23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 105-252761
Offentliggjort
02.06.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
29.06.2020 Kl. 12:00

Udbyder

Køge Kommune

Vindere

Valgt hovedentreprenør

(22.09.2020)
Elindco

Hovedentreprisekontrakt - Vemmedrupskolen


Køge Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Udbud af hovedentreprisekontrakt - Vemmedrupskolen - TN097066A
CVR-nummer: 29189374
Postadresse: Torvet 1
By: Køge
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 4600
Land: Danmark
Kontaktperson: Ann Kristin Kier
E-mail: akk@kant.dk
Telefon: +45 22229336

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.koege.dk

Internetadresse for køberprofilen: www.koege.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af hovedentreprisekontrakt - Vemmedrupskolen - TN097066A

 

Sagsnr.: TN097066A
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Vemmedrupskolen er en folkeskole i Køge Kommune, beliggende på Vindegårdsvej 1a, 4632 Bjæverskov. Skolen er i et plan, opført i 1978 og 1981.

Nærværende projekt omhandler renovering efter omfattende skimmelskader. I stort set alle bygningsdele, på nær terrændæk, varmesystem og murede vægge, skal udskiftes. Samtidig bliver skolen moderniseret med nye faglokaler, ventilation i undervisningsrum, forbedrede akustiske forhold, så skolen fremover kan danne tidssvarende og inspirerende rammer for undervisning.

Arbejderne omfatter bl.a.:

- Udskiftning af tag

- Udskiftning af vinduer og døre

- Udskiftning af lette vægge

- Udskiftning af tekniske installationer

- Etablering af mekanisk ventilation

- CTS- styring af tekniske installationer

- Tagopbygningen ændres og der etableres nye spær

- Nye overflader

- Nyt inventar.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45214200 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

 

Vemmedrupskolen

Vindegårdsvej 1, 4632 Bjæverskov

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Vemmedrupskolen er en folkeskole i Køge Kommune, beliggende på Vindegårdsvej 1a, 4632 Bjæverskov. Skolen er i et plan, opført i 1978 og 1981.

Nærværende projekt omhandler renovering efter omfattende skimmelskader. I stort set alle bygningsdele, på nær terrændæk, varmesystem og murede vægge, skal udskiftes. Samtidig bliver skolen moderniseret med nye faglokaler, ventilation i undervisningsrum, forbedrede akustiske forhold, så skolen fremover kan danne tidssvarende og inspirerende rammer for undervisning.

Arbejderne omfatter bl.a.:

- Udskiftning af tag

- Udskiftning af vinduer og døre

- Udskiftning af lette vægge

- Udskiftning af tekniske installationer

- Etablering af mekanisk ventilation

- CTS- styring af tekniske installationer

- Tagopbygningen ændres og der etableres nye spær

- Nye overflader

- Nyt inventar.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 25
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der er flere end 5 egnede ansøgere vil ordregiver foretage udvælgelse af de 5 mest egnede ud fra nedenstående kriterier.

Udvælgelsen af ansøgere finder sted på grundlag af en helhedsvurdering af hvilke ansøgere, der ved referencer har dokumenteret den mest relevante erfaring med sammenlignelige projekter, udført indenfor de seneste 5 år, jf. afsnit 4.2.2.

I jo højere grad en kontrakt er sammenlignelig, desto mere positivt vil ordregiver bedømme referencen. Ansøger skal være opmærksom på, at der kun medregnes kontrakter, der er afleveret inden for de seneste 5 år, og at ansøger ikke kan forventes, at ordregiver lægger vægt på mere end de første 5 prioriterede referencer, jf. afsnit 4.2.2.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der sker ikke opdeling i delaftaler, idet der ønskes en hovedentreprise, hvor hovedentreprenøren koordinerer alle arbejder.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ordregivers vurdering af ansøgers egnethed til at varetage den udbudte kontrakt finder sted på baggrund af oplysningerne i ESPD.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Jf. hovedentreprisekontrakt.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/06/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 03/07/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Iht. dokument IVEM_C02_K01_Udbudsbetingelser

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/05/2020

Send til en kollega

0.094