Jury & nominering

Building Awards 2020 hylder de virksomheder og personer, som har udmærket sig inde for det bæredygtige byggeri. Vi vil gerne opfordre dig til at indstille dig selv, en kollega eller en virksomhed til en eller flere priser til BA20! Alle nominerede får derved muligheden for at få deres projekter eksponeret og bedømt af vores højt kompetente jury.

Juryen består af personer som repræsenterer bygge- og anlægsbranchen. Jurymedlemmerne er udvalgt på baggrund af deres individuelle faglige kompetencer og ikke som repræsentant for en virksomhed eller organisation. Juryen for de enkelte priser er sammensat ud fra deres specifikke fagområde. Under voteringen bedømmer jurymedlemmerne inhabilt, hvis de på den ene eller anden måde selv har haft indflydelse eller har været en del af et indstillet projekt.

Når nomineringsperioden er slut, udvælger juryen 4 finalister under hver kategori, i kategorierne Bygherreprisen og Procesprisen udvælger juryen 3 finalister. Herefter udvælger juryen vinderen, som bliver kåret til Building Awards 2020. Se juryen her

Juryen glæder sig til at modtage nomineringer fra virksomheder, der på effektiv vis har sat et positivt aftryk på bygge- og anlægsbranchen. 

 

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige kategorier og nominere din kandidat.

Nomineringen  for

  • Procesprisen lukker 21. august
  • Bygherreprisen lukker 18. august
  • Øvrige priser lukker for nominering den 21. august

Developerprisen

Developerprisen gives til den virksomhed, som i særlig grad er lykkedes med at udvikle et projekt eller et område, så det skiller sig ud.

Developerprisen kigger på hele projektet – fra udvikling af idéen til den faktiske opførelse af nybyggeriet til bolig, industri eller erhverv. Byggeprojektet skiller sig ud ved at bringe ny værdi til et område samtidig med, at der er tænkt på arkitektur, funktion, entrepriseforhold, plan- og miljøforhold, bæredygtighed, omgivelser og tilgængelighed.

 

Lukker for nominering den 21. august

Jury:

Ervin Nordahl Haukrogh, Markedsdirektør Byg samt Regionsdirektør for Hovedstaden, COWI

Jesper Ring, Partner DOMINIA, Adm.direktør FRAME

Rasmus Brandt Lassen, Direktør, Bygningsstyrelsen

Torben Bjørk Nielsen, Adm. direktør, Hoffmann

Henrik Mielke, Adm. direktør, Enemærke & Petersen

Claus Bering, Adm. direktør, CRH Concrete

Lone Bendorff, ceo, C.F. Møller

Ligestillingsprisen

Ligestillingsprisen uddeles til den virksomhed, organisation eller person, som har gjort en særlig indsats på flere fronter, for at tiltrække flere kvinder til bygge- og anlægsbranchen. Virksomheden eller organisationen er et forbillede for branchen og har sat en ny dagsorden med ligestilling som fokuseret indsatsområde.     

 

Lukker for nominering den 21. august

Jury:

Eva Rindom, adm. Direktør, Atkins

Peter Fangel Poulsen, Partner, BAUHERR

Claus von Elling, gruppeformand, byggegruppen hos 3F 

Sine Juul Praastrup, adm. Direktør, Erik Arkitekter A/S

Mette Seiding, adm. Direktør, JJW Arkitekter

Niels Techen, Formand, SMVdanmark

 

Talentprisen

For største personlige talent:

Talentprisen gives til en yngre person, som har udvist særlige faglige, ledelsesmæssige evner eller resultater inden for byggeriet de seneste år. Personen sætter ved sin tilgang eller indsats en dagsorden eller standard i branchen, som er repræsentativ for en ny ung generation.

Personen er maksimalt 35 år.

