23948sdkhjf
Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektleder til VVS

Har du stor viden om installationer, energi og klimateknik? Vil du have ansvar for at vedligeholde kommunens tekniske installationer, hvor du også inddrager brugere, driftsfolk og beslutningstagere? Så er dette en stilling for dig.
Oprettet
Ansøgningsfrist
28. marts 2019
Ansættelsesforhold
Fast
Arbejdstid
Fuldtid
Ansættelse
Permanent
Region
Danmark > Lyngby-Taarbæk Kommune > Hovedstaden

Målet for dine opgaver bliver at drifte og vedligeholde de tekniske anlæg samt at optimere indeklima og energiforbrug, i samarbejde med de øvrige teams i afdelingen for Byggeri. Vi har tillige en voksende portefølje af renoverings- og anlægsprojekter, især på skole- og dagtilbudsområdet som kræver teknisk assistance. Derfor søger vi en ambitiøs VVS-tekniker, maskinmester, ingeniør eller lignende, der kan bidrage med relevant viden indenfor energi- og installationsområdet.

Hvad kommer du til at lave?
Du får ansvaret for dine egne drifts- og vedligeholdelsesprojekter, men du kan også forvente at skulle bistå med rådgivning på nogle af vores større anlægsprojekter.

Dine opgaver bliver blandt andet at gøre følgende inden for bygge- og vedligeholdelsesområdet:

 • Varetage byg- og driftsherrerollen
 • Renovere installationer, dvs VVS-, Ventilations-, belysnings- og CTS-anlæg
 • Energioptimering af driften af tekniske installationer samt udførelse af energibesparende foranstaltninger
 • Udarbejde og gennemføre vedligeholdelsesplaner og tilstandsvurderinger på tekniske anlæg
 • Vejlede tekniske medarbejdere ved kommunens institutioner i energieffektiv drift
 • Udføre projekter til rette tid, økonomi og kvalitet
 • Arbejde med og indenfor AB18/ABR18 i forhold til entreprenører og rådgivere
 • Opbygge positive relationer med professionelle samarbejdspartnere, brugere og borgere
 • Yde intern rådgivning i Center for Arealer og Ejendommes øvrige opgaveløsninger
 • Levere bidrag til og udarbejde beslutningsoplæg til direktion, centerchef og afdelingsledere.

Team Klima og Energi er en del af CAE - Center for Arealer og Ejendomme, som udvikler Lyngby-Taarbæk Kommunes ejendomme, infrastruktur og grønne områder. Vi består af tværfaglige teams af blandt andet arkitekter, ingeniører, maskinmestre, landskabsarkitekter, bygningskonstruktører, jurister, økonomer, udviklingskonsulenter og administratorer.

Du bliver en del af afdelingen Byggeri, hvor du kommer til at indgå i et fagfællesskab af både unge og erfarne medarbejdere. Du får derfor adgang til masser af sparring, også hos centerets egne specialister inden for økonomi- og projektstyring. Du refererer opgavemæssigt til projektchefen for team Klima og Energi.

Du vil få meget kontakt med vores afdeling Ejendomsdrift og brugerne i de decentrale enheder, når du skal planlægge projekternes gennemførelse. Ligesom du vil tale med vores controllere i kommunens Center for Økonomi og Personale, som varetager økonomistyringsopgaver på tværs af hele organisationen.

Hvad forventer vi af dig?
Opgaverne gennemføres med høj grad af inddragelse, så behov fra brugere og driftspersonale tænkes ind i projekterne. Du skal derfor kunne samarbejde med en bred interessentgruppe, der dækker alt fra brugere og politikere til rådgivere og entreprenører. Du er skriftlig stærk og kan kommunikere tekniske problemstillinger eller løsninger på en måde, som borgere og ikke-fagfolk kan forstå. Herunder skal du kunne oversætte dine data til brugbar ledelsesinformation.

Det er et krav, at du:

 • Har en relevant videregående uddannelse som f.eks. VVS-tekniker, maskinmester, Ingeniør eller lignende. Har du tillige en håndværksmæssig baggrund indenfor VVS, vil det være en fordel
 • Minimum har 3 års relevant erhvervserfaring med renovering/vedligehold af tekniske anlæg, herunder styring af projekter, tilsyn med- og udførelse af arbejder
 • Har en bred viden om byggelovgivning og relevante normer for installationer
 • Er en stærk analytiker - både til byggetekniske problemstillinger og i formidlingen af dem i form af skriftlige og mundtlige kommunikationsevner
 • Er vedholdende med fokus på at opfylde mål for tid, kvalitet og økonomi.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation, gerne en kommune eller statslig institution.

Løn og ansættelsesvilkår:
Ansættelse sker som projektleder og løn- og ansættelsesvilkår forhandles i henhold til gældende overenskomst. Arbejdsstedet er Lyngby Rådhus, Lyngby Torv 17, 2800 Kgs. Lyngby, som er placeret 2 minutters gang fra Lyngby Station og tæt på motorvejsafkørsel.

Om Center for Arealer og Ejendomme
Center for Arealer og Ejendomme servicerer 55.000 borgere og 4.000 ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi er byg- og driftsherreorganisation for kommunens ejendomme som skoler, daginstitutioner, idrætsanlæg, svømmehaller, kontorejendomme, omsorgsboliger, flygtningeboliger, veje og grønne områder. Den kommunale bygningsmasse består af 240.000 m2, og vi har samtidig ansvaret for 200 km veje og stier samt 75 ha grønne arealer og 71 ha naturområder.

De kommende år byder på udvikling af skole- og dagtilbudsområdet, og på infrastrukturprojekter i flere byudviklingsområder og langs Letbanen.

Centret består af 230 medarbejdere, hvoraf 50 medarbejdere er placeret på rådhuset. Du kan se organisationsdiagrammer m.m. på www.ltk.dk/kommune.

I Lyngby-Taarbæk bliver du del af et stærkt fagligt fællesskab med høje ambitioner i en organisation med ca. 4.000 medarbejdere, der alle arbejder med det fælles mål – at skabe værdi for borgere og erhvervsliv. Vi lægger vægt på god ledelse, trivsel, faglige og personlige udviklingsmuligheder, kreativitet og nytænkning samt balance mellem arbejdsliv og fritidsliv. Vi ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejdere hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.

Sådan ansøger du

Ansættelsesproces:
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 14 og 15. I forbindelse med 2. samtalen får du en opgave, som du skal løse og præsentere for ansættelsesudvalget.

Ansøgningsfrist: 28. marts 2019 kl.: 12:00

Har du spørgsmål til os, er du velkommen til at kontakte:

Steen Gräs Poulsen
Projektchef
Tlf.: 21780029

Michel Tranchant
Afdelingsleder Byggeri
Tlf.: 24249461