Klimavej håndterer regnvand og forsyner børnehave med jordvarme

| Medlemsnyhed | Indrykket af Colas Danmark A/S

Borgmester Kasper Glyngø indviede i dag sammen med børn fra Børnehuset Lille Dalby Hedensted Kommunes nye klimavej, som er belagt med permeabel asfalt fra Colas Danmark A/S.

PERMEABEL ASFALT FRA COLAS DANMARK A/S

Projektet i Hedensted er et samarbejde mellem kommunen og VIA University College Horsens og indgår i EU’s ”Coast to Coast Climate Challenge” om klimatilpasning.

Klimavejen er 50 meter lang og udført med 25 m standardasfalt og 25 meter permeabel asfalt. Den permeable asfalt er produktet Coldrain fra Colas, som udmærker sig ved, at regnvand kan trænge gennem belægningen. Vandet drænes herefter via drænsystemer til et regnvandsbassin, så klimavejen ikke belaster spildevandsnettet.

VIA University College Horsens vil bruge klimavejen som en del af et forskningsprojekt, der skal undersøge vejens potentialer. Både med hensyn til håndtering af vand og produktion af bæredygtig energi.

BÆREDYGTIG JORDVARME TIL BØRNEHAVE

Klimavejen skal nemlig ikke kun håndtere regnvand. Den skal også forsyne en nærliggende børnehave med bæredygtig varme og varmt vand. Der er derfor udlagt jordvarmeslanger under asfalten, som varmes op af det regnvand, som siver gennem asfalten.

INNOVATIV KLIMATILPASNING

Colas er glad for opgaven i Hedensted. -Projektet falder helt i tråd med vores arbejde med at udvikle løsninger, som kan imødekomme klimaforandringer, fortæller entreprisechef Bo Damgaard Carstensen,

Colas Danmark A/S. Colas’ afdeling i Horsens har udført belægningsarbejderne i forbindelse med etablering af klimavejen i Hedensted, og HM-entreprenør har udført jordarbejdet, herunder udlægning af varmeslanger.

VANDVEJEN

En alternativ løsning til permeabel asfalt er VANDVEJEN, som Colas har udviklet i samarbejde med vandbranchen og by- og landskabsarkitekter. Regnvandet håndteres i render i vejen, og løsningen er forholdsvis enkel af etablere. Designet giver samtidig mulighed for mange flotte løsninger i byrummet.

VANDVEJEN kan blandt andet ses i Låsby i Skanderborg Kommune og på Søndergade i Middelfart.

Fotos:

Børn fra Børnehuset Lille Dalby demonstrerede sammen med borgmesteren, hvordan vandet løber gennem klimavejen.

Colas har leveret og udlagt Coldrain (permeabel asfalt).

Medlemsnyhed

Indrykket af
Colas Danmark A/S

Fabriksparken 40
2600 Glostrup
Danmark
Colas Danmark A/S

Billeder & videoer

Colas-Danmark-klimavej-Hedensted-header-2

Send til en kollega

0.144