Dansk Byggeri

Teknisk chefkonsulent til Betonelement-Foreningen i Dansk Byggeri

Er du teknisk stærk, udviklingsorienteret og har du indsigt i og interesse for normer og standarder?
Oprettet
Ansøgningsfrist
15. september 2017
Forventet start
1. oktober 2017
Antal stillinger
1
Ansættelsesforhold
Fast
Arbejdstid
Fuldtid
Ansættelse
Permanent
Arbejdssted
Danmark > Hovedstaden > Københavns Kommune

Kernen i Betonelement-Foreningen er et samarbejde om tekniske forhold og de normer og standarder, som regulerer produktion og byggeri af betonelementer. Vi søger en chefkonsulent, der kan administrere foreningens arbejde, betjene bestyrelsen og tekniske udvalg, hånd-tere henvendelser fra medlemmer, rådgivere og kunder – og som kan koordinere og følge normarbejdet tæt.

Chefkonsulenten refererer ift. arbejdsopgaver, prioriteringer og interessevaretagelse til Betonelement-Foreningens bestyrelse og skal arbejde for at varetage medlemmernes interesser ift. normer og standarder, byggeteknik, arbejdsmiljø etc.

Chefkonsulenten skal være udviklingsorienteret, have fingeren på pulsen og kunne lave oplæg til drøftelse af aktuelle emner, som er relevante for medlemmerne, rådgiverne, kunderne eller i normarbejdet, så foreningen altid er på forkant med udviklingen, og der kan igangsættes nye projekter og initiativer.

Derudover er det vigtigt at kunne samarbejde på tværs og skabe et godt netværk. Det gælder internt i foreningen med bestyrelsen, tekniske udvalg og medlemmerne, i forhold til branchefællesskabet Dansk Beton og den øvrige del af Dansk Byggeri samt med eksterne samar-bejdspartnere.

Formidling er et kerneområde. Betonelement-Foreningen udvikler løbende værktøjer, udgiver bulletiner, laver vejledninger m.v. Alt dette skal formidles til både betonbranchen og til den øvrige byggebranche.

Arbejdsopgaverne består hovedsageligt i:

  • betjening af bestyrelsen for Betonelement-Foreningen og tekniske udvalg i både Betonelement-Foreningen og Letbetonelementgruppen, dvs. planlægge og afholde møder, tage referat og sikre opfølgning ift. beslutninger
  • koordinering og deltagelse i normarbejdet både i Dansk Standard, CEN, BIBM m.v. og være på forkant med dette arbejde
  • planlægning og afholdelse af medlemsarrangementer (generalforsamling, årsdag og te-madage)
  • håndtering af henvendelser fra medlemmer, rådgivere og kunder
  • udvikling og styring af projekter
  • administration af foreningen (økonomi, indberetninger etc.)

Hvem er du?
Du er byggeteknisk stærk, har en baggrund som bygningsingeniør, og du har flere års erfaring fra fx betonbranchen eller en rådgivnings- eller entreprenørvirksomhed. Du har erfaring med og interesse for normarbejde og betonelementbyggeri, ligesom du har en god generel byggeteknisk viden.

Du har gennemslagskraft, og du udviser initiativ og selvstændighed. Du har gode kommunikationsevner i både skrift og tale, og du kan formidle klare budskaber. Du behersker engelsk på et højt fagligt niveau.

Vi tilbyder
Et udfordrende fuldtidsjob med gode muligheder for personlig og faglig udvikling i et team med gode og dygtige kollegaer. Dansk Byggeri ligger centralt placeret i hjertet af København ved Nørreport Station. Vi har en uformel tone og tilbyder gode personaleforhold.

Oplysninger
Læs mere om Betonelement-Foreningen på www.bef.dk. Du kan få flere oplysninger om stillingen hos branchedirektør for Dansk Beton Thomas Uhd på telefon 22 94 41 67.

Sådan ansøger du

Din ansøgning med CV sendes til HR-konsulent Camilla Højgaard Nielsen (chn@danskbyggeri.dk) senest den 15. september 2017 kl.12.00.

Kontaktinformation
Dansk Byggeri
Nørre Voldgade 106
1358 København K

Send til en kollega

0.2