23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Miljøstyrelsen

udbud af kampagne: Kontrol af batterier mht. tungmetalindhold og mærkning


Miljøstyrelsen

OpgavebeskrivelseUdbudet relaterer sig til kampagnen: Kontrol af batterier mht. tungmetalindhold og mærkning.
Udbudet er mere specifikt et ønske om analyse af kviksølv-, bly- og cadmiumindhold i op til 100 forskellige husholdningsbatterier.

Udbudet relaterer sig til, at kemikalieinspektionen vil i 2020 gennemføre en kontrol af tungmetaller i batterier. Udbudet omfatter laboratorieanalyser af op imod 100 husholdningsbatterier

Kampagnen har til formål at føre tilsyn og kontrol med indholdet af tungmetaller, herunder kviksølv, cadmium og bly, i batterier. Dertil vil der også blive set på, om batterierne har det lovbestemte recirkulationsmærke og om produkterne er registreret i Dansk Producentansvars System.

Kemikalieinspektionen vil udtage cirka 100 batterier til analyse.

Kampagnen er en vigtig del af den danske kemiindsats, der har fokus på de såkaldte CMR-stoffer (kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske), samt miljøskadelige stoffer. Kampagnen vil også styrke Miljøstyrelsens arbejde i forhold til den cirkulære økonomi og affald.

I denne kampagne vil der bliver kontrolleret batterier fra internethandelsplatforme, byggemarkeder og detailvarebutikker.Regler

Bekendtgørelse nr. 870 af 8. juli 2015 om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer

Bekendtgørelse nr. 1453 af 7. december 2015 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer.

Frist for tilbudsangivelse: 14. august 2020

Frist for spørgsmål: 15. juli 2020
Annonceret3. juli 2020 12:00:00 CEST
Deadline14. august 2020 12:00:00 CEST
UdbudstypeMindre danske udbud
OpgavetypeTjenesteydelser
UdbudsformOffentligt/åbent udbud
CPV kode71600000
MyndighedstypeStat
Skønnet kontraktsum200 000,00

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmaterialehttps://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/udbud-og-e-fakturering/udbudsarkiv/2020/udbud-af-laboratorieanalyse-til-kampagnen-kontrol-med-batterier-2020/

Tildelings- og udvælgelseskriterier

TildelingskriterierØkonomisk mest fordelagtige bud
UdvælgelseskriterierVurderingen af det økonomisk mest fordelagtige tilbud vil ske på baggrund af nedenstående underkriterier med den angivne vægtning:

1. Kvalitetssikring ift. det konkrete projekt 30 %
2. Fremgangsmåde, metodebeskrivelse og planlægning 30 %
3. Tidsplan, leveringstid 20 %
4. Pris 20 %

Kontaktperson

NavnKenneth Ebert
Telefon+45 29316419
E-mailkemikalieinspektionen@mst.dk

Ordregiver

NavnMiljøstyrelsen
AdresseAntvorskov allé 139
4200 Slagelse
DK
Telefon+45 72544000
E-mailkemikalieinspektionen@mst.dk
WWWAntvorskovvej 139

Send til en kollega

0.157