23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 096-228437
Offentliggjort
18.05.2020
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Rebild Kommune

Støvring Ådale - Torvet


Rebild Kommune

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rebild Kommune
CVR-nummer: 29189463
By: Støvring
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 9530
Land: Danmark
Kontaktperson: Jeanne Schou
E-mail: jesc@rebild.dk
Telefon: +45 99887532

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.rebild.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Støvring Ådale - Torvet

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Rebild Kommune ønsker at indgå totalentreprisekontrakt om styring, udbud, finansiering mv. af bygge- og anlægsarbejder vedrørende opførsel af kommunalt ejet Torv, som opføres i sammenhæng med et kommunalt ejet sundhedshus og privatejet praksishus, samt privatejede byggefelter. De privatejede tilstødende arealet skal ejes af køber af grund ved Støvring Ådale, som udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunale ejendomme. Den anslåede samlede værdi opgøres alene for Torvet, som bliver kommunalt ejet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 13 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Støvring

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rebild Kommune forventer at indgå totalentreprisekontrakt med køber af grund ved Støvring Ådale vedrørende opførsel af bytorv. Køber af grund ved Støvring Ådale køber i forbindelse med grunden hvorpå Torvet skal opføres en samlet grund på 44 715 m2 og med et samlet antal byggeretsgivende kvadratmeter på 33 657 m2. Køber forpligter sig til at udbyde de med Torvet-projektet forbundne udbudspligtige arbejder og ydelser i henhold til udbudsloven. Projektet gennemføres således efter den delegerede bygherremodel.

Denne bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed i henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 4, stk. 1, vedrører alene totalentreprisekontrakten for Torvet mellem Rebild Kommune og køber af grund ved Støvring Ådale.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor:

— Udbuddet er ikke omfattet af udbudsloven.

Forklaring:

Bygge- og anlægsarbejderne forbundet med opførsel af Torvet er i sig selv udbudspligtige. Rebild Kommune sælger ejendommen, hvorpå Torvet skal opføres som en samlet del af en grund på 44 715 m2, således at det sikres, at Torvet bliver en integreret del af udviklingen af området efter lokalplan 312 - centerområde, Støvring Ådale er udlagt til offentlige formål i form af etageboligbyggeri, sundhedsinstitutioner, fitnesscentre o.lign, offentlig administration, klinikker, cafe, restaurant samt bytorv. Da opførsel af Torvet indgår i et samlet projekt, påtænker Rebild Kommune at indgå en aftale med køber af grund ved Støvring Ådale om opførsel heraf. I anerkendelse af kommunens udbudspligt for så vidt angår de pågældende udbudspligtige arbejder og ydelser, vil Rebild Kommune forpligte køber af grund ved Støvring Ådale til - på vegne af Rebild Kommune - at udbyde alle udbudspligtige arbejder og ydelser efter udbudsloven og i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv. Denne fremgangsmåde sikrer efter Rebild Kommunes vurdering, at udbudsreglernes effektive virkning opretholdes, jf. EU-Domstolens dom i sagen 399/89 Ordine degli Architetti m.fl. Det er således Rebild Kommunes vurdering, at denne del af aftalen kan tildeles uden forudgående offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Udover aftalen forpligter køber af grund ved Støvring Ådale til at udbyde de til gennemførelsen af projektet udbudspligtige arbejder og ydelser på vegne af Rebild Kommune, hvorved køber af grund ved Støvring Ådale blandt andet skal levere styring, finansiering og udbud af entreprisen. For disse ydelser modtager køber af grund ved Støvring Ådale et honorar, som efter Rebild Kommunes bedste skøn vurderes at være under tærskelværdien herfor i udbudsloven. Honoraret overstiger endvidere ikke 20 % af den samlede anslåede maksimale værdi af alle de delkontrakter, som de påtænkte arbejder med opførelsen af Torvet er opdelt i, idet den samlede sum af kontrakten udgør 13 800 000 DKK ex. moms. Det er således Rebild Kommunes vurdering, at også denne del af totalentreprisekontrakten kan tildeles uden forudgående offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende efter udbudslovens § 8, stk. 2, som omhandler tildeling af delkontrakter for bygge- og anlægsarbejder.

Samlet er det på ovenstående baggrund Rebild Kommunes vurdering, at totalentreprisekontrakten med køber af grund ved Støvring Ådale ikke er udbudspligtig.

 

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
13/05/2020

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/05/2020

Send til en kollega

0.109