23948sdkhjf
Del siden
Job

Bygningsmedarbejder til Naturstyrelsen

Naturstyrelsen ejer ca. 2.100 bygninger, der bliver anvendt til en lang række forskellige formål. Har du forstand på at lede og planlægge mindre renoveringer og byggeopgaver, og vil du have et stort selvstændigt ansvar? Trives du med skriftlighed og dokumentation i arbejdet? Har du eventuelt erfaring fra store kloakeringsprojekter? Så vil vi gerne høre fra dig.

Ansøgningsfrist
6. juni 2023
Forventet start
1. september 2023
Antal stillinger
1
Ansættelsesforhold
Fast
Arbejdstid
Fuldtid
Ansættelse
Permanent
Arbejdssted
Danmark Syddanmark Vejle Kommune

Naturstyrelsens bygninger er placeret over hele landet og er meget forskellige med hensyn til anvendelse, størrelse og tilstand – groft sagt fra hønsehus til slot – men primært små til mellemstore. Bygningsteamet overordnede opgave er at sikre en passende og tidssvarende bygningsmasse, så den på en gang understøtter en effektiv drift og opfylder de lokale behov. Dette nås bl.a. gennem frasalg, nedrivning, renovering og løbende gennemgang af bygningerne.

Teamets hovedopgaver omfatter bygherreopgaver, herunder planlægning, gennemførelse og afvikling af mindre renoveringer og byggeopgaver, projektorienteret byggesags-behandling med tidsmæssigt og økonomisk ansvar samt udarbejdelse af udbudsmateriale og kontrakter. Derudover vil der være koordinering af drifts- og vedligeholdelsesopgaver – herunder bygningssyn i samarbejde med kollegaer rundt om i landet.

Opgaver og organisering
I bygningsteamet søger vi en ny medarbejder, der vil indtræde i teamet som bygningsmedarbejder i en koordinerende funktion. Du skal arbejde med teamets generelle opgaver, men der ud over har vi en opgave, som handler om at sikre, at styrelsens kolonihaver bliver kloakeret, hvor du også kan få en rolle.  

Du vil komme til at indgå i et team på 6 personer på vores hovedkontor i Randbøl ved Vejle. Dine kolleger i teamet har uddannelse som enten bygningskonstruktør eller forstkandidat.

Dine kerneopgaver vil være:

 • Solid og praktisk intern rådgivning om vedligeholdelse af styrelsens bygninger.
 • Større men især mindre byggeopgaver (udbud, ledelse og koordinering).
 • At være med til at finde de gode løsninger i samarbejde med forskellige interessenter – f.eks. vore lokale enheder, entreprenører, konsulenter o.l. – inden for de givne økonomiske rammer.
 • Deltagelse i kloakeringsopgaven – herunder udbud og tilsyn.
 • Projektledelse og koordinering af interne tværfaglige opgaver i teamet – f.eks. indberetning i Sparenergi.dk, nedrivning, energispareplaner, bæredygtighed, fællesudbud samt ledelsesservicering knyttet hertil. 

Du må forvente en høj grad af skriftlighed i din hverdag med f.eks. procedure-/paradigme-udarbejdelse, notatskrivning, direktionsforelæggelser og anden dokumentation – samt journalisering.

Organisatorisk er bygningsteamet placeret i Økonomienheden, hvor du får cirka 35 kolleger. Bygningsteamet ledes af en teamleder.

Din profil
Som vores nye bygningsmedarbejder har du en relevant videregående uddannelse som fx bygningskonstruktør, ingeniør eller anden relevant erfaring. 

Vi lægger desuden afgørende vægt på, at du har en bred erfaring med drift og vedligehold af en større bygningsportefølje, har erfaring med indhentning af tilbud, projektstyring og skriftlig fremstilling, samt at du kan håndtere projektledelse. Eventuelt suppleret med erfaring og kompetencer inden for ledelse, udbud og tilsyn vedrørende kloakering. Er det ikke tilfældet, hører vi gerne fra dig alligevel.

Erfaring med og kendskab til offentlig administration er en fordel og er din uddannelse suppleret med en håndværksmæssig baggrund, er det yderligere et plus.

Vi forventer, at du som person

 • Er i stand til at arbejde selvstændigt og være initiativrig, fleksibel og kreativ, da du bl.a. skal få økonomi, krav og bygningstilstande til at gå op i en højere enhed.
 • Er en god igangsætter og en god afslutter.
 • Har gode forhandlingskompetencer, da du vil blive mødt af indspil fra flere forskellige sider.
 • Er løsningsorienteret og kan finde kompromisset, hvor der er forskellige interesser.
 • Har en veludviklet organisatorisk forståelse og dømmekraft.
 • Er en god formidler, der kan udtrykke sig klart både på skrift og i tale.
 • Og kan bruge IT-værktøjer, herunder Microsoft Office, og Autocad/Revit som middel til effektivisering, standardisering og/eller automatisering af processer knyttet til bygningsadministration.

Vi tilbyder
Du får et stort selvstændigt ansvar for en bred vifte af opgaver. Gennem en bred kontakt til chefer og medarbejdere i styrelsen får du mulighed for at beskæftige dig med mange forskellige opgaver inden for bygningsområdet. 

Du får gode muligheder for personlig og faglig kompetenceudvikling i et spændende arbejdsmiljø med en fri, uhøjtidelig og meget humørfyldt omgangstone. Vi har en god kantine på adressen.

Løn- og ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten).

Ansættelsesområdet er Miljøministeriet med tilhørende institutioner.

Tjenestested er Naturstyrelsen Gjøddinggård, Førstballevej 2, 7183 Randbøl

Der må påregnes en del rejseaktivitet knyttet til besigtigelser m.v. i forskellige egne af landet (ca. 4 dage om måneden), hvorfor gyldigt kørekort til personbil er et krav. Styrelsen har tjenestebiler.

Ansættelse forventes senest pr. 1. september 2023.

Flere oplysninger?
Såfremt du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Økonomichef Kim Røjgaard på tlf. 93 59 71 46 eller Bygningskoordinator Bo Holm Kristensen på tlf. 93 58 81 57.

Naturstyrelsen
Førstballevej 2
7183 Randbøl
Vejle Kommune
Danmark

Sådan ansøger du

Sådan søger du stillingen
Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest den 6. juni 2023

Der forventes at afholde 1. samtale fredag d. 16. juni og eventuel anden samtale onsdag d. 21. juni.

Søg job

Send til en kollega

0.08