23948sdkhjf

Forberedelse af vejprojekt eller vejrenovering

| Medlemsnyhed | Indrykket af Hartvig Consult ApS

Hvad skal en grundejerforening være forberedt på, når den begynder et vejprojekt eller en renovering af bestående belægning? Det er en stor opgave og fælderne er mange og har man ikke erfaring indenfor området, er det nemt at blive snydt.

Spørgsmålene og opgaverne er mange når man begynder et vejprojekt eller en vejrenovering. Betaler man for meget? Får man rent faktisk den kvalitet man betaler for? Meget af det arbejde, der skal udføres, kan ikke tjekkes efterfølgende, så derfor er det vigtigt. at have lavet et grundigt stykke forarbejde og sikre at forberedelserne er optimale. Undervejs skal man følge med i arbejdet, så man er sikker på at det udførte arbejde lever op til kravene.

Når en grundejerforening er blevet bevidst om, at vej og belægning skal renoveres eller der skal udføres et nyt vejprojekt, skal behovet afdækkes og et budget opstilles, så det kan stemmes igennem i foreningen. Har bestyrelsen ikke selv den fornødne erfaring, kan en rådgiver allerede i opstarten hjælpe med et vejsyn, der afdækker den nuværende stand og opstiller et budget for opgaven. Det skal blandt andet vurderes, om det blot er en renovering af alt det bestående eller om der skal tænkes nye muligheder og løsninger såsom p-pladser, trafikdæmpende foranstaltninger, vejafvanding, klimasikring og måske gennemgang af standen af kloakkerne.

Når beslutningen om et vejprojekt eller en vejrenovering er truffet, skal grundejerforeningen definerer omfanget. Foregår dette ikke sammen med en rådgiver, skal grundejerforeningen starte med at lave en udførlig beskrivelse af opgavens omfang, der indeholder præcise beskrivelser af areal, udfordringer, krav, ønsker og tegninger. Tilbudsmaterialet sendes derefter til en entreprenør, der kan give et tilbud på opgaven.

Herefter skal bestyrelsen i gang med et myndighedsprojekt, hvor renoveringsprojektet sammen med tegninger og beskrivelse skal fremsendes til vejmyndigheder/kommune. Der skal laves en entreprisekontrakt med entreprenøren, der eksempelvis kan være enten et asfaltfirma eller et brolæggerfirma. Her skal man huske sikkerhedsstillelse fra entreprenøren, så man er sikret, at arbejdet kan gøres færdigt, hvis man skulle være så uheldig at entreprenøren går konkurs under udførelse af opgaven.

Når projektet er i gang, skal bestyrelsen, der nu er bygherre, sørge for at føre tilsyn, så den er sikker på, at det udførte arbejde lever op til det aftalte og at det overholder gældende normer og regler på området. Er det de korrekte mængder, der anvendes i de forskellige lag af en asfaltbelægning? Er faldet korrekt? Bliver de korrekte dæksler og vejriste anvendt i de korrekte områder? Er eventuelle ekstraarbejder nødvendige? Det er kun nogle få af de udfordringer man skal være opmærksom på undervejs. Der skal løbende afholdes byggemøder med entreprenøren, hvor man skal være bevist om sit bygherreansvar og blandt andet sørge for, at entreprenøren sørger for den korrekte afspærring og sikkerhed på byggepladsen.

Når arbejdet er udført og projektet færdigt, skal bestyrelsen ved en afleveringsforretning sikre at arbejdet er udført korrekt, kan opfylde gældende regler og standarder og kan leve op til den forventede levetid, ligesom der skal laves økonomi for fremadrettet vedligehold af belægningen.

Hartvig Consult har i mere end 20 år arbejdet som rådgiver med asfalt og asfaltrenovering som et af deres specialer og kender alle faldgruber. Vælger man at samarbejde med eksempelvis Hartvig Consult fra start, vil det være rådgiveren, der er bestyrelsens sikkerhed for, at der efter vejsyn udarbejdes et korrekt udbudsmateriale, så den rette og billigste entreprenør, der kan opfylde kravene, vælges. Rådgiveren vil sørge for myndighedsbehandling og når arbejdet er sat i gang, vil de sikre, at arbejdet udføres korrekt, reglerne overholdes, kvaliteten lever op til de gældende krav og økonomien lever op til det aftalte. Rådgiveren udfører også tilsyn og afholder byggemøder ligesom det færdige projekt gennemgås ved en afleveringsforretning. Udover at der med stor sandsynlighed spares penge, vil bestyrelsen blive sparet meget tid og man er sikret at det er en fagmand, der har repræsenteret grundejerforeningen og sikret at alle krav er opfyldt.


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
Hartvig Consult ApS

Lykkegårdsvej 15
4000 Roskilde
Danmark
Hartvig Consult ApS

Send til en kollega

0.156