23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
29.06.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Spørgsmål

Til
12.08.2020 Kl. 14:00

Addresse
https://field.dalux.com/client/da/public/tender/TID-11350

Indlevering af tilbud

Til
19.08.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://field.dalux.com/client/da/public/tender/TID-11350

Udbyder

Tønder Kommune

Anlægsarbejder i Kongens Mose


Tønder Kommune

Opgavebeskrivelse Tønder Kommune udbyder i offentlig licitation anlægsarbejder i Kongens Mose som led i realisering af LIFE Nature projektet ”LIFE14 NAT/DK/000012 – LIFE Raised Bogs”.

Kongens Mose er beliggende mellem Løgumkloster og Tønder og projektområdet er på ca. 159 ha.

Interesserede kan se udbudsmaterialet på udbudsportalen DALUX, hvorfra tilbudsgivningen foregår.

Anlægsarbejder omfatter følgende arbejder:
• Forberedende arbejder (etablering af arbejdsplads, adgangsveje mm)
• Gennemgang og rydning af spredt opvækst indenfor ca. 23,3 ha
• Etablering af afskærende grøfter (3 lokaliteter, ca. 1.535 m3)
• Blokering af interne grøfter (11 lokaliteter, ca. 1.306 m3)
• Blokering af risfaskiner (4 lokaliteter)
• Søgning af dræn (6 lokaliteter, ca. 210 m)
• Terrænreguleringer (3 lokaliteter, ca. 880 m3)
• Oprensning af vandhul (1 lokalitet)
• Etablering af vadested (1 lokalitet, ca. 45 m3 stenmateriale)
• Etablering af diverse stensikringer ved rør og stem (4 lokaliteter, ca. 42 m3 stenmateriale)
• Etablering af nye rørføringer – dræn og tætte ledninger (3 lokaliteter, 2 brønde, ca. 374 m)
• Etablering af omfangsdræn (1 lokalitet, ca. 67 m)
• Hævning af eksisterende afløbsrør (1 lokalitet)
• Etablering af afløbsbrønd (1 lokalitet)
• Blokering af dræn og rørbroer (25 lokaliteter)
• In situ blokeringer af dræn (10 lokaliteter)
• Etablering af hovedafløbsstem (1 lokalitet)
• Etablering af mindre træstem (1 lokalitet)
• Etablering af træskod (2 lokaliteter)
• Retablering af alle berørte arealer

Arbejdet forventes at foregå i perioden fra 1. september 2020 til 31. december 2020.
Annonceret 29. juni 2020 12:10:00 CEST
Deadline 19. august 2020 12:00:00 CEST
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Udbudsform Offentlig licitation
CPV kode 45000000
Myndighedstype Kommune
Skønnet kontraktsum 1 200 000,00

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmateriale https://field.dalux.com/client/da/public/tender/TID-11350

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Laveste pris
Udvælgelseskriterier  

Kontaktperson

Navn Nicolaj Pedersen
Telefon +45 29717633
E-mail nico@bangsgaardogpaludan.dk

Ordregiver

Navn Tønder Kommune
Adresse Wegners Plads 2
6270 Tønder
DK
Telefon +45 74929292
E-mail toender@toender.dk
WWW www.toender.dk

Modtager af tilbud

Navn Elektronisk via Dalux
Adresse for modtagelse af tilbud Elektronisk via Dalux

Send til en kollega

0.093