23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 106-258094
Offentliggjort
03.06.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Metroselskabet I/S

Rammeaftalee- teknisk rådgivning på fagområdet Skybrud og Stormflodssikring


Metroselskabet I/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Metroselskabet I/S
CVR-nummer: 30823699
Postadresse: Metrovej 5
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Carsten Larsen
E-mail: procurement@m.dk
Telefon: +45 72424874

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.m.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hovedstadens Letbane I/S
CVR-nummer: 36032499
Postadresse: Metrovej 5
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Carsten Larsen
E-mail: procurement@m.dk
Telefon: +45 72424874

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.m.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.6) Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftalee- teknisk rådgivning på fagområdet Skybrud og Stormflodssikring

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71311300 Rådgivning i forbindelse med infrastruktur
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Metroselskabet I/S og Hovedstadens Letbane I/S (herefter benævnt Bygherren) udbyder rammeaftaler med flere aktører på en række fagområder.

Nærværende udbudsbekendtgørelse vedrører fagområdet skybrud og stormflodssikring.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71311200 Rådgivning i forbindelse med transportsystemer
71311230 Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner
71313000 Rådgivning i forbindelse med miljøteknik
71313410 Risikovurdering i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71313400 Miljøvurdering i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71317000 Rådgivning i forbindelse med beskyttelse mod og bekæmpelse af farer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Hovedsageligt på bygherrens adresse eller rådgiverens hjemmeadresse. I mindre omfang på bygherrens byggepladser eller idriftsat infrastruktur.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Metroselskabet I/S og Hovedstadens Letbane I/S (herefter benævnt Bygherren) udbyder rammeaftaler med flere aktører på en række fagområder, som forventeligt vil være:

- Skybrud og stormflodssikring (Nærværende udbud).

- Veje og trafik (tildelt)

- Anlægsarbejder, design og udførelse (tildelt)

- Baneteknik og transportsystemer (tildelt)

- Byplanlægning og strategisk udvikling (tildelt)

- Trafikmodeller (tildelt)

- Trafik- og samfundsøkonomi (tildelt)

- Bygherrerådgivning (planlagt).

Hvert fagområde udbydes i et selvstændigt EU-udbud. Nærværende udbudsbekendtgørelse vedrører fagområdet skybrud og stormflodssikring. Via rammeaftalerne kan der indgås aftale om løsning af opgaver med relation til det relevante fagområde I forbindelse med Bygherrens:

- udvikling og optimering af eksisterende metro- og/eller letbanelinjer samt fremtidige metro-og/eller letbaneprojekter

- eksisterende metro, letbane eller anden kollektiv infrastruktur

- evt. supplerende ydelser på igangværende metroprojekter og/eller letbaneprojekter.

Alle ydelser beskrevet i ydelsesbeskrivelserne anlæg og planlægning 2013, byggeri og landskab 2018 samt bygherrerådgivning 2012 og i udbudsdokumentet "Ydelser" med relation til ovennævnte kan rekvireres via rammeaftalen vedr. fagområdet skybrud og stormflodssikring.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer / Vægtning: 65
Pris - Vægtning: 35
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 199-484745
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Rammeaftale Teknisk Rådgivning på fagområdet Skybrud og Stormflodssikring

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
10/02/2020
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Ove Arup & Partners Danmark A/S
CVR-nummer: 18 53 07 75
Postadresse: Axeltorv 2K, 3. Sal
By: København V
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1609
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise
Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

En række søsterselskaber er underrådgivere

V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
10/02/2020
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: COWI A/S
CVR-nummer: 44623528
Postadresse: Parrallelvej 2
By: Lyngby
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
10/02/2020
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Orbicon A/S
CVR-nummer: 21 26 55 43
Postadresse: Linnes Alle 2
By: Taastrup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
10/02/2020
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Rambøll Danmark A/S
CVR-nummer: 35128417
Postadresse: Hannemanns Allé 53
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Der er indgået en enslydende rammeaftale med 4 firmaer.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævntet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævn for Udbud gælder følgende klagefrister:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret ved udbud efter udbudsproceduren udbud med forhandling skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7 stk. 1.

I andre tilfælde skal klager være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 7, stk. 1, nr. 3.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsen Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/05/2020

Send til en kollega

0.094