23948sdkhjf

Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk

Sælges
Stand
Ny
Undervisningsregion
Danmark
Periode(r)
19. oktober 2020

19. oktober 2020
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk

Deltagerne har kendskab til relevante arbejdsmiljøpåvirkninger, sundhedsrisici og foranstaltninger ved svejsning og termisk skæring (plasmaskæring, laserskæring og flammeskæring), herunder kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer. Deltagerne har teoretisk viden om arbejdsmiljømæssige forhold, regler og krav, der har betydning ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil, på følgende områder: 1. Luftforurening ved svejsning, termisk skæring og slibning, herunder: · Røg, støv og gasarter · Forureningens art og mængde, afhængig af proces 2. Sundhedsrisici ved luftforurening, herunder: · Irritation af luftveje og hud · Kronisk bronkitis · Astma · Manganisme · Kræft · Reproduktionsskader · Allergi · Grænseværdier · Anmeldelse af arbejdsbetingede lidelser og skader 3. Foranstaltninger til forureningsbekæmpelse, herunder: · Regler for ventilation ¿ punkt-, proces- og rumventilation · Udformning, brug og vedligeholdelse af punkt- og procesudsugning · Substitution · Regler for brug af åndedrætsværn 4. Optisk stråling, herunder: · Risici for skader på øjne og hud · Personlige værnemidler i form af øjenværn, handsker m.v. 5. Personlige værnemidler - generelt · Øjenværn · Høreværn · Brug af åndedrætsværn · Handsker · Skødeskind · Beskyttelsesærmer · Beskyttelsesfodtøj 6. El sikkerhed, herunder: · El-risici ved svejsning samt plasma- og laserskæring · Regler for svejseudstyr samt plasma- og laserskæreanlæg 7. Særlige arbejdspladsforanstaltninger, herunder: · Kræftbekendtgørelsens krav til arbejdspladsforanstaltninger ¿ herunder afgrænsning og mærkning med skilte samt ryge- og spiseforhold · Forholdsregler ved arbejde i lukkede rum · Sidemandseffekt · Opbevaring af personlige værnemidler · Sikkerhedsorganisationen i virksomheden I forbindelse med punkt 3, 5 og 7 skal der indgå demonstration

Undervisningsadresse

EUC Lillebælt, Teknikervej 2, 7000 Fredericia

Send til en kollega

0.269