Københavns kommune

Erfaren arkitekt til udvikling og projektledelse til bygningsfornyelse til Område- og Byfornyelsen

Vil du være med til at realisere vores vision om at energirenovere og fremtidssikre de københavnske boliger i fællesskab med københavnerne? Byfornyelsesindsatsen understøtter kommunens vision om en by med ”liv, kant og ansvar”, og vi er med til at skabe en unik og bæredygtig metropol, der er attraktiv at bo i og som kan blive CO2-neutral i 2025.
Oprettet
Ansøgningsfrist
13. december 2017
Forventet start
1. januar 2018
Ansættelsesforhold
Fast
Arbejdstid
Fuldtid
Ansættelse
Permanent
Region
Danmark > Københavns Kommune > Hovedstaden

Genopslag

I København er der fortsat ca. 21.000 boliger uden eget bad, 3.000 boliger uden eget toilet og 4.000 uden tidssvarende opvarmning. Samtidig med at boligkvaliteten ønskes højnet, skal bygningsmassen fremtidssikres, energioptimeres og byen skybrudssikres. Disse indsatser har høj prioritet, og det er vigtigt, at vi i vores indsats hele tiden er fuldt på højde med de nyeste og bedste løsninger og udvikler og renoverer med respekt for den københavnske egenart – sammen med beboere og ejere.


Vi søger en erfaren arkitekt, der kan indgå i et team af medarbejdere med høj faglighed. Som vores nye kollega forventer vi, at du er dynamisk og udadvendt og har fokus på samarbejde og dialog både internt, men også eksternt med private aktører og med rådgivere. Dit daglige arbejde vil primært bestå af arkitektonisk sagsbehandling af offentligt støttede bygningsfornyelsessager, hvor vi bl.a. sikrer den arkitektoniske kvalitet i projekterne, samt vejleder, besigtiger og godkender byggeprojekter fra ansøgning til byggeregnskab. Du skal herudover være projektleder på større og mindre udviklingsprojekter, hvor vi sætter fokus på at anvende ny teknologi, nye samarbejdsformer og alternative finansieringer i samarbejde med relevante interessenter.


Du bliver en del af enheden Område- og Byfornyelse i Byens Fysik, hvor vi arbejder med fornyelse af København – særligt i de udsatte byområder, i byens ældre bygningsmasse og med at sikre boligerne nære grønne friarealer. Du vil blive en del af det team, der arbejder med bygningsfornyelsen – altså renovering af nedslidte privatejede boliger og ejendomme. Vores mål er at skabe en sammenhængende og mangfoldig by hvor boligstandarden hæves, energiforbruget sænkes og arkitekturen bevares. En del af vores projekter er derfor demonstrationsprojekter, og vi er meget opsøgende i forhold til at afprøve nye og innovative metoder og tekniske løsninger, der kan udbredes i København og andre steder i Danmark og på verdensplan.


Væsentlige opgaver i stillingen

 • Sagsbehandling af byfornyelsessager fra ansøgning til byggeregnskab. 
 • Projektledelse af større og mindre projekter. 
 • Bidrage til at kvalificere og implementere bæredygtige tiltag i renoveringssager. 
 • Arbejde i teams og samarbejde med eksterne partnere, rådgivere og beboere/bestyrelser/bygningsejere. 
 • Formidling og kommunikation til forskellige målgrupper primært mundtligt.

 

Dine kvalifikationer

 • minimum tre års erhvervserfaring som bygningsarkitekt, herunder erfaring med renovering af ældre ejendomme og gennemførelse af byggeprojekter 
 • erfaring med borgerinddragelse, projektledelse og formidling 
 • lyst og evner til formidling – du er god til at stille dig op på scenen og levere budskabet.

 

Du må meget gerne have erfaring fra eller viden om arbejdet i en politisk styret organisation


Vi forventer, at du

 • er selvkørende, initiativrig, og har lyst til selv at bidrage til udviklingen af stillingen og teamet 
 • kan lide at arbejde projektorganiseret og indgå i et tæt samarbejde på tværs af faggrænser samt med vores eksterne samarbejdsparter 
 • er passioneret for Københavns egenart og dens videre udvikling, særligt i de udsatte byområder 
 • er en stærk formidler både mundtligt og skriftligt 
 • er en udpræget holdspiller og god kollega med stærke sociale kompetencer.

 

Vi kan tilbyde dig

Et alsidigt job i en dynamisk organisation med gode kolleger og hvor de faglige og personlige udfordringer og muligheder går hånd i hånd. Du vil naturligvis få stor indflydelse på eget arbejde, god ledelsesmæssig opbakning og kollegial sparring.


Løn- og ansættelsesforhold

Der er tale om én fast fuldtidsstilling med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer inklusive frokostpause. Arbejdssted er Islands Brygge. Stillingen ønskes besat den 1. januar 2018 eller snarest muligt. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst afhængig af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.


Spørgsmål?

Har du spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte arkitekt Karin Pagh Bakhti på 2912 7439, arkitekt Marie Juul Baumann på 2329 5841 eller enhedschef Jan Salling Kristensen på 2632 2834.


Ansøgning vedlægges CV og øvrige relevante dokumenter.


Søg stillingen via nedenstående link senest mandag den 13. november 2017.

Vi forventer at holde samtaler med udvalgte ansøgere fredag den 17. november og anden samtale den 20. november.


Om Teknik- og Miljøforvaltningen

Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelsen, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.200 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4 mia. kr.

 

Sådan ansøger du