23948sdkhjf

Inspection & Survey

Tilbydes
Udløber
1. november 2022

Saybolt Danmarks erfarne inspektører er i stand til at supervise lastninger og losninger af alle former for olieprodukter, råolie og kemikalier.

De kan foretage vurderinger af lagertankes egnethed, bunkersurveys, pipeline-transferes og alle andre relaterede inspektionsopgaver.

Desuden er de involveret ved tørlaster, agri-produkter, pre-shipment inspections, draught-surveys og tankkalibreringer.

Kort sagt – kontakt os med din opgave – Saybolt Danmark er til enhver tid parate til at levere en høj og troværdig grad af rådgivning, service og rapportering.

Mineralolie
Saybolt Danmarks påtager sig overvågning og kontrol af skibe, der laster og losser, med alle dertil hørende opgaver, og sikrer en objektiv vurdering af kvantitet og kvalitet af de transporterede produkter.

Vi kan udføre terminal revision, lastmålinger, tank inspektioner, bunker surveys, pipeline transfer kontrol af flydende produkter inklusive råolie, gasolie, naturgasser, flydende petroleumsgasser, benzin, nafta, jet fuel, petroleum og smøreolie før og efter transport eller lagring.

Herudover udfører vi en serie specielle ydelser. De omfatter bl.a. råolie prøver for producenter og raffinaderier, kvalitetskonsultationer, voldgiftsanalyser, bestemmelse af årsag/ løsning ved forurening, kontrol og tilsætning af additiver, kontamineringssager m.v.

Dybdegående kendskab videregivet hurtigt og effektivt er vigtige parametre, når det gælder udførelsen af inspektionsservices. Men teknisk kompetence er kun en side af sagen. Den anden side handler om at forstå kundens behov. Saybolt er klar over at vores opgave ikke nødvendigvis stopper med rapportering af resultaterne. Vi er altid klar med backup, analyser og beregninger, såfremt der opstår uregelmæssigheder eller problemer på et senere tidspunkt, således at Saybolt i videst muligt omfang medvirker til at beskytte vore kunders værdier.

Kemikalier
Når det gælder kemikalier kan Saybolt påtage sig alle typer af inspektioner; kvantitetsmålinger og kvalitetsanalyse for skibe og på land – herunder skibslastninger, losninger og lightering-operationer, tankinspektion såvel som terminal- og anlægsrevision. Saybolts laboratorier kontrollerer kvaliteten af kemikalierne før eller efter disse operationer og assisterer kemikalieindustriens laboratorier i belastede perioder.

Agri og Tørlast
Saybolt tilbyder mange ydelser omfattende landbrugsprodukter, levnedsmidler og blandet tørlaster, i enhver form og type af emballage.
Andre produkter, som vi besigtiger, er kul, malm, metaller og gødningsmidler (flydende eller fast).

Draught Surveys
Saybolt Danmark har stor erfaring i udførelse af draught surveys. Disse surveys bliver udført efter kravene i “United Nation’s Draught Survey Code”, der indeholder omfattende krav til standarder og procedurer for udførelse heraf. Da Saybolt foretager arbejdet iht. ovenstående standard findes alle beregninger og opmålinger veldokumenteret, hvilket betyder vi står stærkt i forbindelse med eventuelle tvister om mængdeforskelle.

Pre-Shipment Inspektioner
Med kontorer og laboratorier i hele verden, har Saybolt PSI afdeling en uforlignelig viden om de lokale betingelser og bestemmelser. Det tillader os at udføre fysiske inspektioner i overensstemmelse med forretningsbetingelserne.
Saybolt kontrollerer et stort udvalg af forbrugs- og ikke-forbrugsvarer. Vi afgør om de eksporterede eller importerede varer stemmer overens med kontraktuelle aftaler og specifikationer såvel som gældende lovmæssige bestemmelser. Når inspektionen er fuldført, og ladningen er fundet tilfredsstillende både m.h.t. kvalitet, kvantitet og pris, udsteder vi et Inspektions-certifikat.

Tankkalibrering
For at minimere produkttab og finansielle omkostninger kræves det, at landtanke er korrekt og præcist kalibrerede. Saybolt Danmark foretager opmåling med det mest moderne udstyr som f.eks. traditionel strapping, optical reference linier, triangulering eller bottom calibration. Alle opmålinger foretages iht. nyeste metoder (API og BS 7723).

Alle data sendes til Saybolts specialister i England, hvor kalibreringstabellerne udarbejdes i overenstemmelse med den enkelte kundes behov og ønsker. Tabellerne kan også leveres på diskette.

 
Udbyder
Saybolt Danmark A/S

Saybolt Danmark A/S
Fyrtårnvej 11
2300 København S
Danmark

Peter Munksgaard
Telefon: +45 40261132
Fax: +45 3295 3134

Se flere kompetencer
Se hele profilen
Kontakt udbyder

Send til en kollega

0.157