23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 096-228436
Offentliggjort
18.05.2020
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Rebild Kommune

Støvring Ådale


Rebild Kommune

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rebild Kommune
CVR-nummer: 29189463
By: Støvring
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 9530
Land: Danmark
Kontaktperson: Jeanne Schou
E-mail: jesc@rebild.dk
Telefon: +45 99887532

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.rebild.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Støvring Ådale

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Rebild Kommune ønsker at indgå totalentreprisekontrakt om styring, udbud, finansiering mv. af bygge- og anlægsarbejder vedrørende opførsel af kommunalt ejet sundhedshus (1 800 m2) inkl. eksternt finansieret fælleshus (1 400 m2) og privatejet praksishus (op til 2 000 m2) med et samlet bruttoetageareal på op til 5 200 m2. Det privatejede praksishus skal ejes af køber af grund ved Støvring Ådale, som udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunale ejendomme med pligt for køber til at opføre det sammenhængende sundhedshus. Den anslåede samlede værdi opgøres alene til den kommunalt ejede del.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 24 220 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rebild Kommune forventer at indgå totalentreprisekontraktmed køber af grund ved Støvring Ådale vedrørende opførsel af sundhedshus på et samlet bruttoetageareal på 1 800 m2, samt opførsel af eksternt finansieret fælleshus på bruttoetageareal på 1 400 m2. Køber af grund ved Støvring Ådale forpligter sig endvidere til at opføre op til 2 000 m2 privatejet praksishus sammen med sundhedshuset. Køber af grund ved Støvring Ådale køber i forbindelse med grunden hvorpå sundhedshuset skal opføres en samlet grund på 44 715 m2 og med et samlet antal byggeretsgivende kvadratmeter på 33 657 m2. Køber forpligter sig til at udbyde de med sundhedshus-projektet forbundne udbudspligtige arbejder og ydelser i henhold til udbudsloven. Projektet gennemføres således efter den delegerede bygherremodel.

Denne bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed i henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 4, stk. 1, vedrører alene totalentreprisekontrakten for sundhedshuset mellem Rebild Kommune og køber af grund ved Støvring Ådale.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor:

— Udbuddet er ikke omfattet af udbudsloven.

Forklaring:

Bygge- og anlægsarbejderne forbundet med opførsel af sundhedscenteret er i sig selv udbudspligtige. Rebild Kommune sælger ejendommen, hvorpå sundhedscenteret skal opføres som en samlet del af en grund på 44 715 m2, således at det sikres, at sundhedscenteret bliver en del af et samlet sundhedshus, som efter lokalplan 312 - Centerområde, Støvring Ådale er udlagt til offentlige formål i form af etageboligbyggeri, sundhedsinstitutioner, fitnesscentre o.lign, offentlig administration, klinikker, cafe, restaurant samt bytorv. Da opførsel af sundhedscenteret indgår i et samlet projekt, hvor der også indgår et eksternt finansieret fælleshus og et privatejet praksishus, er det ikke muligt for Rebild Kommune at iværksætte et traditionelt udbud efter udbudsloven og i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets udbudsdirektiv. Rebild Kommune påtænker derfor at indgå en aftale med køber af grund ved Støvring Ådale, som forpligter sig, udover opførsel af kommunalt ejet sundhedscenter, til at opføre den privatejede del samt den eksternt finansierede del, om at lade sundhedscenteret opføre. Da sundhedscenteret sammen med fælleshuset og praksishuset bliver et samlet sundhedshus, både rent fysisk og arkitektonisk, er køber af grund ved Støvring Ådale derfor den eneste bygherre, der kan iværksætte byggeri på ejendommen. I anerkendelse af kommunens udbudspligt for så vidt angår de pågældende udbudspligtige arbejder og ydelser, vil Rebild Kommune forpligte køber af grund ved Støvring Ådale til - på vegne af Rebild Kommune - at udbyde alle udbudspligtige arbejder og ydelser efter udbudsloven og i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv. Denne fremgangsmåde sikrer efter Rebild Kommunes vurdering, at udbudsreglernes effektive virkning opretholdes, jf. EU-Domstolens dom i sagen 399/89 Ordine degli Architetti m.fl. Det er således Rebild Kommunes vurdering, at denne del af aftalen kan tildeles uden forudgående offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Udover aftalen forpligter køber af grund ved Støvring Ådale til at udbyde de til gennemførelsen af projektet udbudspligtige arbejder og ydelser på vegne af Rebild Kommune, hvorved køber af grund ved Støvring Ådale blandt andet skal levere styring, finansiering og udbud af entreprisen. For disse ydelser modtager køber af grund ved Støvring Ådale et honorar, som efter Rebild Kommunes bedste skøn vurderes at være under tærskelværdien herfor i udbudsloven. Honoraret overstiger endvidere ikke 20 % af den samlede anslåede maksimale værdi af alle de delkontrakter, som de påtænkte arbejder med opførelsen af sundhedscenteret er opdelt i, idet den samlede sum af kontrakten udgør 24 220 000 DKK ex. moms. Det er således Rebild Kommunes vurdering, at også denne del af totalentreprisekontrakten kan tildeles uden forudgående offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende efter udbudslovens § 8, stk. 2, som omhandler tildeling af delkontrakter for bygge- og anlægsarbejder.

Samlet er det på ovenstående baggrund Rebild Kommunes vurdering, at totalentreprisekontrakten med køber af grund ved Støvring Ådale ikke er udbudspligtig.

 

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
13/05/2020

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/05/2020

Send til en kollega

0.093