne dokumenteres i hele aftalens løbetid

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Dette berigtiges ved at fremsende dokumentation for, at tilbudsgiver som minimum har 2 inspektører med mindst 5 års inspektionserfaring hver – dette i form af eksempelvis CV’er med navn, titel og erfaring - senest 60 dage før kontraktstart

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 089-212411
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/09/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/09/2020
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/07/2020

Send til en kollega

0.312