23948sdkhjf

Alt om Femern forbindelsen

 

Hvad er Femern forbindelsen?

Femern forbindelsen er en 18 km lang sænketunnel, der skal forbinde Danmark med Tyskland. Forbindelsen bliver en central del i det, der kaldes den Scandinavian Mediterranean Corridor, som forbinder Skandinavien med det øvrige Europa.


Hvor skal Femern forbindelsen gå til og fra?

Tunnelen løber mellem Rødbyhavn på den danske side og Puttgarden på den tyske ferieø Femern. Det vil tage cirka 10 minutter i bil og 7 minutter i tog at køre gennem tunnelen.


Hvor lang er Femern tunnelen?

Selve tunnelen er godt 18 kilometer. Hertil kommer tilkørsler på land. Når alle forbindelser og strækninger er klar, kan man køre fra København til Hamborg på 2,5 timer i tog


Hvorfor bygges Femern forbindelsen?

Byggeriet af tunnelen skal fjerne en flaskehals i trafikken mellem og Skandinavien og Centraleuropa og bane vejen for en ny, grønnere trafikkorridor i Europa. Derfor er projektet et prioritetsprojekt for EU-kommissionen. Både erhvervsliv og politikere håber, at forbindelsen vil skabe en region med 10 mio. mennesker ved at øge samhandel, mobiliteten af arbejde og turisme.


Hvem bygger Femern forbindelsen?

Det statsejede selskab Femern A/S er bygherre. Dette er et datterselskab under Sund & Bælt A/S. Femern A/S har to primære hovedentreprenører: Femern Link Contractors, FLC, et internationalt joint venture bestående af 9 virksomheder, hvor danske Aarsleff indgår, samt Fehmarn Belt Contractors, FBC, der består af to hollandske virksomheder. De to konsortiers kontrakter er budgetteret til hhv. 25,2 mia. kr. og 4,2 mia. kr.


Hvad koster det at bygge Femern forbindelsen?

Det samlede anlægsbudget er anslået til 55,1 mia. kr. (2015-priser). Heraf er 9,8 mia. kr. reserver. Den 30.  juni 2022 var der ifølge Transportministeriet brugt 12,4 mia. kr.

Udover selve forbindelsen er der en række nødvendige følgeudgifter på dansk side herunder elektrificering af jernbanen fra Ringsted til syd for Holeby på Lolland, der er budgetteret til 9,5 mia. kr. (2015-priser) samt en ny Storstrømsbro til 4,4 mia. kr. Begge projekter er afgørende for togforbindelsen. På den tyske side venter også en række store projekter herunder en ny tunnel over Femern Sund samt opgradering af jernbaner og nye motorveje.

EU-Kommissionen har givet tilsagn om støtte på op til 11 mia. kr.


Hvordan finansieres Femern forbindelsen?

Projektet er brugerfinansieret, som man ser det på Storebælt. Det vil sige, at bilister, togrejsende og fragtselskaber i fremtiden skal betale for at køre gennem tunnelen. Danmark finansierer de enorme lån til byggeriet i en særlig statsgarantimodel, der netop nu er genstand for juridisk strid mellem EU, den danske stat samt færgeselskabet Scandlines. Der ventes dom i EU-domstolen til sommer, og dommen kan få væsentlig betydning for økonomien i projektet og kommende danske infrastrukturprojekter som en Kattegatforbindelse.

Den samlede omkostning for forbindelsen vil også afhænge af, om færgedriften fortsætter, hvilket eksempelvis kan forlænge tilbagebetalingstiden betragteligt. Selskabet Scandlines har hele tiden fastholdt, at man agter at sejle videre.


Hvornår skal Femern forbindelsen være færdig?

Planen er, at tunnelen er klar til indvielse medio 2029.


Hvad kommer det til at koste at køre gennem tunnelen?

Femern A/S budgetterer med en flad taks på 545 kr. for personbiler og 2319 kr. for lastbiler. De endelige priser fastlægges af Transportministeriet op mod åbningen. Jernbanebetalingen forventes at udgøre 400 mio. kr. om året (2015-priser)Kilder:

Finansiel analyse af Femern Bælt-forbindelsen 2020, Transportministeriets Anlægsstatus 2. halvår 2022, Notat om EU-støtte fra Transportministeriet fra januar 2023, European Commission Mobility and Transport Scan-Med Corridor og Femern A/S.

Send til en kollega

0.063