23948sdkhjf
Del siden
Job

Driftsplanlæggere til vejdrift i Svendborg Kommune

Vil du være med til at fortsætte udviklingen af Svendborg som en metropol for natur, kultur, turisme og erhvervsliv i det sydfynske, har du muligheden nu.

Ansøgningsfrist
1. november 2023
Forventet start
1. januar 2024
Antal stillinger
2
Ansættelsesforhold
Fast
Arbejdstid
Fuldtid
Ansættelse
Permanent
Arbejdssted
Danmark Syddanmark Svendborg Kommune

Vi søger to kollegaer til at planlægge og styre udførelsen af en del af de mange spændende opgaver inden for Svendborg Kommunes vejdrift. Vi søger derfor dig, der har den nødvendige teoretiske, administrative og praktiske erfaring inden for planlægning og styring af driftsrelaterede opgaver inden for disse områder.

Afdelingen Trafik & Infrastruktur favner en stor og mangfoldig opgaveportefølje, hvorfor der almindeligvis er et højt aktivitetsniveau, som skaber fundamentet for et spændende og udfordrende arbejdsliv. Du har nu en oplagt mulighed for at bringe dig selv og din faglighed i spil i en dynamisk, udviklende og spændende organisation, som borgerne møder, når de træder ud ad deres hoveddør.
 
Om jobbet
Du vil som udgangspunkt blive forankret i team Anlæg & Drift, som er en del af Trafik & Infrastruktur. Teamet er en administrativ enhed, som varetager de mange opgaver inden for vej- og parkdriften.

Den administrative vejdrift varetager den strategiske planlægning af driften, udbyder driftsopgaver og fører tilsyn med udførelsen af driftsarbejderne. Svendborg Kommune har valgt, at den udførende drift varetages af eksterne entreprenører, hvorfor vi er en enhed, der er ansvarlig for den administrative del af driften. 

Dine opgaver forventes som udgangspunkt at omfatte driftsplanlægning og styring af tre til fire af nedenstående fagområder:

- Asfaltbelægninger – På land og i by
- Belægninger på veje og pladser – Skoler og institutioner
- Renholdelse og ukrudtsbekæmpelse
- Vejafvanding
- Kystbeskyttelse
- Råden over og gravearbejde i offentlig vej
- Vejafmærkning

 • Asfaltbelægninger - På land og i by.
  Vedligeholdelse og fornyelse af asfaltbelægninger på de offentlige veje gennemføres i en funktionskontrakt for veje på landet og en partneringaftale, som omfatter Svendborg by. Det forventes, at du med sparring fra kollegaerne varetager styringen af disse kontrakter, samt den strategiske planlægning og udførelse af vedligeholdelsen i samarbejde med entreprenørerne. Du forventes også at varetage bygherrens overordnede tilsyn og kontrol med det udførte arbejde og eventuelle borgerhenvendelser. Ved kontrakternes udløb vil du med din dybe og brede viden også bidrage til gennemførelsen af nye udbud og entrepriseaftaler.
   
 • Veje- og pladser - Ved skoler og institutioner.
  Opgaverne vil omfatte registrering og partiel reparation af belægninger til større ombygninger og anlæg af pladser, skolegårde, trafikanlæg som kiss-and-ride mm. Du forventes at indgå som nøgleperson i forhold til aftaler med ledelsen for institutionerne og entreprenørerne, og ved større opgaver at forestå udarbejdelse af de nødvendige tekniske forslag, anlægsoverslag, tilbudsindhentning, entrepriseaftaler og byggeledelse. I forbindelse med løsningen af opgaverne vil du løbende få den nødvendige sparring og understøttelse fra dygtige og opmærksomme kollegaer i teamet. 
   
 • Renholdelse og ukrudtsbekæmpelse.
  Driftsopgaverne løses gennem en fællesaftale, som inkluderer flere af kommunens forretningsenheder, og omfatter blandt andet rabatklipning, hegnsklipning, vedligeholdelse af kommunens parker og grønne områder, idrætsarealer mm. Du vil indgå som en del af den driftsgruppe, som håndterer disse opgaver. Din opgave vil være at styre renholdelse og ukrudtsbekæmpelse på veje og i byrum, herunder løbende opfølgning med entreprenøren gennem driftsmøder, tilsyn og håndtering af borgerhenvendelserne for dette område.
   
 • Vejafvanding 
  Planlægning af drift, vedligeholdelse og fornyelse af afvandingssystemerne for de offentlige veje i samarbejde med de øvrige fagområder i afdelingen samt Svendborg Vand & Affald, som modtager og behandler vejvandet. Opgaven inkluderer også udbud af entrepriser og tilsyn med udførelsen af arbejdet. 
  Du vil også skulle samarbejde med kolleger i afdelingen i forbindelse med registrering af eksisterende afvandingsledninger til LER-systemet.
   
 • Kystbeskyttelse
  Opgaverne omfatter planlægning af drift, vedligeholdelse og fornyelse af kystsikring, herunder faste konstruktioner, stensikringer, sandfodring osv. 
  Du vil også blive ansvarlig for planlægning og udførelse af løbende og særlige eftersyn af kyststrækningerne, for at sikre en økonomisk optimal drift og vedligeholdelse af de kommunale kyststrækninger.
   
