23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 121-296152
Offentliggjort
25.06.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
24.08.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/312b7ea6-d8ef-4bde-a838-c86a8c36a213/homepage

Udbyder

SK Service A/S

Vindere

Valgt entreprenør

(06.10.2020)
HedeDanmark A/S
Kolding

Drift og vedligeholdelse af grønne arealer


SK Service A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: SK Service A/S
CVR-nummer: 26863902
Postadresse: Nordvej 6
By: Slagelse
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4200
Land: Danmark
Kontaktperson: Leo Clasen Jacobsen
E-mail: lcj@skforsyning.dk
Telefon: +45 58362561

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/312b7ea6-d8ef-4bde-a838-c86a8c36a213/homepage

Internetadresse for køberprofilen: www.skforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: SK Spildevand A/S
CVR-nummer: 28483708
Postadresse: Nordvej 6
By: Slagelse
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4200
Land: Danmark
Kontaktperson: Leo Clasen Jacobsen
E-mail: lcj@skforsyning.dk
Telefon: +45 58362561

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/312b7ea6-d8ef-4bde-a838-c86a8c36a213/homepage

Internetadresse for køberprofilen: www.skforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: SK Vand A/S
CVR-nummer: 27736033
Postadresse: Nordvej 6
By: Slagelse
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4200
Land: Danmark
Kontaktperson: Leo Clasen Jacobsen
E-mail: lcj@skforsyning.dk
Telefon: +45 58362561

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/312b7ea6-d8ef-4bde-a838-c86a8c36a213/homepage

Internetadresse for køberprofilen: www.skforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: SK Varme A/S
CVR-nummer: 27736904
Postadresse: Nordvej 6
By: Slagelse
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4200
Land: Danmark
Kontaktperson: Leo Clasen Jacobsen
E-mail: lcj@skforsyning.dk
Telefon: +45 58362561

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/312b7ea6-d8ef-4bde-a838-c86a8c36a213/homepage

Internetadresse for køberprofilen: www.skforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: SK Forsyning A/S
CVR-nummer: 25797981
Postadresse: Nordvej 6
By: Slagelse
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4200
Land: Danmark
Kontaktperson: Leo Clasen Jacobsen
E-mail: lcj@skforsyning.dk
Telefon: +45 58362561

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/312b7ea6-d8ef-4bde-a838-c86a8c36a213/homepage

Internetadresse for køberprofilen: www.skforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: ZEANET A/S
CVR-nummer: 26863899
Postadresse: Nordvej 6
By: Slagelse
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4200
Land: Danmark
Kontaktperson: Leo Clasen Jacobsen
E-mail: lcj@skforsyning.dk
Telefon: +45 58362561

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/312b7ea6-d8ef-4bde-a838-c86a8c36a213/homepage

Internetadresse for køberprofilen: www.skforsyning.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/312b7ea6-d8ef-4bde-a838-c86a8c36a213/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/312b7ea6-d8ef-4bde-a838-c86a8c36a213/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/312b7ea6-d8ef-4bde-a838-c86a8c36a213/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyningsvirksomhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Drift og vedligeholdelse af grønne arealer

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
77310000 Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Drift og vedligeholdelse af grønne arealer.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

SK Service A/S udbyder herved gartnerisk drift og vedligeholdelse af grønne arealer på renseanlæg, pumpestationer, regnvandsbassiner, vandværker og boringer samt ved varmecentraler, transformerstationer og administrationsbygninger. Den udbudte kontrakt omfatter følgende 5 elementer:

— Vedligeholdelse af grønne arealer på renseanlæg, pumpestationer og bassiner, primært græsslåning og pleje af beplantning samt ukrudtsbekæmpelse. Der er 22 renseanlæg, 52 bassiner og 77 pumpestationer, hvoraf omkring 1,8 ha er græsflade, 16 ha. er fælledgræs, 4,4 ha. er naturgræs og 3,1 ha. er beplantning. Plejen skal udføres i overensstemmelse med kvalitetsbeskrivelserne.

— Vedligeholdelse af grønne arealer på vandværker, beholderanlæg/trykøgeranlæg og ved boringer samt på øvrige arealer, primært græsslåning, pleje af beplantning og ukrudtsbekæmpelse på belægninger. Der er 8 vandværker, 3 beholderanlæg, 1 vandtårn, 10 trykøgeranlæg samt 37 boringer og 10 brønde med omkring 3,5 ha. Fælledgræs, 0,67 ha græsflader og 0,2 ha naturgræs, ca. 2 ha beplantning og 0,4 ha. belægninger. Plejen skal udføres i overensstemmelse med kvalitetsbeskrivelserne.

— Vedligeholdelse af grønne arealer på 9 varmecentraler, primært græsslåning, pleje af beplantning og ukrudtsbekæmpelse. Der er i alt omkring 1,6 ha fælledgræs, 0,8 ha græsflade, 0,4 ha. beplantning og 0,1 ha. belægninger. Plejen udføres skal udføres i overensstemmelse med kvalitetsbeskrivelserne.

— Vedligeholdelse af grønne arealer på 49 transformerstationer og kabelskabe. Der er i alt omkring 0,2 ha. græsflader, 0,05 ha. beplantning og 0,05 ha. belægninger. Plejen skal udføres i overensstemmelse med kvalitetsbeskrivelserne.

