Lyngby-Taarbæk Kommune

Vejingeniør til spændende vejprojekter i Lyngby-Taarbæk Kommune

Vil du være med til at skabe fremtidens by og infrastruktur? Så har vi en interessant stilling til vejområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Oprettet
Ansøgningsfrist
24. september 2018
Forventet start
1. november 2018
Ansættelsesforhold
Fast
Arbejdstid
Fuldtid
Ansættelse
Permanent
Region
Danmark > Lyngby-Taarbæk Kommune > Hovedstaden

Lyngby-Taarbæk Kommune står overfor et stigende antal anlægsprojekter på vejområdet. Snart kommer Letbanen til byen og kommunen er midt i en omfattende byudviklingsproces. Derfor søger vi en vejingeniør, som kan håndtere vores anlægsprojekter og styre mindre tilsyns- og driftsopgaver på vejområdet.

Hvad kommer du til at lave?
Som vej- og trafikingeniør kommer du til at arbejde med både store og små projekter. Vi tilbyder en bred vifte af opgaver, men du er selv med til at sammensætte din opgaveportefølje. Dine konkrete opgaver afhænger af dine kompetencer og udviklingsønsker, men kan bl.a. være:

 • Tilsyn med vejbelægninger og vejens udstyr,
 • Teknisk udstyr på vejene, fx signalsystemer og belysning
 • Omlægning af trafiksignaler,
 • Udbud af rådgiveropgaver,
 • Projektledelse af konkrete anlægsprojekter,
 • Udarbejde sagsfremstillinger til politisk behandling og svare på borgerhenvendelser,
 • Rådgive direktion, centerchef og afdelingschefer.

Af konkrete opgaver som kommunen er igang med eller står overfor kan nævnes:

 • Byudvikling af Dyrehavegårds jorde - Novozymes
 • Byudvikling af Trongårdens Byområde - nyt H.C. Ørsted Gymnasie og Svanemærket boligkvarter
 • Byudvikling af Tracéet langs Helsingørmotorvejen og Lundtoftegårdsvej - DTU Science Park og Hempel
 • Letbanen og ledningsomlægninger

Med de rigtige kompetencer har du også mulighed for at få ansvar for nogle af de sene faser i kommunens anlægsprojekter, som er afledt af Letbanen og af kommunens udbygningsaftaler, f.eks. området langs Helsingørmotorvejen. Du kan læse mere om byudviklingsprojekterne på kommunens hjemmeside (www.ltk.dk/dyrehavegaard). Disse projekter har stor politisk bevågenhed og løses i tæt samarbejde med kommunens Center for Miljø og Plan, som både er myndighed på området, og som gennemfører de tidligere planlægningsfaser i vejprojekterne. Du får også et tæt samarbejde med vores driftsafdeling Arealdrift, som du skal overlevere vejene til, når de sættes i drift.

Du bliver en del af afdelingen Byggeri og Anlæg, hvor du kommer til at indgå i et fagfællesskab af både unge og erfarne medarbejdere, hvor du får adgang til masser af sparring. Hos os får du løbende mulighed for at udvikle din faglighed og forme din stilling sammen med din daglige leder. Vi opfordrer både erfarne og nyuddannede til at søge stillingen. Som erfaren vej- og trafikingeniør er vi optagede af, at du udvikler din faglighed og dine ansvarsområder, fx gennem projektledelse af større anlægsprojekter på vejområdet. Er du nyuddannet, skaber vi et mentorforløb for dig og hjælper dig med at opbygge et godt cv.

Hvad forventer vi af dig?
Du skal kunne samarbejde med en bred interessentgruppe, der dækker alt fra borgere og politikere til rådgivere og entreprenører.

Det er et krav, at du:

 • Har en relevant videregående uddannelse, fx som ingeniør eller lignende,
 • Kan samarbejde på tværs af faggrænser,
 • Kan håndtere den daglige kontakt til borgere og entreprenører, og er god til at kommunikere i såvel tale som skrift.

Vi ser gerne, at du har erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation, fx en kommune eller statslig institution, men det er ikke et krav.

Om Center for Arealer og Ejendomme
Center for Arealer og Ejendomme servicerer 55.000 borgere og 4.000 ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi er byg- og driftsherreorganisation for kommunens ejendomme som skoler, daginstitutioner, idrætsanlæg, svømmehaller, kontorejendomme, omsorgsboliger, flygtningeboliger, veje og grønne områder. Den kommunale bygningsmasse består af 240.000 m2, og vi har samtidig ansvaret for 200 km veje og stier samt 75 ha grønne arealer og 71 ha naturområder. De kommende år byder på udvikling af skole- og dagtilbudsområdet, og på infrastrukturprojekter i flere byudviklingsområder og langs Letbanen.

Centret består af 230 medarbejdere, hvoraf 50 medarbejdere er placeret på rådhuset. Du kan se organisationsdiagrammer m.m. på www.ltk.dk/kommune.

Ansættelsesproces:
Vi holder 1. samtale den 27. september 2018.
Ansøgningsfrist: 24. september 2018 kl.: 08:00
Har du spørgsmål til os, er du velkommen til at kontakte

Hans Peter Blond-Vildersbøll
Projektchef
Tlf.: 51441822

Michel Tranchant
Afdelingsleder Byggeri & Anlæg
Tlf.: 24249461

I Lyngby-Taarbæk bliver du del af et stærkt fagligt fællesskab med høje ambitioner i en organisation med ca. 4.000 medarbejdere, der alle arbejder med det fælles mål – at skabe værdi for borgere og erhvervsliv. Vi lægger vægt på god ledelse, trivsel, faglige og personlige udviklingsmuligheder, kreativitet og nytænkning samt balance mellem arbejdsliv og fritidsliv. Vi ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejdere hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.

Sådan ansøger du

Ansøg på hjemmeside



Kontaktinformation
Lyngby-Taarbæk Kommune
Lyngby Torv
2800 Kgs. Lyngby

Send til en kollega

0.249