23948sdkhjf

Forebyggelse af det psykiske arbejdsmiljø med enkel proces

| Medlemsnyhed | Indrykket af TeamEffect

Hvorfor er det vigtigt at registrere nærved ulykker, og hvordan bruger man registreringer til forebyggelse af det psykiske arbejdsmiljø? Med TeamEffects "Mine Hændelser" bliver registreringsprocessen simpel og opfølgning meningsfuldt.

Hvad er arbejds- og nærved ulykker?
Når en pædagog i en børnehave fx glider i et stykke legetøj og vrider sit knæ, kan det have alvorlige konsekvenser ikke bare i form af sygefravær, men også for arbejdsmiljøet på arbejdspladsen, som nu måske mangler den primære medarbejder på stuen, hvilket også påvirker børn og forældre (kerneopgaven).

Hvis faldet resulterer i sygefravær for pædagogen, vil man i de fleste organisationer registrere det som en arbejdsulykke. Men selv hvis det ikke gør, siger arbejdsmiljølovgivningen at det skal registreres. Det kaldes forskelligt men registreres ofte som hændelser, nærved ulykker eller ulykker-uden-fravær.

Arbejdsulykker og nærved-ulykker må aldrig ses som noget der hører med til jobbet. Målet er at kunne forebygge ulykker både på team- og organisations-niveau, så alle medarbejdere trygt kan gå på arbejde uden at risikere at komme til skade. Men når man arbejder med borgere i kommuner, regioner og staten, kan der ske arbejdsulykker.

FAKTA OM ARBEJDS- OG NÆRVED ULYKKER

  • Med 10.000 anmeldelser hvert år står social- og sundhedssektoren for 25% af alle anmeldte arbejdsulykker i Danmark (der anmeldes 40.000+ arbejdsulykker i Danmark).
  • Fraværet i forbindelse med arbejdsulykke er fem dage. Det svarer til, at arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren koster 50.000 syge- fraværsdage om året.
  • Arbejdsgivere har pligt til at anmelde en ulykke: ”Hvis en medarbejder er ude af stand til at udføre sit sædvanlige arbejde, dvs. er arbejdsudygtig mindst én dag ud over dagen, hvor ulykken sker”
  • Nærved-ulykker skal dokumenteres og bør også analyseres.
  • Skab en stærk sikkerhedskultur ved at gøre jeres indsats synlig.
  • Læs mere om, hvordan man bedst muligt styrker forebyggelse af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren i denne branchevejledning fra BFA.

Hvordan forebygger man bedst nærved ulykker?
Arbejdet med at forebygge ulykker i organisationer laves primært af leder, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter i tæt samarbejde. De har ansvaret for at der laves risikovurderinger, og at der løbende følges op på arbejdsmiljøarbejdet. Formelt er det naturligvis arbejdsgiver der har det endelige ansvar.

Nøglen til godt forebyggelsesarbejde er data og kultur. Man skal som arbejdsmiljøgruppe eller TRIO kende detaljerne om, hvad der skete, så man kan analysere baggrunden for ulykken. Derved får man grundlaget for at kunne forebygge, at det sker igen.

Når man har lavet sin analyse og handlingsplan skal den implementeres. Her er det vigtigt, at især ledelsen er tydelig i at vise sig synligt og aktivt. Det er den bedste måde at vise medarbejderne, at arbejdspladsen prioriterer sikkerhed i dagligdagen.

Registrering af nærved ulykker / hændelser i 3 simple trin

I Mine Hændelser registrer du hændelser ud fra 3 simple trin (se billede):

  • Vælg hændelseskategori
  • Vælg påvirkningsgrad
  • Skriv kommentar

... og det betyder, at der bliver registret langt flere hændelser end tidligere. Det gør samtidig datagrundlaget for opsamling og forebyggelse mere nøjagtigt.

Læs hvordan TeamEffects Mine Hændelser hjælper med forebyggelse af det psykiske arbejdsmiljø.


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
TeamEffect

C. A. Olesens Gade 4
9000 Aalborg
Danmark
TeamEffect

Send til en kollega

0.14