23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 097-230785
Offentliggjort
19.05.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk/

Anmodning om deltagelse

Til
19.06.2020 Kl. 12:00

Udbyder

Hvidovre Kommune, Center for Trafik og Ejendomme

Nybyggeri, renovering og ombygning


Hvidovre Kommune, Center for Trafik og Ejendomme

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hvidovre Kommune, Center for Trafik og Ejendomme
CVR-nummer: 55606617
Postadresse: Høvedstensvej 45B
By: Hvidovre
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2650
Land: Danmark
Kontaktperson: Robin Lybecher
E-mail: RLY@hvidovre.dk
Telefon: +45 36393541

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.hvidovre.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.rib-software.dk/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Nybyggeri, renovering og ombygning

 

Sagsnr.: 0240
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45211350
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Kulturcenter Risbjerggård organiseres i 5 separate bygninger, 4 nybyggede og den bevarede del af Risbjerggård. De 5 enheder knyttes sammen af et kombineret foyer- og gangareal, der giver adgang til alle funktioner. Bygningerne er i 2 etager, dog med begrænset areal på 1. sal. De 4 nye bygninger udføres som limtræskonstruktioner, klimaskærmen som lette tage og facader beklædt med sinusplader i anodiseret aluminium. Foyer er udført som stålkonstruktion med glasfacader.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45262690
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

 

2650 Hvidovre

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet gennemføres via Hvidovre Kommunes elektroniske udbudssystem, Byggeweb:

www.rib-software.dk som begrænset udbud med prækvalifikation. Nærværende udbudsbekendtgørelse og eventuel supplerende materiale hertil rekvireres ved at logge på ovennævnte hjemmeside ved gratis at oprette en bruger og søge efter nærværende udbudsbekendtgørelse via TN036573A - Kulturcenter Risbjerggård, hvor denne kan downloades fra offentliggørelsestidspunktet. Spørgsmål til udbudsbekendtgørelsen skal sendes skriftligt via mail til kontaktpersoner som anført i bilag A. Svar på spørgsmål vil herefter skriftligt og i anonymiseret form blive offentliggjort via Byggeweb.

Anmodning om prækvalifikation skal fremsendes digitalt på Byggeweb. Ved tilbudsafgivelsen skal der fremsendes en tro- og loveerklæring om, hvorvidt tilbudsgiveren har ubetalt gæld til det offentlige, jf. bekendtgørelse af lov nr. 336 af maj 1997. Hvis tilbudsgiveren er en sammenslutning af økonomiske aktører, f.eks. et konsortium, skal hver af deltagerne afgive en erklæring.

Det er en forudsætning for aftaleindgåelse, at de af hovedentreprenøren tilbudte CVer for projektleder, byggeleder og miljø- og sikkerhedskoordinator, hvis ressourcer der lægges vægt på under prækvalifikation, også tilbydes som projektleder, byggeleder og miljø-og sikkerhedskoordinator under tildeling.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 11/11/2020
Slut: 11/02/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 4
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Krav til ansøgningen om prækvalifikation og udvælgelse af ansøgere, ligesom vurdering af indkomne tilbud, er beskrevet i dokument KUGA_K15.05_C09.06_KTB/ Konkurrencetekniske beskrivelser.

Der vil ved vurdering af tilbud blive lagt vægt på både kvalitet og pris.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger skal angive firmanavn, CVR-numer og kontaktperson, samt mailadresse til kontaktperson.

Såfremt ansøgningen afgives af et konsortium, skal oplysningerne om økonomisk og finansiel kapacitet (udbudsbekendtgørelsens punkt III.1.2), teknisk og faglig kapacitet (udbudsbekendtgørelsen punkt III.1.3), samt personlige forhold (udbudsbekendtgørelsen punkt III.2.3) afgives for alle deltagere i konsortiet.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Hovedentreprise:

Kontraktudførelsesvilkår, herunder koncept for selve kontrakten, fremgår af udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/06/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 29/06/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefrister i henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. fremgår af: https://naevneneshus.dk/startdin-Klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

Klage indgives til Klagenævnet for Udbud med oplysning om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk 1. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsensvej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: https://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/05/2020

Send til en kollega

0.094