23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 094-223453
Offentliggjort
14.05.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
22.06.2020 Kl. 11:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=inygmnwqka

Udbyder

Vejdirektoratet

Opdateringer

Rettelse
(15.05.2020)

II.1.1
Placering af det tekst, der skal ændres:Hele teksten er ændret
I stedet for:
P.SKOV-ISO. Skovdiget Ø – Udskiftning af fugtisolering, kantbjælker, dilatationsfuger m.m.
Læses:
SKOV-ISO. Skovdiget Ø – Udskiftning af fugtisolering, kantbjælker, dilatationsfuger m.m.

II.1.4
Placering af det tekst, der skal ændres:Hele teksten er ændret
I stedet for:
Arbejdet omfatter udskiftning af fugtisolering, udskiftning af kantbjælke, udskiftning af rækværk, udskiftning af dilatationsfuger, stillads over spor i drift.
Læses:
Arbejdet omfatter udskiftning af fugtisolering og belægninger, udskiftning af kantbjælke, udskiftning af rækværk, udskiftning af dilatationsfuger, stillads over spor i drift, trafikafvikling i alle arbejdets faser.

II.2.4
Placering af det tekst, der skal ændres:Hele teksten er ændret
I stedet for:
Renovering af ca. 5 000 m2 brokonstruktion. Arbejdet omfatter udskiftning af fugtisolering, udskiftning af kantbjælke, udskiftning af rækværk, udskiftning af dilatationsfuger, stillads over spor i drift.
Læses:
Renovering af ca. 5 000 m2 brokonstruktion. Arbejdet omfatter udskiftning af fugtisolering og belægninger, udskiftning af kantbjælke, udskiftning af rækværk, udskiftning af dilatationsfuger, stillads over spor i drift, trafikafvikling i alle arbejdets faser.

IV.2.2)
Placering af det tekst, der skal ændres:Hele teksten er ændret
I stedet for:
Dato: 15-06-2020
Time: 12:00
Læses:
Dato: 22-06-2020
Time: 11:00

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Hele teksten er ændret
I stedet for:
Dato: 15-06-2020
Time: 12:00
Læses:
Dato: 22-06-2020
Time: 11:00

Skovdiget Ø – Udskiftning af fugtisolering, kantbjælker, dilatationsfuger m.m. - P.SKOV-ISO


Vejdirektoratet

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejdirektoratet
Postadresse: Guldalderen 12
By: Hedehusene
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2640
Land: Danmark
Kontaktperson: Peter Holt
E-mail: ph3@vd.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://vejdirektoratet.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://lp.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerportal/Sider/Aktuelleudbud.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=inygmnwqka
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Planlægning, anlæg og drift af statsvejnettet i Danmark

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

P.SKOV-ISO. Skovdiget Ø – Udskiftning af fugtisolering, kantbjælker, dilatationsfuger m.m.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45221119
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Arbejdet omfatter udskiftning af fugtisolering, udskiftning af kantbjælke, udskiftning af rækværk, udskiftning af dilatationsfuger, stillads over spor i drift.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 55 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

Skovdiget, østbro

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Renovering af ca. 5 000 m2 brokonstruktion. Arbejdet omfatter udskiftning af fugtisolering, udskiftning af kantbjælke, udskiftning af rækværk, udskiftning af dilatationsfuger, stillads over spor i drift.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 17
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der skal projekteres støbestillads over jernbanespor i drift. Der skal være indeholdt at stilladset skal valideres i overensstemmelse med Tilsynshåndbog for støbestilladser 2015 samt godkendes jf. CSM screening niveau 2.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Udbudsmaterialet indeholder en arbejdsklausul iht. ILO-konvention nr. 94.

I udbudsmaterialet er der formuleret krav om, at leverandøren skal beskæftige lærlinge.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 058-137668
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/06/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/06/2020
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

- Der stilles krav til at 1 årsværk beskæftiges af praktikanter.

- Der vedlægges en arbejdsklausul.

Begge vil indeholde en bod for manglende opfyldelse.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet mæglingsorgan i Danmark
By: København
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/05/2020

Send til en kollega

0.093