23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 098-235866
Offentliggjort
20.05.2020
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Nivaagaard Malerisamling

Vindere

Valgt totalrådgiver

(20.05.2020)
Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS
St. Kongensgade 59A, 2. sal
1264 København K

Totalrådgivning - Klimastyringsprojekt mm til Museum


Nivaagaard Malerisamling

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nivaagaard Malerisamling
CVR-nummer: 23623218
Postadresse: Gammel Strandvej 2
By: Nivaa
NUTS-kode: DK012
Postnummer: 2990
Land: Danmark
Kontaktperson: Bygherrerådgiver Jeppe Blak-Lunddahl
E-mail: jbl@emcon.dk
Telefon: +45 30531038

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.emcon.dk

I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Museum med almennyttige alment velgørende kulturelle formål

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalrådgivning - Klimastyringsprojekt mm til Museum

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
92521000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den selvejende institution Nivaagaard Malerisamling er et stats-anerkendt kunstmuseum oprettet af godsejer Johannes Hage og med hjemsted i Fredensborg Kommune. Museets formål er at gøre stifterens samling og senere erhvervelser tilgængelig for alle samt sikre kulturarv i Danmark og udvikle betydningen heraf i samspil med verden omkring os.

For at opfylde formålet har Nivaagaard Malerisamling ansøgt om og fået bevilliget en række donationer med det formål at udføre en klimasikring af det eksisterende museum. Dette omfatter i hovedsagen udskiftning af eksisterende ovenlys, etablering af ny klimastyring, herunder en mindre tilbygning for teknik samt opgradering af bygningens sikrings-niveau.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

 

Gammel Strandvej 2, 2990 Nivå, Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Bertelsen & Scheving Arkitekter A/S har sammen med Steensen Varming udarbejdet foranalyser og idéoplæg til klimasikring mm. Kontrakten, som Nivaagaard Malerisamling påtænker at indgå med Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS, omfatter arkitekt- og ingeniørydelser i forbindelse med supplerende forundersøgelser, planlægning, projektering, udbud, udførelse, aflevering og ibrugtagning på baggrund af det udarbejdede idéoplæg.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

 

Nivaagaard Malerisamling har, på baggrund af idéoplæg fra Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS og Steensen Varming, opnået finansiering af projektet fra private fonde. Finansieringen knytter sig til det konkrete idéoplæg og projektet gennemføres i overensstemmelse hermed. For at kunne gennemføre projektet har Nivaagaard Malerisamling besluttet at indgå aftale med en dansk rådgivningsvirksomhed, Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS om totalrådgivning. Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS har, for at sikre opfyldelse af de tilsagn der er givet fra fondene ind til videre tilknyttet Steensen Varming samt Dansk Brandteknisk Institut som underrådgivere. Projektet udføres på bygninger, der for en dels vedkommende ejes af Museet og for en anden dels vedkommende ejes af en privat fond.

I forbindelse med beslutningen har Nivaagaard Malerisamling vurderet, hvorvidt museet er et offentligretligt organ og dermed omfattet af udbudsloven. Det er vurderet, at museet ikke er et offentligretligt organ og aftaleindgåelsen er derfor ikke omfattet af udbudslovens regler. Vurderingen er foretaget på baggrund af følgende:

Museet er en juridisk person oprettet med det formål at opfylde almenhedens behov. Museets virksomhed finansieres overvejende ved private donationer og egenindtægter, museet er ikke underlagt ledelsesmæssig kontrol af myndigheder og der er ikke myndigheder, der udpeger mere end halvdelen af medlemmerne i bestyrelsen.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
01/05/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS
CVR-nummer: 29197954
Postadresse: St. Kongensgade 59A, 2. sal
By: København K
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 1264
Land: Danmark

Internetadresse: www.bsarkitekter.dk

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 6 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 6 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Der løber en standstill perioden: 10 kalenderdage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. § 4.

Efter denne periode kan klage indgives til Klagenævnet indtil 30 kalenderdage efter offentliggørelse om en bekendtgørelse om kontraktens indgåelse, jf. § 7, stk. 3.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/05/2020

Send til en kollega

0.11