23948sdkhjf

Videregående gis (gis B3)

Sælges
Stand
Ny
Undervisningsregion
Danmark
Periode(r)
15. april 2019

15. november 2019
Dit udbytte

Kursisten vil efter deltagelse:

  • kunne formulere en projektbeskrivelse, hvori GIS indgår som en relevant metode til at løse projektets problemstilling.
  • være i stand til at udvælge og validere eksisterende geografiske data, relevante for det valgte projektemne.
  • være i stand til at håndtere, sende og formidle dataene på en rimelig måde.
  • kunne indsamle og bearbejde egne geografiske informationer relevante for projektet, herunder evt. planlægge og udføre egne registreringer.
  • kunne udarbejde dokumentationsmateriale i form af digital geografisk information med metadata samt producere udvalgte kort, der formidler resultatet.
  • kunne udarbejde en afsluttende rapport om projektets resultater, herunder gøre rede for anvendte data og datas kvalitet samt udførte datamanipulationer.
  • vurdere og beskrive nødvendige ressourcer for at implementere udvalgte GIS-løsninger, der er behandlet i projektet. 
Læs hele beskrivelsen Det faglige indhold Projektarbejdet omfatter en geografisk analyse af en praktisk problemstilling. I relation hertil arbejdes der med emnerne datafangst og validering af data samt redigering og vedligehold af data i et GIS. Endvidere arbejdes der med formidling og visualisering af data i form af temakort samt krav til dokumentation og implementering af GISløsninger.   Deltageren vælger selv, hvilket emne, der arbejdes med i projektet – dog skal det være et emne, hvor det er naturligt at anvende GIS som metode i projektarbejdet. For deltagerne, der ikke selv har data og forslag til projektemne kan vores underviser hjælpe med data til projekter inden for eksempelvis ledningsregistrering, miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, arealplanlægning og administration i offentlige forvaltninger m.m.   Oplæring i at bruge GPS-udstyr til egen indsamling af data kan indgå i projektet.    GPS-udstyr kan udlånes fra VIA i forbindelse med et introduktionsforløb, der finder sted på VIA University College, Chr. M. Østergaards vej 4, Horsens. Projektforløbet i kurset kan udføres individuelt eller af 2-4 kursister, der arbejder med det samme projekt. Til hvert projekthold i Videregående GIS tilknyttes en eller flere vejledere. Kontakten mellem kursister og vejleder(e) foregår hel eller delvis via VIAs digitale undervisningsplatform, hvor der også er mulighed for at projektdeltagerne kan kommunikere indbyrdes.    Læs hele beskrivelsen Teknikere og akademikere, der har arbejdet med GIS.

Fjernundervisning/Netbaseret læring.

Det vil være et selvstudium med individuel rådgivning, hvor opgavebesvarelse, kommentarer og øvrig kommunikation sker via VIAs digitale undervisningsplatform. Evt. møder mellem dig og underviseren foregår via undervisningsplatformen.

Kurset gennemføres på dansk.

Projektet afsluttet med en skriftlig rapport og mundtligt forsvar af denne.

Kurset omfatter 5 ECTS point svarende til ca. 100 timers arbejde for den studerende.

Underviser: Susanne Høiberg, landinspektør og underviser ved VIA University College

Du skal have gennemført Grundlæggende GIS 1 +2 eller have tilsvarende kvalifikationer. Du skal have adgang til Internet og PC med Windows styresystem.

Undervisningsadresse

Fjernundervisning, online,

Send til en kollega

0.343