 

Lukker for nominering den 21. august

Jury:

Louise Pihl, Underdirektør, Dansk Byggeri

Niels Techen, Formand, SMVdanmark

Line Røtting Dornan, Adm. direktør, Kuben Byg

Peter Fangel Poulsen, Direktør, BAUHERR

Sine Juul Praastrup, adm. Direktør, Erik Arkitekter A/S

Mette Seiding, adm. Direktør, JJW Arkitekter 

Miljøprisen

For deltagelse i et projekt med fokus på miljø og cirkulær økonomi:

Miljøprisen uddeles til den virksomhed, som på en særlig måde har formået at indtænke hensynet til miljøet eller naturen i løsningen og fremstår som særligt bæredygtig. Virksomheden eller organisationen er et forbillede for branchen og har sat en ny dagsorden med miljøet som fokuseret indsatsområde.

Virksomhedens bidrag til det aktuelle projekt skal være igangsat eller færdiggjort indenfor de seneste tre år.

Lukker for nominering den 21. august

Jury:

Ervin Nordahl Haukrogh, Markedsdirektør Byg samt Regionsdirektør for Hovedstaden, COWI

Jesper Ring, Partner DOMINIA, Adm.direktør FRAME

Rasmus Brandt Lassen, Direktør, Bygningsstyrelsen

Torben Bjørk Nielsen, Adm. direktør, Hoffmann

Henrik Mielke, Adm. direktør, Enemærke & Petersen

Claus Bering, Adm. direktør, CRH Concrete

Lone Bendorff, ceo, C.F. Møller

Innovationsprisen

For en innovativ løsning til byggeriet:

Innovationsprisen gives til den virksomhed som har formået at sætte ny viden, processer eller teknologi i spil til gavn for byggeriets værdiskabelse – hvad enten det er kommet byggeriets parter, brugerne eller samfundet til gavn. Virksomheden skal have bidraget til at sætte nye standarder i branchen. 

Virksomhedens bidrag til det aktuelle projekt skal være igangsat eller færdiggjort indenfor de seneste tre år.

 

Lukker for nominering den 21. august

Jury:

Thorkild Ærø, Direktør, SBi , Aalborg Universitet

Stig Brinck, Ekspertisechef, Niras

Jesper Kristian Jacobsen, Adm. direktør, Per Aarsleff A/S

Henrik Fugmann, Adm. direktør, Fugmann A/S & Formand for Tekniq

Steen Michael Asgreen, Netværkschef, Vækstfonden

Mette Glavind, Direktør, Teknologisk Institut

Britta K. Stenholt, Adm. direktør, STARK Danmark

Lars Pico Geerdsen, Institutleder for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet

Procesprisen

For den ekstraordinære og nyskabende procesindsats i byggeriet:

Procesprisen gives til en organisation eller projekt, der i særlig grad har bidraget til at udvikle samarbejde og arbejdsprocesser inden for byggeriet. Særligt ønsker prisen at give fokus til sammenhængen mellem gode dialogbaserede processer, god kvalitet og en stigende produktivitet. Det er er både organisationer, projekter og samarbejder, som kan vinde prisen. Procesprisen uddeles af Lean Construction Danmark i samarbejde med Boligfonden Kuben. 

Juryen bag procesprisen ser frem til at modtage nomineringer, der involverer nytænkning af proces og/eller styring af byggeprocessen fra idé til slutprodukt samt bud på, hvem der har turde tage et opgør med forudindtagede holdninger og fordomme, og i stedet åbne øjnene for at ændre kultur og adfærd.

Læs mere og indstil til Procesprisen 2020 her

Lukker for nominering den 21. august

Bygherreprisen

For den banebrydende bygherre med et stort fokus på det omkringliggende samfund:

Bygherreprisen gives til en bygherre, som formår at udmærke sig i sin rolle som bygherre, som i høj grad skiller sig ud for sin tilgang til bygherrefaget og som aktiv samfundsaktør. Bygherreprisen uddeles af Bygherreforeningen i samarbejde med Boligfonden Kuben.

 

Læs mere om Bygherreprisen 2020 og indstil her

 

Lukker for nominering den 18. august

Klimaprisen

For deltagelse i et projekt der skaber løsninger i forhold til de fremtidige klimaudfordringer:

Klimaprisen gives til den virksomhed som på innovative eller bæredygtige måder er med til at sikre Danmark mod begyndende og fremtidige klimaforandringer. Virksomheden eller organisationen er et forbillede for branchen og har sat en ny dagsorden med de fremtidige klimaudfordringer som fokuseret indsatsområde.

