23948sdkhjf
true

Koordinator til at understøtte bygge-, anlægs- og renoveringsprojekter i Borgercenter Handicap

Vi søger dig, der vil være med til at sikre fremdrift, styring og kvalitet i både nyetableringer, renoveringer og vedligeholdelsesopgaver indenfor byggeri i Borgercenter Handicap (BCH).
Oprettet
Ansøgningsfrist
9. februar 2023
Forventet start
1. april 2023
Ansættelsesforhold
Fast
Arbejdstid
Fuldtid
Ansættelse
Permanent
Region
Danmark > Hovedstaden > Københavns Kommune

Borgercenter Handicap er ét af tre borgercentre i Socialforvaltningen i Københavns Kommune. På udførerområdet, der vil blive dit primære arbejdsområde, er der i BCH ansat godt 2.700 medarbejdere fordelt på en række forskellige tilbud og enheder, der bl.a. dækker over botilbud, aktivitets- og samværstilbud, beskæftigelsestilbud og netværkstilbud.

Opgaver
Som byggekoordinator i Borgercenter Handicap vil dine arbejdsopgaver centrere sig om at

 • være overordnet tovholder på porteføljestyring af bygge- og renoveringsprojekter i BCH herunder at ajourføre ledelsen om disse, hvilket bl.a. foregår i tæt samarbejde med omstillingsprogrammet i BCH "De rette tilbud"
 • være BCH´s primære kontaktperson til Socialforvaltningens kontor for Økonomi og Byggeri
 • være BCH´s repræsentant ved byggesagsmøder, hvor du bidrager til kvalitetssikringen af beslutninger
 • udarbejde anbefalings- og beslutningsoplæg til ledelsen
 • kvalitetssikre tilbud og kravsspecifikationer
 • godkende endelige regninger og byggeri
 • udarbejde budgetnotater i forbindelse med bygge-, anlægs- og renoveringsprojekter

Lyder opgaverne som noget, der kan give dig energi og arbejdsglæde? Så vil vi rigtig gerne have dig med på holdet.

Vi ønsker og håber på, at du har

 • erfaring med styring og kvalitetssikring af bygge- og renoveringsprojekter
 • viden om lovgivningen, der rammesætter byggesagsbehandling og byggekrav
 • analytisk sans og evne til at formidle skarpt og præcist både mundtligt og skriftligt
 • gode overbliks- og strukturevner
 • erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation og gerne kendskab til handicapområdet
 • veludviklede samarbejdsevner og er god til at skabe relationer og netværke
 • erfaring med og trives med at tage selvstændigt ansvar for opgaven

Vi tilbyder

 • engagerede og ambitiøse kollegaer med mange forskellige fagligheder
 • et arbejdsmiljø med plads til gode idéer og gode grin
 • en varieret og fleksibel hverdag med mulighed for en stor grad af selvstændighed
 • gode uddannelses- og udviklingsmuligheder

Hovedparten af dine opgaver vil være sammen med vores udføreområde, hvor det handler om gode rammer for bolig- og beskæftigelse til borgere med handicap. Det handler om at skabe de bedst mulige rammer for, at københavnere med handicap kan trives og udvikle sig.

Du bliver ansat i vores økonomikontor, hvor du ligeledes har et stort opgavefællesskab og medvirker til at kvalificere forslag og investeringer og sikre, at der også er økonomisk styr på de omstillinger og byggerier, som vi har gang i. Du vil således have det primære arbejdsfællesskab både med økonomi og centerfællesskaberne og have mulighed for fysisk at sidde begge steder afhængig af opgaver.

Ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst.
Vi forventer at skulle besætte stillingen pr. 1. april 2023 eller tidligere. Stillingen er med en ugentlig arbejdstid på 37 timer.

Dit primære arbejdssted vil være Borups Allé 43, 2200 København N. Læs evt. mere om handicapområdet i Socialforvaltningen på handicap.kk.dk eller i den aktuelle omstillingsplan Et godt liv med deltagelse i fællesskabet (kk.dk)

Yderligere oplysninger
Vil du vide mere om stillingen, så kan du kontakte centerchef Tina Kejser på 5164 4495 og c145@kk.dk eller økonomichef Claus Phiroze Hansen på 2136 1903 og D47s@kk.dk.

Sådan ansøger du

Søg via linket senest torsdag den 9. februar 2023
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 16. februar 2023.

Kontaktinformation
Københavns Kommune

Københavns Kommune
Borups Allé 43
2200 København N

Send til en kollega

0.141