23948sdkhjf

Problemstillinger og teoretiske perspektiver i relation til socialsygepleje

Sælges
Stand
Ny
Undervisningsregion
Danmark
Periode(r)
26. august 2019

17. december 2019
Dit udbytte

Socialsygepleje kræver høj faglighed og forståelse for de udfordringer udsatte møder i sundhedsvæsenet. Derfor vil du på dette modul få ny sundhedsfaglig og socialfaglig viden. Du vil også gå hjem med værktøjer i tasken til at håndtere aspekter i dit arbejdsliv, der har betydning for socialt udsatte borgere i sundhedssystemet. Formål med modulet i socialsygepleje er overordnet at bidrage til at skabe lighed i sundhed og bedre sundhedstilbud til socialt udsatte.

Dit udbytte:

Efter modulet har du sikret dig en solid og kvalificeret tilgang til at arbejde med gruppen af socialt udsatte. Derved vil du øge dine sygeplejefaglige kompetencer til at skabe gode forløb for disse mennesker.

Du vil på modulet arbejde med temaer som

  • Sundhedstilstanden blandt socialt udsatte
  • Ulighed i sundhed
  • Relationsarbejde
  • Stigmatisering
  • Smerte og abstinensbehandling
  • Etik

 

 

Læs hele beskrivelsen Det faglige indhold

På modulet vil du få indblik i individuelle, sociale, organisatoriske, kulturelle og samfundsmæssige konteksters betydning for arbejdet med udsatte borgere og patienter. Du vil blive præsenteret for teoretiske perspektiver og problemstillinger, herunder normalitet, afvigelse, inklusion og eksklusion, magt og etik i relation til socialt udsatte. Du vil også blive introduceret til udvalgte metodiske tilgange på området.

Læs hele beskrivelsen

Diplommodulet er relevant for dig der ønsker du at uddanne dig inde for socialsygepleje. Modulet er målrettet sygeplejersker, der arbejder med udsatte mennesker både i kommunen, regionen, bosteder, varmestuer, hjemmesygeplejerske, gadesygeplejerske, rusmiddelcentre.

Undervisningen tager udgangspunkt i situationer fra din praksis og kvalificerer din viden til at se nye og varierede muligheder i forløbet med menneske der er udsatte.
Du vil opleve et godt samspil mellem teoretiske oplæg, dialog og refleksion, hvor du aktivt får mulighed for at inddrage eksempler fra din hverdag. Undervisningen har fokus på at være praktisk anvendelig – det giver dig reel mulighed for at tilegne dig nye handlemuligheder i forhold til din strategiske ledelsesopgave.

Modulet har et omfang på 10 ECTS-point, der er en angivelse af den samlede arbejdsbelastning på modulet. Arbejdsbelastningen medregner alle former for aktiviteter, der knytter sig til det enkelte modul, herunder undervisning, forberedelse, projektarbejde, skriftligt hjemmearbejde, eksaminer og andre bedømmelser. Omsat til arbejdstimer svarer 10 ECTS-point til 250-300 timer.

Forløbet tilrettelægges som 4 moduler á to dage. Derfor kommer vil der blive dannet læringsgrupper som bliver sat i spil efter hver den første undervisningsdag på de enkelte moduler. I tidsrummet kl. 15.00 – 18.00 arbejdes der selvstændigt i læringsgrupperne enten med opgaver eller et studiebesøg for hele holdet.

 

Eksamensform:

Eksamen vil være en mundtlig prøve kombineret med portfolio. En portfolio er en systematisk og målbevidst udvælgelse af skriftlige refleksioner over udvalgte faglige temaer, som er blevet præsenteret i undervisningen, samt refleksioner over egen læreproces.
Portfolio og mundtlig præstation indgår samlet i bedømmelsen. For øvrige forhold vedrørende prøveformen henvises der til eksamensvejledningen for uddannelsen, som findes på Studienet. Bedømmelsesform - Intern censur efter 7-trinsskalaen.

Du skal have en relevant adgangsgivende uddannelse svarende til en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU). Samtidig skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.

Opfylder du ikke ovenstående krav, kan du også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Læs om realkompetencevurdering her.

Undervisningsadresse

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Send til en kollega

0.142