 • Råden over og gravearbejde i offentlig vej 
  Svendborg Kommune er vejmyndighed på de kommunale veje og har ansvaret for at holde vejene i forsvarlig stand, både teknisk og trafikalt. Opgaverne vedrørende råden over og gravearbejde i offentlig vej omfatter behandling af indkomne ansøgninger om tilladelse til at anvende eller grave i de offentlige veje, herunder vurdering af lokaliteten, omfanget, tidspunktet, koordinering med andre aktiviteter/arbejder, de trafikale forhold og foranstaltninger, retablering etc.
  I nogle tilfælde vil du også skulle samarbejde med og stjernehøre andre myndigheder og interessenter, samt foretage stikprøvevis tilsyn for at sikre overholdelse af tilladelsernes vilkår.
   
 • Vejafmærkning
  Opgaven omfatter administrativt tilsyn med vedligeholdelsen af vejafmærkningen på de kommunale veje, herunder at sikre eftersyn af tilstanden, vurdering af drifts- og vedligeholdelsesbehovet samt udarbejdelse af udbud, driftsplan og udførelse af ekstern entreprenør.

Vi ser, at din opgaveportefølje for eksempel kan sammensættes af følgende fagområder:

 • Asfaltbelægninger - På land og i by.
 • Råden over og gravearbejde i offentlig vej 
 • Vejafmærkning

eller

 • Veje- og pladser - Ved skoler og institutioner.
 • Renholdelse og ukrudtsbekæmpelse.
 • Kystbeskyttelse
 • Vejafvanding 

Den endelige sammensætning af din opgaveportefølje vil også være reguleret af de årsværk, som opgaverne forventes at indebære.

Om dig
Vi forestiller os, at du har en teknisk uddannelse og erhvervserfaring, som er relevant for at varetage de beskrevne arbejdsopgaver og funktioner inden for vejdriften.

Her foruden forventer vi:

 • At du har en personlig robusthed og evnen til at skabe overblik og prioritere egne og andres opgaver, i forhold til hvad der skaber størst værdi for organisationen.
 • At du evner at etablere relevante netværk og indgå i arbejdsfællesskaber med en åben og konstruktiv tilgang, og med et smil på læben.
 • At du har en personlig vedholdenhed der gennem en god dialog i øjenhøjde med kollegaer, brugere og borgere opnår de bedste løsninger.
 • At du er forandringsparat, positiv over for nye tiltag og god til at oversætte disse til handling.
 • At du trives i en travl og spændende hverdag, og er dygtig til at skabe overblik for dig selv og andre.

Stillingen indebærer en høj grad af selvstændighed og frihed med tilsvarende ansvar. Derfor søger vi dig der er åben og ærlig, og lykkes med at skabe tillid omkring dig.

Om os 
Trafik & Infrastruktur er en administrativ afdeling i direktørområdet Miljø & Teknik i Svendborg Kommune. Afdelingen arbejder med transport, vejmyndighed, trafiksikkerhed, trafikplanlægning, trafikanlæg, parkering, drift og vedligeholdelse af infrastruktur samt kyster, grønne områder og skove. 

Medarbejderne i afdelingen er dybt engageret i at sikre "det gode liv" for borgerne og virksomhederne i Svendborg Kommune, og arbejder ud fra værdierne ordentlighed, rettidig omhu, åbenhed i dialog samt ansvar og kompetence for den enkelte medarbejder.

Om Svendborg Kommune
Svendborg Kommune er i vores øjne en arbejdsplads af den perfekte størrelse: Vi er små nok til at være tæt på hinanden i et varmt og uformelt fællesskab med korte kommandoveje og uden skjulte dagsordner. Og vi er store nok til at rumme ambitioner, høj faglighed og gode udviklingsmuligheder. Vi prioriterer hverdagen og insisterer på, at det skal være rart at gå på arbejde. Vi er travle, men ikke for travle til at hjælpe hinanden. 

Vores værdier er mere end blot ord på papiret - vi bruger dem aktivt som vores kompas hver dag. Vi møder hinanden i øjenhøjde, i dialog og med tillid. Sammen skaber vi en tryg ramme, hvor vi alle kan løse vores opgaver selvstændigt, fleksibelt og ansvarsfuldt.

Løn og ansættelse
Fuldtidsstilling med tiltrædelse pr. 1. januar 2024. 
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Velkommen til Svendborg - Øhavets hovedstad!
Svendborg har en suveræn beliggenhed midt i den skønneste natur, på kanten af det Sydfynske Øhav og med en mini-metropol, der byder på det hele. Vi tøver ikke, når vi med stolthed kalder Svendborg for Fyns kulturhovedstad. Vi har en charmerende bymidte og livlig handelsby med teatre og museer samt et rigt foreningsliv. Vores dagtilbud og folkeskoler er i top og med særligt fokus på bevægelse og sport, og vi har flere videregående uddannelser, som snart samles i et attraktivt uddannelsesmiljø ved havnen. Svendborg er placeret midt i landet med en halv time til Odense og under to timer til København og Århus. Svendborg er med sine godt 59.000 indbyggere Fyns andenstørste kommune.

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 vendborg
Svendborg Kommune
Danmark

Sådan ansøger du

Ansøgningsfristen er den 1. november 2023. Der forventes to samtaler, hvor den første forventes gennemført i uge 45 og den efterfølgende i uge 46.

Umiddelbart inden første jobsamtale vil du få mulighed for at forberede dig på en case, hvor du skal forelægge din løsning i begyndelsen af samtalen.

Søg job

Send til en kollega

0.078