Virksomhedens bidrag til det aktuelle projekt skal være igangsat eller færdiggjort indenfor de seneste tre år.

 

Lukker for nominering den 21. august

Jury:

Ervin Nordahl Haukrogh, Markedsdirektør Byg samt Regionsdirektør for Hovedstaden, COWI

Jesper Ring, Partner DOMINIA, Adm.direktør FRAME

Rasmus Brandt Lassen, Direktør, Bygningsstyrelsen

Torben Bjørk Nielsen, Adm. direktør, Hoffmann

Henrik Mielke, Adm. direktør, Enemærke & Petersen

Claus Bering, Adm. direktør, CRH Concrete

Lone Bendorff, ceo, C.F. Møller

Teknikprisen

For en nyskabende løsning indenfor teknik og installationsområdet:

Teknikprisen gives til den virksomhed, som har været ansvarlig for at sætte nye tekniske installationsløsninger i spil, og som gennem den praktiske udførelse har bidraget til funktionaliteten, komforten og/eller produktiviteten i et konkret byggeprojekt. Vinderprojektet/-løsningen skal have bidraget til både at skabe og implementere nye løsninger og til at sætte nye standarder i branchen.

Lukker for nominering den 21. august

Tanken bag prisen er at fremhæve nogle af de aspekter ved et byggeprojekt, der ellers let bliver ”glemt og gemt” bag facaden – de tekniske installationsløsninger, som har afgørende betydning for en bygnings funktionalitet og økonomi. Der kan være tale om en gennemført, nytænkende og samlet teknisk løsning i forbindelse med et byggeprojekt, eller der kan være tale om en konkret løsning indenfor et specialområde som fx ventilation, energi/energirenovering, sikring, it eller belysning. I sidste ende vil prismodtageren være den virksomhed (den tekniske installatør), der både har været med under det indledende projektarbejde, og som ikke mindst efterfølgende har stået for selve installationsarbejdet og implementeringen af den vindende løsning.

Virksomhedens bidrag til det aktuelle projekt skal være igangsat eller færdiggjort indenfor de seneste tre år.

 

Jury:

Thorkild Ærø, Direktør, SBi , Aalborg Universitet

Stig Brinck, Ekspertisechef, Niras

Jesper Kristian Jacobsen, Adm. direktør, Per Aarsleff A/S

Henrik Fugmann, Adm. direktør, Fugmann A/S & Formand for Tekniq

Steen Michael Asgreen, Netværkschef, Vækstfonden

Mette Glavind, Direktør, Teknologisk Institut

Britta K. Stenholt, Adm. direktør, STARK Danmark

Lars Pico Geerdsen, Institutleder for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet

 

Anlægsprisen

Anlægsprisen gives til en virksomhed, en bygherre, et konsortium eller team, der inden for de seneste tre år har afsluttet et anlægsprojekt, hvor udførslen har højnet funktionaliteten og produktiviteten i projektet. Projektet skal samtidig have bidraget til at sætte nye standarder i anlægsbranchen.

Virksomhedens bidrag til det aktuelle projekt skal være igangsat eller færdiggjort indenfor de seneste tre år.

 

Lukker for nominering den 21. august

Jury:

Mette Glavind, Direktør, Teknologisk Institut

Eva Rindom, adm. direktør, Atkins

Claus von Elling, gruppeformand, byggegruppen hos 3F

Jesper Kristian Jacobsen, adm. direktør, Per Aarsleff A/S

Hædersprisen

Hædersprisen tildeles en person eller virksomhed, som har gjort en særlig indsats inden for byggebranchen. Building Awards 2020 ønsker på den måde at fremhæve det enestående eksempel, som kan inspirere andre i branchen til OGSÅ at gå forrest.

Personen eller virksomheden udvælges af alle jurymedlemmerne.  

Lukker for nominering den 21. august