23948sdkhjf
Del siden
Job

Enhedschef for Ejendomsdrift og Udvikling

Er du klar til at tage næste skridt i din lederrejse og få en bred portefølje af ledelsesopgaver og bedrive ledelse af ledere? Har du erfaring med driftsledelse, men synes samtidig, at processer, økonomistyring og politiske organisationer gør livet lidt mere spændende?

Ansøgningsfrist
8. august 2024
Forventet start
1. oktober 2024
Antal stillinger
1
Ansættelsesforhold
Fast
Arbejdstid
Fuldtid
Ansættelse
Permanent
Arbejdssted
Danmark Hovedstaden Københavns Kommune

I Center for Ejendomsservice i Københavns Ejendomme (KEJD), søger vi en enhedschef med ambitioner indenfor både drift, processer og udvikling, som har erfaring med og trives i at udøve ledelse gennem ledere.  

Om Center for Ejendomsservice
Centeret er nyetableret fra 1. juni 2024 og består af tre overordnede enheder, der sammen med de underliggende enheder samlet tegner KEJDs Center for Ejendomsservice: Vagt og Sikring - Facility Services - Ejendomsdrift og Udvikling.  

Vagt og Sikring leverer bl.a. vagtservice for Københavns Kommunes forvaltninger. Enheden leverer i dag rundering og fast vagtservice på mere end 70 lokationer, mens Facility Services driver intern service på syv større administrative ejendomme samt arrangementsservice på Rådhuset. Ejendomsdrift og Udvikling er den enhed, som vi søger en dygtig chef til.

Vi beskæftiger samlet set i centeret ca. 220 medarbejdere og udøver vores services på mange lokationer på tværs af det meste af København. Centeret er indtægtsdækket, hvilket betyder, at alle vores kunder faktureres for vores ydelser ligesom en almindelig virksomhed.

Ansvar
Vi søger en enhedschef, der har det overordnede overblik og fokus på strategi samt kundepleje, og som trives med at udøve ledelse gennem ledere. Det er en stilling, som både har fokus på den gode driftsledelse, men samtidig har et udviklings- og optimeringsfokus. Det har vi valgt, fordi vi mener, at det er afgørende at være involveret i driftsledelsen for at kunne være med til at drive udviklingen af centeret på tværs.

Ejendomsdrift og Udvikling består af tre underenheder: ’Teknisk Drift 1’ og ’Teknisk Drift 2’ samt et mindre tværgående team ’Udvikling og Administration’.

Teknisk Drift 1 og 2 har egne personaleledere, og du skal derfor have solid erfaring med ledelse, da du i denne stilling primært vil skulle bedrive ledelse af ledere. Udvikling og Administration består pt. af seks medarbejdere, som til start vil være i direkte reference til dig, men med mulighed for på sigt at etablere en teamlederrolle. De er alle enheder med høj medarbejdertrivsel.

Teknisk Drift 1 og 2 består samlet set af ca. 50 tekniske ejendomsmedarbejdere, der dagligt servicerer bygninger over hele København og leverer arealpleje og renhold. Vi driver en indtægtsdækket virksomhed, som betyder, at vores kommunale kunder tilvælger os, og vi fakturerer dem vores ydelser. Teknisk ejendomsdrift er et område, hvor der er flere interne kommunale aktører, og vi skal derfor hele tiden være skarpe til at levere den bedste service til en konkurrerende pris.

Teamet Udvikling og Administration er helt nyt, og du skal derfor være med til at etablere og drive teamet, så det understøtter centerets fagområder administrativt, tværgående strategisk og i udviklingsmæssige opgaver. Vi har brug for at få skabt ensrettede og standardiserede økonomiske og administrative processer. Der er ligeledes et stort udviklingspotentiale i de services, som centeret leverer, og det er blandt andet det potentiale, som din enhed skal være med til realisere, herunder udvikling af business cases til politiske godkendelser. Enheden vil også skulle understøtte centerets øvrige fagområder i udarbejdelsen af politiske sager og svar på politikerspørgsmål mv.

Forventninger til lederen
Vi forventer en leder, som har erfaring med ledelse i det offentlige, men også forretningssans. Vi forestiller os, at du har arbejdet på strategisk niveau med politiske sager, men også gerne har erfaring fra ejendomsområdet og forståelse for indtægtsdækket virksomhed og økonomisk styring.

Det vigtigste er, at du bliver en indsigtsfuld sparringspartner for din ledergruppe, medarbejderne og dine lederkolleger, som indebærer flere forskellige faggrupper. Du trives med at udøve synlig, værdibaseret ledelse, vise vej og motivere. Da du skal lede gennem ledere, forventer vi, at du har flere års ledererfaring i rygsækken og gerne også en lederuddannelse.

