Jury & nominering

Building Awards 2020 hylder de virksomheder og personer, som har udmærket sig inde for det bæredygtige byggeri. Vi vil gerne opfordre dig til at indstille dig selv, en kollega eller en virksomhed til en eller flere priser til BA20! Alle nominerede får derved muligheden for at få deres projekter eksponeret og bedømt af vores højt kompetente jury.

Juryen består af personer som repræsenterer bygge- og anlægsbranchen. Jurymedlemmerne er udvalgt på baggrund af deres individuelle faglige kompetencer og ikke som repræsentant for en virksomhed eller organisation. Juryen for de enkelte priser er sammensat ud fra deres specifikke fagområde. Under voteringen bedømmer jurymedlemmerne inhabilt, hvis de på den ene eller anden måde selv har haft indflydelse eller har været en del af et indstillet projekt.

Se juryen her

NOMINERINGEN ER LUKKET

Alle finalister er offentliggjort den 7. september i Licitationen her

Developerprisen

Developerprisen gives til den virksomhed, som i særlig grad er lykkedes med at udvikle et projekt eller et område, så det skiller sig ud.

Developerprisen kigger på hele projektet – fra udvikling af idéen til den faktiske opførelse af nybyggeriet til bolig, industri eller erhverv. Byggeprojektet skiller sig ud ved at bringe ny værdi til et område samtidig med, at der er tænkt på arkitektur, funktion, entrepriseforhold, plan- og miljøforhold, bæredygtighed, omgivelser og tilgængelighed.

Finalister

Finalister i Kategorien Developerprisen

 • PensionDanmark - Skibet
 • FB Gruppen - Grønttorvet
 • Carlsberg Byen

Følg med når vi kårer vinderen den 24. september i Licitationen her

Innovationsprisen

For en innovativ løsning til byggeriet:

Innovationsprisen gives til den virksomhed som har formået at sætte ny viden, processer eller teknologi i spil til gavn for byggeriets værdiskabelse – hvad enten det er kommet byggeriets parter, brugerne eller samfundet til gavn. Virksomheden skal have bidraget til at sætte nye standarder i branchen. 

Virksomhedens bidrag til det aktuelle projekt skal være igangsat eller færdiggjort indenfor de seneste tre år.

Finalister

Finalister i Kategorien Innovationsprisen

 • Vejdirektoratet - Bitumen Stabiliseret Materiale
 • Tegnestuen LOKAL - Ørsteds Haver
 • Lindab A/S - SolarRoof

Følg med når vi kårer vinderen den 1. oktober i Licitationen her

Klimaprisen

For deltagelse i et projekt der skaber løsninger i forhold til de fremtidige klimaudfordringer:

Klimaprisen gives til den virksomhed som på innovative eller bæredygtige måder er med til at sikre Danmark mod begyndende og fremtidige klimaforandringer. Virksomheden eller organisationen er et forbillede for branchen og har sat en ny dagsorden med de fremtidige klimaudfordringer som fokuseret indsatsområde.

Virksomhedens bidrag til det aktuelle projekt skal være igangsat eller færdiggjort indenfor de seneste tre år.

Finalister

Finalister i Kategorien Klimaprisen

 • Bygningsstyrelsen - Karen Blixens Plads 
 • 1:1 Landskab Aps - Scandiagade
 • Milwaukee - MX FUEL

Følg med når vi kårer vinderen den 8. oktober i Licitationen her

Ligestillingsprisen

Ligestillingsprisen uddeles til den virksomhed, organisation eller person, som har gjort en særlig indsats på flere fronter, for at tiltrække flere kvinder til bygge- og anlægsbranchen. Virksomheden eller organisationen er et forbillede for branchen og har sat en ny dagsorden med ligestilling som fokuseret indsatsområde.     

Finalister

Finalister i Kategorien Ligestillingsprisen

 • Boss Ladies
 • CASA         
 • Mette Schak Dahlmann aka Murer Mette                                                           

                        

Følg med når vi kårer vinderen den 15. oktober i Licitationen her

Talentprisen

For største personlige talent:

Talentprisen gives til en yngre person, som har udvist særlige faglige, ledelsesmæssige evner eller resultater inden for byggeriet de seneste år. Personen sætter ved sin tilgang eller indsats en dagsorden eller standard i branchen, som er repræsentativ for en ny ung generation.

Personen er maksimalt 35 år.

Finalister

Finalister i Kategorien Talentprisen

 • Lisa Sørensen - Teamleder og projektchef hos Bygningsstyrelsen
 • Signe Løndahl Hertel - Arkitekt maa hos RUBOW arkitekter A/S / fsb HJEM
 • Mikkel Victor Larsen - Tømrer hos MT Højgaard

Følg med når vi kårer vinderen den 22. oktober i Licitationen her

Procesprisen

For den ekstraordinære og nyskabende procesindsats i byggeriet:

Procesprisen gives til en organisation eller projekt, der i særlig grad har bidraget til at udvikle samarbejde og arbejdsprocesser inden for byggeriet. Særligt ønsker prisen at give fokus til sammenhængen mellem gode dialogbaserede processer, god kvalitet og en stigende produktivitet. Det er er både organisationer, projekter og samarbejder, som kan vinde prisen. Procesprisen uddeles af Lean Construction Danmark i samarbejde med Boligfonden Kuben. 

Juryen bag procesprisen ser frem til at modtage nomineringer, der involverer nytænkning af proces og/eller styring af byggeprocessen fra idé til slutprodukt samt bud på, hvem der har turde tage et opgør med forudindtagede holdninger og fordomme, og i stedet åbne øjnene for at ændre kultur og adfærd.

Læs mere om Procesprisen 2020 her

Bygherreprisen

For den banebrydende bygherre med et stort fokus på det omkringliggende samfund:

Bygherreprisen gives til en bygherre, som formår at udmærke sig i sin rolle som bygherre, som i høj grad skiller sig ud for sin tilgang til bygherrefaget og som aktiv samfundsaktør. Bygherreprisen uddeles af Bygherreforeningen i samarbejde med Boligfonden Kuben.

 

Læs mere om Bygherreprisen 2020 her