23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 104-251874
Offentliggjort
29.05.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Skive Kommune

EU-udbud på udførelse af rengøring og tilsyn af offentlige toiletter


Skive Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Skive Kommune
CVR-nummer: 29189579
Postadresse: Torvegade 10
By: Skive
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7800
Land: Danmark
Kontaktperson: Jeanette Andersen
E-mail: jand@skivekommune.dk
Telefon: +45 99155622

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/126085585.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.skive.dk/

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Norddjurs Kommune
CVR-nummer: 29189986
Postadresse: Torvet 3
By: Grenaa
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8500
Land: Danmark
E-mail: indkoeb@norddjurs.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.norddjurs.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud på udførelse af rengøring og tilsyn af offentlige toiletter

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90900000 Rengørings- og sanitetstjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører rengøring og tilsyn af offentlige toiletter. Udbuddet er opdelt i følgende delkontrakter:

- Delkontrakt 1: Skive Kommune, rengøring og tilsyn af 6 offentlige toiletbygninger. Kontrakten for Skive Kommune træder i kraft den 1. august 2020 og har en løbetid på 2 år. Kontrakten kan forlænges i op til 4 x 12 måneder.

- Delkontakt 2: Norddjurs Kommune, rengøring og tilsyn af 36 offentlige toiletbygninger. Kontrakten for Norddjurs Kommune træder i kraft den 1. august 2020 og har en løbetid på 2 år. Kontrakten kan forlænges i op til 4 x 12 måneder.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 4 008 300.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 1

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90900000 Rengørings- og sanitetstjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rengøring og tilsyn af 6 offentlige toiletbygning i Skive Kommune.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Skive Kommune har i kontraktperioden option på rengøring af toiletter ved skøjtebanen og ekstra rengøring af toiletterne på Strandvejen (Lystbådehavn) i sommerperioden. Dette er nærmere beskrevet i kravspecifikation, bilag 2a.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 2

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90900000 Rengørings- og sanitetstjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rengøring og tilsyn af 36 offentlige toiletbygning i Norddjurs Kommune.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Norddjurs Kommune har i kontraktperioden option på ekstra arbejde, der vedrører oprydning og rengøring efter hærværk, brand eller lignende. Dette er nærmere beskrevet i kravspecifikation, bilag 2b.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 058-138898
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Delkontrakt 1

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
19/05/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Alba Service
Postadresse: Fredriksgade 1
By: Herning
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Telefon: +45 61315592
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 620 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 619 280.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Delkontrakt 2

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
19/05/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Alba Service
Postadresse: Fredriksgade 1
By: Herning
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Telefon: +45 61315592
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 400 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 389 020.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet gennemføres af Skive Kommune på vegne af Jysk Fællesindkøb. Skive Kommune og Norddjurs Kommune deltager i udbuddet. Denne kontrakt er en offentlig kontrakt i overensstemmelse med reglerne i udbudsloven. Ordregiver forpligter sig således til at købe af de ydelser, der er omfattet af kontrakten hos leverandøren. Ordregiver er dog berettiget til at anvende delydelsesreglen i udbudslovens § 8, stk. 2.

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136, nr. 1 til 3. Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137. Tilbudsgivere der er omfattet af en eller flere af de obligatoriske eller frivillige udelukkelsesgrunde, vil blive udelukket fra at deltage i udbuddet. Tilbudsgiver skal afgive oplysningerne i Mercell under fanen "Udelukkelsesgrunde".

Den vindende leverandør skal før underretning om hensigten for indgåelse af kontrakt fremsende serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere, som dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i Mercell under fanen "Udelukkelsesgrunde" inden for en passende tidsfrist. Tilbudsgivers oplysninger afgivet i Mercell under fanen "Udvælgelse" udgør den endelige dokumentation for referencen, jf. udbudslovens § 155, nr. 2.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/05/2020

Send til en kollega

0.109