Vi lægger desuden vægt på, at du er samarbejdsorienteret og trives med at håndtere forskellige samarbejdspartnere med indimellem modsatrettede interesser. Derudover tror vi, at området har brug for en leder, der er ambitiøs på Center for Ejendomsservice vegne og som brænder for udvikling af området. Det indebærer, at du har viden om politiske processer i offentligt regi, gerne kommunalt, ligesom erfaringer med at kvalitetssikre sagsfremstillinger til både den politiske og administrative ledelse bliver relevant.

Du skal forvente at kunne agere bindeled mellem det strategiske niveau og driften, og jobbet indebærer dermed et betydeligt arbejde med at udvikle og oversætte strategier og beslutninger til konkrete driftsmæssige tiltag, som kan gennemføres af lederne på de næste niveauer.

Da du skal være med til at tænke optimering og udvikling på tværs af centeret, er erfaring med etablering af administrative processer (fx LEAN) meget relevant. Du skal derfor også gerne trives med at skabe struktur og transparens.

Det er vigtigt, at den nye leder tager afsæt i det, som er velfungerende og kan løfte Center for Ejendomsservice til at levere bedre resultater. Der er ambitioner om at gøre det endnu bedre, hos både ledere og medarbejdere.

Herunder fremgår de vigtigste resultater på kort og lang sigt, som det er vigtigt, at en ny enhedschef bidrager til at indfri. Du må også være med til at justere og tilføje, som du lærer dit område at kende og er med til at sætte dit præg.

På kort sigt (3-6 mdr.) håber vi, at du har

 • fået indblik i dagligdagens leverancer, aspekter og udfordringer i Teknisk Drift
 • kortlagt de administrative behov i centeret og påbegyndt etableringen af gode tværgående processer
 • sammen med centerchefen og dine chefkollegaer fastsat udviklingspotentialerne for centeret
 • skabt gode relationer til dine medarbejdere og kollegaer på tværs af centeret
 • påbegyndt arbejdet med at skabe et setup for økonomistyring af den indtægtsdækkede virksomhed, som centeret er (i samarbejde med vores centrale økonomiafdeling)
 • fået indblik i de politiske godkendelsesprocesser i KEJD specifikt og Københavns Kommune generelt

Dine mål på lang sigt (2 år) kunne være

 • at udvikle business cases indenfor centerets forskellige fagområder
 • at skabe strømlinede administrative processer for centeret og sikrer, at lederne er bedst understøttet administrativt, så de har bedste forudsætninger for at fokusere på deres ledelsesopgaver
 • at få skabt en transparent økonomistyring i rammen af at være et indtægtsdækket center
 • en driftsorganisation, som leverer fortsat høj kvalitet til vores kunder og som stødt vokser
 • at skabe gode relationer til kolleger på tværs af KEJD og de relevante samarbejdspartnere i kommunen
 • udvikle din ledergruppe til et samlet fællesskab, som sætter ledelse på dagsordenen

Vi tilbyder
Du får et spændende arbejde med stor bredde i dine ansvarsområder, hvor du får frihed til at sætte dit præg og plads til udvikling. 

Du kommer til at indgå i centerets centerledelse med tre enhedschefer og en centerchef. Vi har fokus på ledertrivsel, sparring og godt humør. Pt. fylder etablering af vores nye center en del og vi glæder os til at få dig med ombord. Vi lægger vægt på, at alle har lyst til at bidrage til en stærk samarbejdskultur mellem tre fagområder i centeret.

Derudover kommer du til at indgå i en fælles KEJD chefgruppe med ca. 25 enhedschefer, som mødes månedligt og har ledelse som faglighed i fokus.

Ansættelsesvilkår
Lønnen fastsættes efter gældende overenskomst samt principperne for Ny Løn. Stillingen er i udgangspunktet med opstart den 1. oktober 2024.

Du vil få din arbejdsplads på Borups Allé 177, 2400 København NV, men vil også have arbejdsdage på Københavns Rådhus. 

I forbindelse med ansættelsen indhenter vi straffeattest. 

Københavns Ejendomme
Københavns Ejendomme har ansvaret for Københavns Kommunes ejendomsportefølje. Vores ca. 1.800 medarbejdere arbejder hver dag for en serviceorienteret ejendomsadministration og vedligeholdelse af kommunens mere end 2,6 mio. m2.

Gennem effektiv ejendomsservice, drift og vedligehold frigør vi ressourcer til, at vores 58.000 kolleger i Københavns Kommune kan skabe en bedre hverdag for københavnerne. Alt det gør vi ud fra bedste aktuel viden og i tæt samspil med kunder, leverandører og samarbejdspartnere ud fra devisen: Det skal være nemt, effektivt og bæredygtigt. Du kan læse mere om os på www.kobenhavnsejendomme.kk.dk

Københavns Kommune
Borups Allé 177
2400 København NV
Københavns Kommune
Danmark

Sådan ansøger du

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte centerchef Astrid Vejby Krarup Mott på 2165 2490.

Vi forventer at holde samtaler i uge 34 og 35. Der vil være en test i forbindelse med rekrutteringsforløbet.

Søg via linket senest torsdag den 8. august 2024

Søg job

Send til en kollega

0.078