23948sdkhjf
true

Leder til Park og Vej, Struer Kommune

Vi søger en leder til Park og Vej i Struer Kommune.
Oprettet
Ansøgningsfrist
20. februar 2023
Forventet start
1. april 2023
Ansættelsesforhold
Fast
Arbejdstid
Fuldtid
Ansættelse
Permanent
Region
Danmark > Midtjylland > Struer Kommune

Som leder får du titel af afdelingsleder i center for Teknisk Drift og Anlæg, hvor du vil indgå i lederteamet.

Vi ønsker en leder, der med sit motiverende lederskab og tætte dialog med medarbejdere, administration og ledergruppen er med til at realisere visionen for Struer som en attraktiv og grøn bosætningskommune. En afdelingsleder som vil arbejde vedholdent for bæredygtig udvikling, velfungerende infrastruktur og vækst i Struer Kommune.

Park & Vej er en drifts- og entreprenørafdeling under Center for Teknisk Drift og Anlæg (TDA) i Struer Kommune.  Park & Vej er opdelt i to afdelinger, én med ”det grønne” og én med ”det sorte og det grå”

Der er en vejassistent som leder ”det sorte og det grå”, så afdelingslederen skal udover at være afdelingsleder for hele Park & Vej, også være driftsleder for ”det grønne”

Park & Vej drifter på bestilling fra administrationen i TDA alle kommunens veje og anlæg, parker og grønne områder. Der er stor fokus på sikker drift og kvalitet i opgaveløsningerne, og vi er langt i arbejdet med bæredygtig drift og biodiversitet i såvel natur som i bybilledet. Park & Vej byder også ind på forskellige anlægsopgaver i kommunen. 

Lidt om stillingen
Du får ledelsesansvaret for 30-40 fagligt engagerede medarbejdere – afhængigt at sæsonen - og ansvaret for kvalitet i opgaveløsningen, samt den daglige drift og udvikling af afdelingen.

Det forventes, at du er i stand til at balancere mellem konkrete beslutninger og langsigtede strategiske indsatser

Afgørende for at ovenstående lykkes er, at du med din ledelsesstil kan fastholde og udvikle det store engagement og arbejdsglæde, der er i afdelingen. Desuden skal du være i stand til at arbejde tæt sammen med de andre afdelinger og institutioner i kommunen. Du skal have et vedvarende fokus på at koordinere indsatserne og udnytte ressourcer og kompetencer på tværs til gavn for helhedsløsninger for borgerne og virksomhederne. Derfor forventer vi følgende af dig: 

Du har stærke lederkompetencer
Din rolle bliver, at lede Park & Vejs medarbejdere og skabe rammer og forudsætninger for, at de trives og kommer i mål med opgaverne.

Vi forventer, at du har erfaring med ledelse, og at du kan styre og prioritere Park & Vejs opgaver og økonomi.

Du har godt humør, er båret af en energi, der smitter af på dine omgivelser og har personlig integritet og robusthed. 

En personaleleder, der går forrest: 
Du sætter retning, kan skabe trivsel og bistår medarbejderne med at sikre de nødvendige rammer og retning for, at de kan løse deres opgaver. Du er motiverende og nærværende, har gode samarbejdsevner og kommunikerer åbent, direkte og inddragende. 

En leder der kan styre og sætte retning

  • Du har indsigt og erfaring med drift af ”det grønne”, det vil være en forudsætning.
  • Du planlægger i samarbejde med vejassistenten i forhold til afdelingens ressourcer
  • Du kan se og vurdere behov på længere sigt.
  • Du kan håndtere økonomi og anlægsstyring.

Tidligere erfaringer inden for park & Vej-området som helhed, eller tilknyttede fagområder, vil veje positivt i den samlede vurdering af ansøger. 

Hvem er vi?
I Struer Kommune er det opgaven, der sætter holdet. Det er din faglighed og gode dømmekraft, der skal være fundamentet for det samspil, du skaber med borgeren og virksomhederne.
Sammen skaber vi stærke partnerskaber og er fælles om at udvikle fremtidens velfærd. Men hvad er fremtidens velfærd? Vi har ikke svarende alene. Derfor skal vi have medarbejdere, der sætter spørgsmålstegn og borgere og virksomheder, som udfordrer. Vi stiller krav til os selv, men vi forventer ligeledes noget af borgerne og virksomhederne. Gode løsninger kommer, når alle bidrager til fællesskabet. 

Læs mere om Struer Kommune

Lydens By
Vi er Lydens By. Lyden er en inspirationskilde til nye projekter og initiativer, der kan realisere kommunens vækstpotentialer og styrkepositioner til et lokalsamfund, som mennesker har lyst til at besøge, arbejde og bo i.

For os er det naturligt at vores byudvikling tager udgangspunkt i lyd, og vores kunstværker bruger lyden aktivt. Vi arbejder med, hvordan lyd påvirker livskvaliteten positivt hos demente, indlæring hos børn eller fraværet af lyd skaber arbejdsglæde.

Lyd er i vores DNA.Læs mere om vores visioner og strategier.

Går du med flyttetanker?
Du har lyst til at søge ovenstående stilling, men er lidt i tvivl om, hvilke muligheder du har for at flytte til? Måske er det nødvendigt, at din partner også finder job i området? Struer Kommune har en Tilflytterservice, hvor du eller din partner ganske gratis og uforpligtende kan få direkte og personlig hjælp, hvis du går med overvejelser om at flytte til Struer. Kontakt Tilflytterservice på tilflytterservice@struer.dk eller 96 84 87 94. 

Du er også velkommen til at søge inspiration på www.flyttilstruer.dk 

Sådan ansøger du

Yderligere oplysning
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte vejassistent Mikkel Skelkjær på 21 24 15 92

Struer kommune er en røgfri arbejdsplads, og stillingen kræver at du har kørekort.

Derudover vil en ren børneattest og en tilfredsstillende straffeattest være en forudsætning. 

Vi holder løbende samtaler. Ansættelse d. 1. april eller snarest muligt. 

Struer Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, eller etnisk tilhørsforhold at søge.

Kontaktinformation
Struer Kommune

Struer Kommune
Østergade 21
7600 Struer

Send til en kollega

0.14