— Vedligeholdelse af grønne arealer ved 1 administrationsbygning. Der er i alt omkring 0,3 ha. græsarealer og 0,1 ha. beplantning. Plejen skal udføres i overensstemmelse med kvalitetsbeskrivelserne.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Forlængelse i 2 x 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Forlængelse i 2 x 1 år.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Kontrakten opdeles ikke, da opgaven og dens forventede værdi på 5 mio. DKK, gør, at den i forvejen er egnet til at blive løst af små og mellemstore virksomheder på det pågældende marked. Herudover opdeles ikke, da man ved at indgå én samlet kontrakt minimerer de administrative omkostninger.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Bemærk: Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre tilbudsgiver fremlægger dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Tilsvarende vil tilbudsgivere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, nr. (1)-(6), blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, som står til at blive tildelt kontrakt, skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde.

Ordregiver vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter den 1. juni 2020.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

For det senest afsluttede regnskabsår skal tilbudsgiver i ESPD'et give oplysninger om følgende:

Tilbudsgivers soliditetsgrad i det senest afsluttede regnskabsår.

Med "det senest afsluttede regnskabsår" menes, det seneste regnskabsår for hvilket der foreligger et godkendt årsregnskab.

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet (fx underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravet, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/ underleverandøren.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, som står til at blive tildelt kontrakt, skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende tilbudsgivers senest godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, medmindre oplysningerne er frit tilgængelige for ordregiver.

For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravet, gælder endvidere, at tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. Såfremt en tilbudsgiver beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for tilbudsgivers forpligtelser under kontrakten.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Soliditetsgrad på minimum 20 % i det senest afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal i ESPD'et give oplysninger om følgende:

Referencer med oplysning om tilbudsgivers betydeligste erfaring med tilsvarende opgaver, jf. ESPD'et, pkt. IV. C.

Referencerne bør indeholde: Modtager af arbejdet/ydelsen (kontaktoplysninger på kontaktperson), tidspunkt for opgavens udførelse og beskrivelse af vedligeholdelsens art (type) og omfang (omsætning).

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (fx underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

Dokumentation: Den referenceliste og det antal ansatte, som skal indeholdes i ESPD'et, se ovenfor, anses af ordregiver for at være den endelige dokumentation for tilbudsgivers tekniske kapacitet.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, vil tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. Ordregiver bemærker, at tilbudsgiver er forpligtet til at anvende den enhed, hvis kapacitet tilbudsgiver baserer sit tilbud på til opfyldelsen af kontrakten.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal have udført mindst to (2) tilsvarende opgaver inden for de seneste 3 år.

Med "tilsvarende opgaver" menes vedligeholdelse af grønne arealer ved:

i) tekniske anlæg

ii) ved administrationsbygning(er)

iii) i parker,

iv) langs veje, og/eller

v) langs jernbaner. På den grønne pleje for det enkelte projekt skal der være en årlig omsætning på mindst 500 000 DKK ekskl. moms.

Det er ikke et krav, at en reference indeholder vedligeholdelse af grønne arealer ved alle de nævnte områder (i)-(v). Hvis ansøger eksempelvis har 2 reference opgaver, som begge alene omfatter vedligeholdelse af grønne arealer langs veje, vil referencerne opfylde mindstekravet, hvis hver reference samtidig har en årlig omsætning på mindst 500 000 DKK ekskl. moms.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

AB Service 2003 med tilføjelser og ændringer.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/08/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/08/2020
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Der vil ikke være adgang til at overværeåbningen af tilbud.

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til at overværeåbningen af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

I 2022, hvis kontrakten ikke forlænges i henhold til optionen, og ellers i hhv. 2023 og 2024.

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Spørgsmål til udbuddet skal stilles på udbuddet.dk i overensstemmelse med den vejledning, som er tilgængelig der. Alle spørgsmål – også spørgsmål, som modtages efter den 3. august 2020 – vil blive besvaret i det omfang, det er muligt at fremkomme med en besvarelse senest 6 dage inden tilbudsfristen.

Tilbudsgiverne opfordres til at gøre sig bekendt med de omfattede arealer inden afgivelse af tilbud, og ved selvsyn vurderer de forhold, der kan influere på eget arbejde. Besigtigelse af regnvandsbassiner, pumpestationer og boringer kan finde sted uden supplerende aftale herom, idet kun få af dem er indhegnet. Besigtigelse af administrationsbygninger, varmeværker, renseanlæg og vandværker samt transformerstationer finder sted mandag den 29. juni, hvor Leo Clasen Jacobsen fra ordregiver vil vise de interesserede følgende lokaliteter:

- Valbygårdsværket (vandværk), Stillingevej 1, 4200 Slagelse

- Boringer ved Valbygårdsværket (vandboring), Stillingevej 1, 4200 Slagelse

- Bassin R405167, Japanvej 23, 4200 Slagelse

- Slagelse centralrenseanlæg, Dalsvinget 9, 4200 Slagelse

- Fjernvarmecentral Stop 39, 4200 Slagelse

- Administrationsbygning, Nordvej 6, 4200 Slagelse

Mødested er på Valbygårdsværket kl. 10.00.

Ordregiver skal kræve, at tilbudsgivere benytter det fælles europæiske udbudsdokument, jf. udbudslovens § 148. Tilbudsgivere skal derfor ved ansøgning om prækvalifikation anvende det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). ESPD fungerer som foreløbigt bevis for, at ansøger ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, samt som bevis for, at tilbudsgiver opfylder de fastsatte krav til egnethed. Tilbudsgiver skal derfor udfylde og vedlægge ESPD i overensstemmelse med ordregivers anvisninger i udbudsbekendtgørelsen og udbudsbetingelserne.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klager:

45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Klagenævnet for Udbuds e-mail er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/06/2020

Send til en kollega

0.075