23948sdkhjf

Temadag for gymnasielærere: Ulighed og sammenhængskraft

Sælges
Stand
Ny
Undervisningsregion
Danmark
Periode(r)
23. september 2021

23. september 2021

Danmark er – i sammenligning med de fleste andre samfund – et land præget af lighed og høj sammenhængskraft. Men der er sprækker i velfærdsidyllen. Uligheden vokser, og det samme gør frygten for, at nogle grupper bliver koblet helt af samfundsviklingen. Det kan føre til et Danmark som er meget mere opdelt. Politisk har det fx givet sig udtryk i mantraet om ”et Danmark i balance” og en voksende frygt for såvel det danske demokrati som velfærdssamfundets fremtid.

 

Ulighed har imidlertid mange dimensioner: Filosofiske, økonomiske, sociale, kulturelle, kønsmæssige, demografiske og rumlige. Det er derfor ikke en let balanceakt, Danmark står midt i.

 

På denne temadag vil en række forskere fra forskellige discipliner tage spørgsmålet om ulighed og sammenhængskraft til behandling. På temadagen veksles der mellem oplæg og drøftelser. 

 

Ulighed i et globalt perspektiv (Marianne S. Ulriksen)
Ulighed er en vigtig problematik i en dansk kontekst, men for at forstå nogle af de globale udfordringer, som også rammer Danmark: migration, klima, hungersnød og krig, bør vi også forholde os til den stigende ulighed globalt. Oplægget tager udgangspunkt i to former for ulighed: ulighed mellem lande – særligt mellem lande i det Globale Nord ift. lande i det Globale Syd – og ulighed mellem borgere på tværs af verdens lande. I denne sammenhæng stifter vi bekendtskab med teorier, der anser globale uligheder, som værende baseret på strukturelle forhold, der tilgodeser de rige (centrale) lande på bekostning af de fattige (periferale) lande. Teorierne danner baggrund for analyse af og diskussion om, hvorvidt global ulighed kan adresseres på et strukturelt niveau.
  Inequality and public policy (Pieter Vanhuysse)
What is inequality, and how do we measure it? Which inequality do we speak of in the first place – of income, of outcomes, of wealth, of life chances; before, or after, taxes and transfers? The answers to these questions determine the precise role public policy and the welfare state can play in reducing or mitigating inequality. The lecture will address these issues and discuss the role of redistributive and predistributive policies, and of intergenerational inequalities
  Ulighed som filosofisk problem (Lasse Nielsen)
Ulighed er et alvorligt problem i de fleste samfund og i stigende grad i mange nutidige velfærdssamfund. Men hvorfor er ulighed egentlig noget, vi bekymrer os om? Er det ikke OK med lidt forskel på rig og fattig? Eller er der altid noget moralsk problematisk ved ulighed? Disse spørgsmål er fundamentale stridsemner i den nutidige politiske filosofi, hvor egalitære retfærdighedsteorier står i kontrast til forskellige typer af ikkeegalitære teorier. Det centrale spørgsmål i denne debat er, om lighed i sig selv er en moralsk værdi og, hvis den er, hvilken standard eller møntfod en lige fordeling i så fald skulle omhandle – fx bestemte muligheder, ressourcer, eller livskvalitet. Selvom denne debat i vid udstrækning omhandler et kernefilosofisk problem, så har det implikationer for en række konkrete anvendte politiske problemstillinger såsom omfordelingspolitik og ulighed i sundhed.   
   

Målgruppe: Undervisere i samfundsfag, filosofi og historie

Undervisere: Lektor i filosofi Lasse Nielsen, Institut for Kulturvidenskaber, SDU, professor Pieter Vanhuysse og lektor Marianne Ulriksen begge fra  Danish Centre for Welfare Studies, Institut for Statskundskab, SDU.   Send til en kollega

0.172