23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 106-257586
Offentliggjort
03.06.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

UKS - Ullerød Kirke Sognehus

UKS - Ullerød Kirke Sognehus


UKS - Ullerød Kirke Sognehus

Resultater af projektkonkurrence

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: UKS - Ullerød Kirke Sognehus
Postadresse: Frederiksværksgade 143
By: Hillerød
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Formand for Menighedsrådet, Verner Bech
E-mail: verner.bech@post.tele.dk
Telefon: +45 28927406

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ullerodkirke.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

UKS - Ullerød Kirke Sognehus

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Projektkonkurrence om udformning og indretning af nyt sognehus med tilhørende faciliteter og landskabelig bearbejdning af berørte nære udearealer ved Ullerød Kirke, herunder flytning af eksisterende klokkestabel.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.2) Type konkurrence
Lukket
IV.1.9) Kriterier for vurdering af projekter:

Konkurrenceforslagene vil blive bedømt og vægtet ud fra følgende kriterier:

40 % arkitektonisk helhedsløsning: En helhedsvurdering af projektets arkitektoniske og landskabsarkitektoniske kvalitet herunder projektets relation til Kirken og evne til at skabe sammenhæng mellem kirke, præstebolig,

Parkeringsanlæg og sognehus, i henhold til konkurrenceprogrammet.

30 % Funktionalitet, disponering og anvendelighed: Projektets evne til at organisere byggeriet og de omkringliggende udearealer, æstetik, funktionelt og teknisk, så der opstår optimale sammenhænge, tilgængelighed og et klart, enkelt og funktionelt flow såvel internet som eksternt, i henhold til konkurrenceprogrammet.

20 % økonomi (økonomisk overslag): Forslagets evne til at overholde økonomien, i henhold til konkurrenceprogrammet.

10 % organisation: CV på nøglemedarbejdere, der i givet fald vil blive tilknyttet opgaven, vil blive vurderet på deres erfaring. Projekteringsleder, sagsansvarlige for arkitekt, landskabsarkitekt og ingeniørfagene samt byggeleder.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Projektkonkurrencens resultat

Konkurrencen blev afsluttet uden en tildeling: nej
V.3) Tildeling og præmier
V.3.1) Dato for bedømmelsesudvalgets afgørelse:
25/11/2019
V.3.2) Oplysninger om deltagere
Antal deltagere, der vil blive taget i betragtning: 5
V.3.3) Navn(e) og adresse(r) på vinderen/vinderne af konkurrencen
Officielt navn: Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S
Postadresse: Mejlgade 7
By: Aarhus
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Vinderen er en SMV: ja
V.3.4) Værdien af præmien/præmierne

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8000
Land: Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/05/2020

Send til en kollega

0.078