23948sdkhjf
Del siden
Job

Entrepriseleder til Afvanding - Genopslag

Kommer du med en passion for god personaleledelse og en fagfaglig viden om drifts- og anlægsopgaver indenfor især afvanding? Har du blik for økonomi og udvikling? Så har vi en super spændende stilling til dig.

Ansøgningsfrist
18. februar 2024
Forventet start
1. april 2024
Antal stillinger
1
Ansættelsesforhold
Fast
Arbejdstid
Fuldtid
Ansættelse
Permanent
Arbejdssted
Danmark Syddanmark Kolding Kommune

Entreprenørafdelingen
Entreprenørafdelingen er ansvarlig for, at kommunens arealer drives, så de fremstår tidssvarende og velvedligeholdte til glæde for brugere og borgere. Vi arbejder ud fra en overordnet målsætning, der lyder:

Vi vil sætte nye standarder for at drive og udvikle de fysiske rammer for det gode liv.

Vi har ansvaret for de grønne områder såsom parker, skove, idrætsanlæg, vandløb samt vedligehold af sorte/grå områder som belægningsarbejder, asfaltarbejder, afvandingsarbejder, vejsidevedligehold samt vintertjeneste. Hertil kommer, at vi har en Materialegård med et tømrer- og smedeværksted, der udfører opgaver både internt og eksternt. For at lykkes med vores opgaver er vi et sted mellem 95 og 105 ansatte - flest om sommeren og færrest om vinteren.

Som entrepriseleder bliver du en del af et ledelsesteam med en afdelingschef og syv entrepriseledere, som hver især har ansvaret for et fagområde, men som i hverdagen har mange fælles opgaver og snitflader, hvorfor et tæt og tillidsfulgt samarbejde er helt naturligt.

I Entreprenørafdelingen arbejder vi ud fra følgende:  

  • At driften foregår så økonomisk effektivt som muligt.
  • At kvaliteten af ydelserne lever op til beskrevne målsætninger og niveau.
  • At driften sker ud fra et helhedsorienteret perspektiv og så tæt på borgerne som muligt. 
  • At borgerne bliver hørt og inddraget

Hvad skal du som entrepriseleder?
Skal du være vores nye entrepriseleder, kommer du med lyst til innovationsledelse. Du kommer ikke nødvendigvis med ledelseserfaring, men du besidder en god situationsfornemmelse og en afmålt gennemslagskraft. Du får til opgave at sikre at teamets processer fortsat optimeres – både gennem faglig sparring og udvikling, men også med en blik for områdets økonomi.

Du bliver personaleleder for områdets 15-18 medarbejdere, som du skal lede og fordele opgaverne til. Du giver dem både den faglig sparring og udviklingen, der har brug for derigennem at styrke driften. Du kan også den administrative personaleledelse og du får ansat, afskediget, talt om løn, sygdom, kompetencer og arbejdsmiljø. Alt sammen for at sikre, at der er styr på og trivsel i din afdeling. 

Du har en uddannelse som ingeniør, jordbrugsteknolog, kloakmester eller lignende. Du er stærk i en eller flere af områdets fagfagligheder – vedligeholdelse af anlæg, kloakarbejde, afvandingssystem incl grusvej . Du er relationelt og kommunikativt stærk, og du kan skabe gode samarbejdsrelationer med kolleger og eksterne samarbejdspartnere.

Din kerneopgave bliver primært området afvanding, hvor du i tæt samarbejde med områdets teamkoordinator planlægger og aktiverer opgaverne så de løses efter hensigten og aftalt økonomi. Du skal som entrepriseleder være tæt på driften, dine medarbejdere og ”kunder”/borgerne, og derfor vil din arbejdsdag veksle mellem kontorarbejde med borgerhenvendelse og sagsbehandling og synlig ledelse i marken.

Vi er et fagfagligt område, hvor vi har brug for, at du også byder ind og måske oven i købet udfordrer os. Vi arbejder med en helhedsorienteret drift (HOD), som indstiller at du som leder og person er villig til at slippe tøjlerne på din drift og leve med, at alting ikke går efter planen. Det betyder ikke, at vi ikke er skarpe på både vores processer og deadlines, men at vi er nysgerrige på at lave prøvehandlinger på ideer og nye driftsløsninger.

Vi ser det som en fordel, hvis du har et godt kendskab til IT. Vi arbejder bland andet med Office pakken, Navision, GIS, Driftsweb etc.

Entreprenørafdelingen er en del af By- og Fællesforvaltningen
I den nyoprettede By- og Fællesforvaltningen arbejder cirka 1000 medarbejdere sammen om understøtte organisationen bedst muligt i at lykkes med Byrådets politiske ambitioner med fremtidens bæredygtige kommune. Det betyder at forvaltningen har et særligt fokus på:

  • styrke Kolding Kommunes bæredygtige vækstmuligheder
  • skabe bedre velfærd for borgerne og understøtte det gode liv i Kolding Kommune
  • sikre en sund og bæredygtig økonomi bla. ved at forenkle vores organisation.

By- og Fællesforvaltningen er én af fire forvaltninger i Kolding Kommune, som i alt beskæftiger omkring 8000 medarbejdere. I Kolding Kommune arbejder vi med afsæt i visionen ”Kolding – sammen designer vi livet” og et mindset, vi kalder Borgerens Centrum, hvor vi på tværs af forvaltninger og faggrænser finder de bedste løsninger sammen med og for borgere, virksomheder og andre samarbejdspartnere.

Vi arbejder som kommune aktivt for den grønne omstilling og for os er bæredygtighed mere end en modebegreb. Vi har et Bæredygtighedshus, som er vores knudepunkt for bæredygtighed og grøn omstilling. Det er stedet, hvor borgere, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, foreninger og medarbejdere kan få et skub til en mere bæredygtig omstilling og frit kan dele viden, idéer og inspiration inden for bæredygtighed.

Flere oplysninger
Hvis du har uddybende spørgsmål er du velkommen til at kontakte Konstitueret Afdelingschef Entreprenørafdelingen Mikkel Arveland-Christensen på 7979 6536/2026 9188

Løn og ansættelsesvilkår
I henhold til gældende overenskomst efter principperne i Ny Løn og efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Vi forventer, du har gyldigt kørekort B.

Kolding Kommune
Smedegade 10
6000 Kolding
Kolding Kommune
Danmark

Sådan ansøger du

Ansøgning via knappen "Søg Job"
Ansøgningsfrist er d. 18. februar 2024. Kandidater vi inviterer til samtale vil få besked mandag d. 19. februar, så vi beder om stor fleksibilitet. Noter venligst i din ansøgning, hvis der er en tidsramme, hvor du ikke kan komme. 

Vi afholder 1. samtalerunde d. 20. februar og 2. samtale d. 27. februar, hvor der vil indgå en case. Mellem de to samtaler vil der blive gennemført en personprofilanalyse med personlig tilbagemelding af HR. Der trækkes referencer efter nærmere aftale forud for 2. samtale.

Du sender din ansøgning online ved at bruge knappen ”Søg Job”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt senest d. 1. april 2024.

Forud for ansættelse indhenter Kolding Kommune straffeattest/børneattest, når loven kræver det, eller stillingen i øvrigt berettiger til det.

Kolding Kommune opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, handicap, religion og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Søg job

Send til en kollega

0.078