23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 097-232118
Offentliggjort
19.05.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
03.06.2020

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=aobodhvoek

Udbyder

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Rengøring mv. på Køge Kraftvarmeværk


Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S
CVR-nummer: 69330428
Postadresse: Roskildevej 175
By: Albertslund
NUTS-kode: DK012
Postnummer: 2620
Land: Danmark
Kontaktperson: Nikolaj Seneka
E-mail: nse@veks.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.veks.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=aobodhvoek
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=aobodhvoek
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rengøring mv. på Køge Kraftvarmeværk

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90910000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Der udbydes 2 delaftaler:

1) Procesrengøring

2) Kontorrengøring.

Kontorrengøring omfatter rengøring af kontorer og lignende opholdsarealer.

Procesrengøring omfatter rengøring af områder med procesanlæg samt diverse forefaldende arbejder i forbindelse med drift m.v.

Procesrengøring indeholder desuden diverse service som indkøb og klargøring til møder, oprydning efter møder, pleje af grønne arealer, lettere snerydning og glatførebekæmpelse etc.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Procesrengøring

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90911100
90911200
90913000
90915000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

 

Køge Kraftvarmeværk, Værftsvej 2, 4600 Køge

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Omfanget svarer til 3 personer på fuldtid.

Det er et krav at alle er Instrueret i procesrengøring og at de har varmt arbejde certifikat. Det er ligeledes et krav at personalet kan arbejde selvstændigt, sikkert og har fokus på opgaven. Det er et krav at alle personer kan tale og forstår dansk. Det er sikkerhedsmæssigt vigtigt for at undgå misforståelser og derved farlige situationer når der arbejdes tæt på procesudstyr i drift.

Der skal være én fast formand som er kontaktperson og står for koordinering af arbejdet.

Minimum en person på holdet besidder understående kompetencer.

- Manitou- og truckcertifikat

- Kørekort til bil.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2020
Slut: 31/08/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalen kan forlænges ad en eller flere gange med op til i alt 6 år, således at den samlede løbetid bliver maksimalt 8 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis der modtages anmodninger fra flere principielt kvalificerede firmaer end der ønskes tilbud fra, udvælges de firmaer der har fremlagt de mest relevante referencer. Relevant i denne sammenhæng skal forstås som referencer fra udførte rengøringsopgaver, der med hensyn til omfang og karakter er tilsvarende eller sammenlignelige med den udbudte opgave.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Forlængelse af kontraktens løbetid som angviet i del II.2.7.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Kontorrengøring

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90911100
90919100
90919200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

 

Køge Kraftvarmeværk, Værftsvej 2, 4600 Køge

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rengøring af kontorer, toiletter mv., tømning af papirkurve og skraldespande samt opfyldning med visse forbrugsstoffer på Køge Kraftvarmeværk. En del af kontorer mv. findes i skurvogne og pavillioner.

Kontorrengøringen skal udføres alle hverdag i tidsperioden klokken 04.00 – 12.00. Dog skal støvsugning og vask af gulve i kontorer være udført inden kl. 07.00.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2020
Slut: 31/08/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalen kan forlænges ad en eller flere gange med op til i alt 6 år, således at den samlede løbetid bliver maksimalt 8 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis der modtages anmodninger fra flere principielt kvalificerede firmaer end der ønskes tilbud fra, udvælges de firmaer der har fremlagt de mest relevante referencer. Relevant i denne sammenhæng skal forstås som referencer fra udførte rengøringsopgaver, der med hensyn til omfang og karakter er tilsvarende eller sammenlignelige med den udbudte opgave.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Forlængelse af kontraktens løbetid som angviet i del II.2.7.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Der stilles krav om, at tilbudsgiver ikke er omfattet af nogen af de obligatoriske eller fakultative udelukkelsesgrunde oplistet i udbudslovens § 135 og § 137.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der skal oplyses egenkapital og soliditetsgrad (egenkapital/balancesum).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

En egenkapital på minimum 100 000 DKK og en soliditetsgrad på minimum 10 %.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Liste over referencer fra tilsvarende eller sammenlignelige opgaver, løst helt eller delvist indenfor de seneste 3 år. Listen bedes begrænset til de maksimalt 5 mest sammenlignelige opgaver.

Referencerne skal indeholde en kort beskrivelse af opgaven, der illustrerer på hvilken måde den er sammenlignelig med den udbudte opgave. Desuden angives kundens navn, udførelsesperiode, og kontraktværdi.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

To (2) referencer fra tilsvarende eller sammenlignelige opgaver løst helt eller delvist indenfor de seneste 3 år.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Fremgår af kontraktudkast i udbudsdokumenterne.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Hvis flere byder i forening, skal der foreligge bekræftelse af solidarisk hæftelse for kontraktens opfyldelse, og der skal udpeges en fælles befuldmægtiget, der med bindende virkning for alle parter kan indgå aftaler vedrørende kontrakten.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Fremgår af kontraktudkast i udbudsdokumenterne.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/06/2020
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 05/06/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Anmodning om deltagelse sker ved at udfylde og uploade en ESPD-formular, der er til rådighed på iBinder (xml- og pdf-fil) sammen med det øvrige udbudsmateriale: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=aobodhvoek

ESPD udfyldes direkte på iBinders hjemmeside, når udbudsmaterialet er downloaded til egen pc. På fanen ESPD vælges "Jeg er en økonomisk aktør", og "Importere ESPD", hvorefter man browser frem til udbudsmaterialet og vælger espd-request som xml-fil. Når formularen er udfyldt, gemmes denne på egen computer, og efterfølgende uploades filen på iBinder.

Tekniske spørgsmål i denne anledning rettes til supportfunktionen hos iBinder.

Formularen må gerne suppleres med referenceblade eller anden beskrivelse af de referencer, der er nævnt i ESPD-formularen.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for udbud", LBK nr. 593 af 2. juni 2016, med senere ændringer. Klager over afslag på prækvalifikation skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt underretning om beslutningen til de berørte ansøgere. Klager, som ikke vedrører afslag på prækvalifikation, skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/05/2020

Send til en kollega

0.093