23948sdkhjf

Diplomuddannelse i socialformidling 2019-2020

Sælges
Stand
Ny
Undervisningsregion
Danmark
Periode(r)
3. september 2019

27. juni 2020
Dit udbytte

Med en diplomuddannelse i socialformidling opnår du:

 • Styrket fagligt og metodisk handlegrundlag i professionelt socialt arbejde.
 • Kompetencer i at analysere, vurdere og handle i forhold til sociale problemer på individ-, gruppe-, organisations- og samfundsniveau.
 • Teoretisk funderet viden om sociale problemer, ledighed, livsbetingelser og samspillet mellem individ og samfund.
 • Viden om retlig regulering af sociale indsatser og kompetencer til at rådgive om den enkeltes retsstilling.
 • Viden om organisatoriske og økonomiske betingelser som kontekst for udførelsen af professionelt socialt arbejde.
 • Kompetencer til at arbejde med evaluering, kvalitetsudvikling og dokumentation.
 • Kompetencer til at indgå i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.
 • Specialkompetencer i arbejdet med enten udsatte børn og unge, voksne handicappede eller inden for beskæftigelsesområdet
Læs hele beskrivelsen Det faglige indhold

Når du tilmelder dig uddannelsen som fuldtidsstudium tager du samtlige moduler på 10 måneder (september – juni). Der betales pr. modul.

Du går til eksamen efter afslutningen af hvert modul – i alt 6 eksaminer. Der er ca. undervisning to dage om ugen, resten af tiden forbereder du dig til undervisningen gennem læsning af den opgivne litteratur, studieøvelser m.m.

Læs hele beskrivelsen

Diplomuddannelsen i socialformidling henvender sig bl.a. til dig der allerede arbejder med sagsbehandling og som gerne vil opkvalificeres til at kunne varetage mere kompliceret sagsbehandling inden for det sociale område, på lige fod med socialrådgivere – du er typisk HK assistent med en kommunom overbygning. 

Du kan også tage uddannelsen, hvis du har en uddannelsesbaggrund der retter sig mod arbejdet med mennesker og du har erfaring med socialt arbejde. Du kan evt. have en pædagog- lærer, eller anden tilsvarende uddannelse og ønsker at skifte til at arbejde som sagsbehandler.

Adgang til uddannelsen kræver, at du har en af nedenstående uddannelser:

 • Kommunomuddannelsen på VVU-niveau med to relevante valgfag inden for socialt arbejde (F.eks. Social praksis og Social teori)
 • Anden relevant uddannelse på niveau med en kort videregående uddannelse eller en mellemlang uddannelse.
 • En relevant videregående voksenuddannelse (VVU) f.eks. Akademiuddannelsen i socialt arbejde.

Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende eksamen. 

Undervisningsadresse

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Send til en kollega

0.307