23948sdkhjf

Asbestsanering särskild 13 - 16 juni 2023

Undervisningsregion
Sverige > Västra Götalands län > Göteborgs stad
Periode(r)
Løbende optagelse

Välkommen till en utbildning där du får både teoretisk och praktisk kunskap om asbestsanering.

Målgrupp
Alla som ska leda eller utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material och måste ha Särskild utbildning enligt AFS 2006:1, § 36.

Omfattning
Utbildningen omfattar 4 dagar. Efter genomgången godkänd kurs erhåller deltagaren ett kursintyg vari utbildningens nivå, omfattning och innehåll framgår.

Syfte
Utbildningens syfte är att ge deltagaren de teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhetsaspekter och rivningsteknik som erfordras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest.

Utbildningen innehåller praktiska tillämpningsövningar på rivning av asbest och asbesthaltigt material i byggnader, byggnadsdelar, tekniska anordningar eller delar av sådana anordningar.

Efter utbildningen kommer deltagaren att ha kunskap om:
gällande föreskrifter
vad asbest är, dess egenskaper och vart det kan finnas
insikt om hälsorisker och medicinska kontroller
skyddsåtgärder
nödfallsåtgärder
olika arbetsmetoder
kontrollåtgärder
praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning
saneringsmetoder och avfallshantering
praktiska tillämningsövningar av asbestrivning/rivningsteknik

De praktiska övningarna baseras på asbestsanering under normalsvåra förutsättningar. Momenten innehåller iakttagande av alla erforderliga skyddsåtgärder inklusive bärande av skyddsutrustning och dekontaminering av personal samt sanering av arbetsområde före rivning av avskärmning och slussar.

Tid: 13 - 16 juni 2023 , kl 8.00-17.00
Plats: Safe Control Materialteknik, Tillgängligheten 1, Göteborg

Läs mer och anmäl dig

Fotot visar bygge av saneringsluss från en tidigare utbildning.

Send til en kollega

0.188