23948sdkhjf

Organisation, udvikling og samskabelse - kulturledelse

Sælges
Stand
Ny
Undervisningsregion
Danmark
Periode(r)
12. september 2019

20. december 2019
Dit udbytte

Du udvikler et bredt og solidt vidensgrundlag, og bliver udsat for reflekterede erfaringsudvekslinger og opgaver omkring organisatoriske styringsmæssige og strategiske tiltag. Du udvikler din kapacitet til bl.a. at analysere ledelsesopgaven, så du kan handle på nye måder i dine bestræbelser på at realisere organisationens mål.

Når du har gennemført modulet er du bedre til at håndtere ledelsesopgaven på organisationens vegne, og derudover klædt på til at:

  • Indgå i organisationens styringsmæssige og strategiske processer
  • Vurdere udviklingstiltag og omsætte disse til praksis '
  • Lede organisatoriske og tværorganisatoriske processer
  • Implementere og forankre relevante tiltag i organisationen

OBS: På Diplomuddannelsen i Ledelse træder der pr. 1. august 2018 en ny studieordning i kraft. I denne har de obligatoriske moduler fået ny struktur, sådan at de hidtidige obligatoriske moduler á 5 ECTS-point lægges sammen til moduler á 10 ECTS-point.

Dette modul ”Organisation, udvikling og samskabelse” erstatter derfor de tidligere obligatoriske moduler ”Organisation og processer - Ledelse og organisation 1” og ”Styring og strategi - Ledelse og organisation 2”.
Målet er at styrke sammenhængen i de obligatoriske moduler og gå fra en todelt eksamination til én samlet eksamen.

Hvis du allerede har gennemført ét eller flere af de obligatoriske moduler, er disse stadigt gældende. Hvis du har gennemført den ene del af det forhenværende todelte obligatoriske moduler, og ønsker at gennemføre den del du mangler, skal du henvende dig til os inden september 2019.

Er du allerede tilmeldt de tidligere obligatoriske moduler i efteråret, overgår du automatisk til den nye struktur og titler. Du kan læse mere i studieordningen, og hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om dine muligheder, er du altid velkommen til at kontakte den administrative partner eller studievejleder.

Læs hele beskrivelsen Det faglige indhold

På modulet arbejder du med at håndtere organisatoriske ledelsesmæssige problemstillinger og herigennem får du mulighed for at kvalificere den måde du løser ledelsesopgaven på.

Du arbejder med:

  • Teorier om organisation, ledelse, kultur og processer i forhold til organisationen og omverdenen
  • Teorier om strategi og styring af organisationens udvikling
  • Metoder til proces- og opgaveledelse
  • Teorier om økonomi- og ressourcestyring
Læs hele beskrivelsen

Modulet er for dig, der står med ledelsesopgaven i det daglige i en kulturorganisation eller i en kulturforvaltning. Du har måske været leder i et stykke tid - eller er på vej ind i en lederstilling.

Undervisningen finder sted som en kombination af holdundervisning og læringsaktiviteter på den elektroniske læringsplatform. Der er et godt samspil mellem teoretiske oplæg, dialog, gruppearbejde og refleksion.

Du kommer til at bringe din egen ledelsesopgave, de organisatoriske vilkår, værdier og visioner i spil. Undervisningen er anvendelsesorienteret i forhold til praksis.

Tilrettelæggelse
Modulet er tilrettelagt, så undervisningen afvikles på todages internater. Dette er blandt andet gjort, da det erfaringsmæssigt viser sig, at internatmodellen kan være medvirkende til, at der gennem forløbet dannes professionelle funderede netværk blandt deltagerne. Sådanne professionelle netværk kan være med til at befordre og stimulere samarbejde og vidensdeling på tværs af de kulturorganisationer, som deltagerne repræsenterer.

Pris
Prisen er inklusiv internater med overnatning på Kaløvig kursuscenter,
forplejning, artikelmateriale og elektronisk studieplatform. Bøger er ikke inkluderet.

For at blive optaget på Diplom i kulturledelse skal du have

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Herudover skal du være leder eller arbejde med ledelsesopgaver.

Undervisningsadresse

Kaløvig Kursuscenter, Præstekravevej 6, 8410 Rønde

Send til en kollega

0.376