Jury & nominering

Building Awards 2020 hylder de virksomheder og personer, som har udmærket sig inde for det bæredygtige byggeri. Vi vil gerne opfordre dig til at indstille dig selv, en kollega eller en virksomhed til en eller flere priser til BA20! Alle nominerede får derved muligheden for at få deres projekter eksponeret og bedømt af vores højt kompetente jury.

Juryen består af personer som repræsenterer bygge- og anlægsbranchen. Jurymedlemmerne er udvalgt på baggrund af deres individuelle faglige kompetencer og ikke som repræsentant for en virksomhed eller organisation. Juryen for de enkelte priser er sammensat ud fra deres specifikke fagområde. Under voteringen bedømmer jurymedlemmerne inhabilt, hvis de på den ene eller anden måde selv har haft indflydelse eller har været en del af et indstillet projekt.

Se juryen her

Developerprisen

Developerprisen gives til den virksomhed, som i særlig grad er lykkedes med at udvikle et projekt eller et område, så det skiller sig ud.

Developerprisen kigger på hele projektet – fra udvikling af idéen til den faktiske opførelse af nybyggeriet til bolig, industri eller erhverv. Byggeprojektet skiller sig ud ved at bringe ny værdi til et område samtidig med, at der er tænkt på arkitektur, funktion, entrepriseforhold, plan- og miljøforhold, bæredygtighed, omgivelser og tilgængelighed.

Vinder: FB Gruppen - Grønttorvet

FB Gruppen - Grønttorvet

Juryen har blandt andet sagt om vinderen :

Grønne oaser. Levende nærmiljø. Fællesskab. Her kan beboerne udleve drømmen om det grønne byliv i Københavns nye, spirende bydel. Det gamle engros-Grønttorv i Valby, som siden 1958 har været handelssted for frugt-, grønt- og blomsterhandlere, er forvandlet til en ny, moderne bydel. Spirende væksthuse, grønne omgivelser og fokus på fællesskaber sikrer, at Grønttorvet vil fortsætte i samme grønne ånd, mens forskellige detaljer i arkitekturen vil minde os om områdets helt unikke historie.

Finalister

Finalister i Kategorien Developerprisen

 • PensionDanmark - Skibet
 • FB Gruppen - Grønttorvet
 • Carlsberg Byen

Innovationsprisen

For en innovativ løsning til byggeriet:

Innovationsprisen gives til den virksomhed som har formået at sætte ny viden, processer eller teknologi i spil til gavn for byggeriets værdiskabelse – hvad enten det er kommet byggeriets parter, brugerne eller samfundet til gavn. Virksomheden skal have bidraget til at sætte nye standarder i branchen. 

Virksomhedens bidrag til det aktuelle projekt skal være igangsat eller færdiggjort indenfor de seneste tre år.

Vinder: Vejdirektoratet - Bitumen Stabiliseret Materiale

Vejdirektoratet - Bitumen Stabiliseret Materiale

Juryen har blandt andet sagt om vinderen : Vejdirektoratets udvikling af nye mere bæredygtige belægninger til danske veje er banebrydende og bringer anlægssektoren i en god retning. Initiativet demonstrerer hvordan fantastisk innovation af nye materialer til et cirkulært byggeri går hånd i hånd med fokus på kvalitetsstyring. Udviklingen har stort potentiale, og tegner til at være skalérbar til internationalt niveau 

Finalister

Finalister i Kategorien Innovationsprisen

 • Vejdirektoratet - Bitumen Stabiliseret Materiale
 • Tegnestuen LOKAL - Ørsteds Haver
 • Lindab A/S - SolarRoof

Klimaprisen

For deltagelse i et projekt der skaber løsninger i forhold til de fremtidige klimaudfordringer:

Klimaprisen gives til den virksomhed som på innovative eller bæredygtige måder er med til at sikre Danmark mod begyndende og fremtidige klimaforandringer. Virksomheden eller organisationen er et forbillede for branchen og har sat en ny dagsorden med de fremtidige klimaudfordringer som fokuseret indsatsområde.

Virksomhedens bidrag til det aktuelle projekt skal være igangsat eller færdiggjort indenfor de seneste tre år.

Jurymedlem Rasmus Brandt Lassen, Direktør, Bygningsstyrelsen har ikke deltaget i den endelige afstemning om vinderen i kategorien pga. inhabilitet

Vinder: Bygningsstyrelsen - Karen Blixens plads

Bygningsstyrelsen - Karen Blixens plads

Juryen har blandt andet sagt om vinderen : 

Projektet Karen Blixens plads er lykkedes med at skabe et byrum, der er med til at sikre Danmark mod begyndende og fremtidige klimaforandringer og samtidig binder et stort campusområde sammen med æstetiske og praktiske løsninger, der ikke kun rummer en håndtering af vand, vind og lukker det grønne ind på pladsen men også elegant opfordrer til den mest klimaneutrale befordringsform af alle; cyklen

Finalister

Finalister i Kategorien Klimaprisen

 • Bygningsstyrelsen - Karen Blixens Plads 
 • 1:1 Landskab Aps - Scandiagade
 • Milwaukee - MX FUEL

Bemærk at jurymedlem Rasmus Brandt har optrådt inhabil efter at Karen Blixens plads blev valgt som finalist

Ligestillingsprisen

Ligestillingsprisen uddeles til den virksomhed, organisation eller person, som har gjort en særlig indsats på flere fronter, for at tiltrække flere kvinder til bygge- og anlægsbranchen. Virksomheden eller organisationen er et forbillede for branchen og har sat en ny dagsorden med ligestilling som fokuseret indsatsområde.     

