23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
13.05.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
08.06.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ghaeivmemk

Udbyder

Odense Kommune

Faunapassage i Odense Å ved Dalum Papirfabrik


Odense Kommune

Opgavebeskrivelse Odense Kommune ønsker en forbedring af faunapassagen i Odense Å ved Dalum Papirfabrik. Projektet omfatter genskabelse af 3,6 km naturligt vandløb.
Dette sker ved fjernelse af eksisterende stryg og udgravning af ca. 600 m åbund, samt etablering af midlertidigt sandfang nedstrøms Dalum Papirfabrik.
Derudover indeholder projektet en option på etablering af ca. 25 meter spunsvæg og 7 stålpæle umiddelbart sydøst for stemmeværket. Bag spunsen indbygges et plateau af opgravet grusmaterialer fra den regulerede å-bund.

Entreprisekontrakten omfatter samtlige nødvendige arbejder for udførelse af projektet.
Udførelsesperioden løber fra ultimo juni til medio oktober 2020.
Annonceret 13. maj 2020 15:00:00 CEST
Deadline 8. juni 2020 12:00:00 CEST
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Udbudsform Offentlig licitation
CPV kode 45246000
Myndighedstype Kommune

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmateriale https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ghaeivmemk

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier Kontrakten tildeles det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet" i henhold til neden-stående underkriterier med de angivne vægtninger:
1. Pris: 40 %
2. Metodebeskrivelse: 25 %
3. Organisation og CV: 25 %
4. Kvalitetssikring: 10 %
Udvælgelseskriterier  

Kontaktperson

Navn Jan Hald Kjeldsen
Telefon +45 24780181
E-mail jhk@odense.dk

Ordregiver

Navn ODENSE KOMMUNE
Adresse Nørregade 36
5000 Odense C
DK
Telefon +45 24780181
E-mail jhk@odense.dk
WWW www.odense.dk

Modtager af tilbud

Navn COWI AS
Adresse for modtagelse af tilbud Tilbuddet skal afleveres digitalt ved upload på iBinder senest mandag d. 08.06.2020 kl. 12:00.

Send til en kollega

0.096