Vinder: Boss Ladies

Boss Ladies

Juryen har blandt andet sagt om vinderen :

Forandring kræver mod og Boss Ladies har vist at en målrettet indsats giver resultat. Kun 9% kvinder er i dag beskæftiget i Bygge- og anlægsbranchen og hele samfundet kommer til at mangle folk med en erhvervsuddannelse. Derfor er det vigtigt at vi retter blikket mod de mange dygtige kvinder, der ikke udnytter det potentiale der ligger i at få en erhvervsuddannelse. Det har Boss Ladies gjort og med gode resultater.

Finalister

Finalister i Kategorien Ligestillingsprisen

 • Boss Ladies
 • CASA         
 • Mette Schak Dahlmann aka Murer Mette                                                           

Talentprisen

For største personlige talent:

Talentprisen gives til en yngre person, som har udvist særlige faglige, ledelsesmæssige evner eller resultater inden for byggeriet de seneste år. Personen sætter ved sin tilgang eller indsats en dagsorden eller standard i branchen, som er repræsentativ for en ny ung generation.

Personen er maksimalt 35 år.

Vinder: Lisa Sørensen - Bygningsstyrelsen

Lisa Sørensen - Bygningsstyrelsen

Juryen har blandt andet sagt om vinderen :

I en meget konservativ branche, er det afgørende at bygherrer er med til at sætte nye dagsordner. Lisa har som bygherre drevet en ny model på en stort, profileret og kompliceret byggeri, hvor man er kommet i mål inden for en begrænset økonomi. Det er lykkedes at involvere helt unge tegnestuer og talenter i en konkurrencefase, på AAA’s eget byggeri. Hvis branchen fortsat skal avle dygtige unge skitserende talenter, er der brug for en bane for talenterne at spille på. De har efterfølgende via udbudsmodellen fået erfarne kræfter at læne sig op ad i en realisering, så der er opnået den nødvendige budgetsikkerhed for et så stort projekt. Denne type af kaptajner der afgørende brug for.

Finalister

Finalister i Kategorien Talentprisen

 • Lisa Sørensen - Teamleder og projektchef hos Bygningsstyrelsen
 • Signe Løndahl Hertel - Arkitekt maa hos RUBOW arkitekter A/S / fsb HJEM
 • Mikkel Victor Larsen - Tømrer hos MT Højgaard

Procesprisen

For den ekstraordinære og nyskabende procesindsats i byggeriet:

Procesprisen gives til en organisation eller projekt, der i særlig grad har bidraget til at udvikle samarbejde og arbejdsprocesser inden for byggeriet. Særligt ønsker prisen at give fokus til sammenhængen mellem gode dialogbaserede processer, god kvalitet og en stigende produktivitet. Det er er både organisationer, projekter og samarbejder, som kan vinde prisen. Procesprisen uddeles af Lean Construction Danmark i samarbejde med Boligfonden Kuben. 

Vinder: Lendager Group - Ressourcerækkerne

Lendager Group - Ressourcerækkerne

Juryen har blandt andet sagt om vinderen :

Lendager Group vinder Boligfonden Kubens Procespris 2020 for deres arbejde på Ressourcerækkerne i Ørestad. De har brugt tidens trend til at nytænke byggeproces og metode og har haft modet til at udfordre de vanlige måder at tænke byggeri på. Lendager Group har formået at skubbe til branchens konventionelle opfattelser i forhold til processer, fælles ansvar, genbrug og cirkulære byggemetoder. Deres arbejde har allerede sat ringe i vandet, som skaber håb og nye perspektiver for fremtiden.

Lendager Group viser med deres store og veldokumenterede indsats på Ressourcerækkerne vejen for de enorme potentialer, som byggeriet har for grøn vidensopbygning og nye eksportmuligheder for det danske byggeerhverv. Potentialer der bringes til live med nye strukturer for processer, roller og ansvar.

Finalister

Finalister i Kategorien Procesprisen

 • E & P
 • Lendager Group - Ressourcerækkerne
 • Skademosen

Bygherreprisen

For den banebrydende bygherre med et stort fokus på det omkringliggende samfund:

Bygherreprisen gives til en bygherre, som formår at udmærke sig i sin rolle som bygherre, som i høj grad skiller sig ud for sin tilgang til bygherrefaget og som aktiv samfundsaktør. Bygherreprisen uddeles af Bygherreforeningen i samarbejde med Boligfonden Kuben.

Vinder: Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Juryen har blandt andet sagt om vinderen :

DTU vinder Bygherreprisen 2020 for at bruge byggeri som en strategisk driver til at skabe forskning, undervisning og læring i verdensklas­se.

Universitetet høster særlige store roser for et flot og inspirerende digitalt fokus, som bidrager til nyskabende samarbejde i byggeprojekterne samt et udpræget bæredygtigt aftryk i det færdige byggeri.

Bygherreindsatsen er løbende blevet udviklet og kvalificeret, til at udgøre et afgørende element i forhold til at skabe et konkurrencedygtigt vidensmiljø, som bl.a. tiltrækker de bedste studerende, forskere og ansatte fra hele verden.

DTU viser med sin stærke og kompetente bygherreorganisation, hvordan man kan præge sit byggeri og der igennem levere gode fysiske rammer, som kan styrke hele organisationens værdiskabelse

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Finalister

Finalister i Kategorien Bygherreprisen

 • Byudvikler Rune Kilden (Kilden & Mortensen)
 • Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
 • Byggeri København