23948sdkhjf

Kort om radonsikring

| Medlemsnyhed | Indrykket af Jackon Danmark A/S

Siden 2010 har der i Bygningsreglementet været en grænseværdi på 100bq/m3 for nybyggeri. Radonsikring er ikke et holdningsspørgsmål, men et ufravigeligt krav.

Tættere byggeri og løbende forskning har givet øget fokus og forståelse for radonforureningen og dets konsekvenser. Undersøgelser viser, at op mod 350.000 husstande har for højt radonindhold og det anslås at radon hvert år er medvirkende årsag til 300 nye tilfælde af lungekræft. Siden 2010 har der i Bygningsreglementet været en grænseværdi på 100bq/m3 for nybyggeri. Det er derfor ikke et holdningsspørgsmål - men et krav som der SKAL tages stilling til!

En rapport* fra Miljøstyrelsen, Niras og SBi omkring radonsikring i nybyggeri offentliggjort i 2012, viser at i 50% af boligerne i feltundersøgelsen fandt man årsmiddelværdier over de tilladte 100bq/m3. Dette til trods for at man havde benyttet sig af de hidtil anbefalede løsninger for radonsikring, og der var taget forholdsregler for at sikre korrekt udførsel af disse.

Ifølge Bygningsreglementet og SBi´s anbefalinger, bør en radonsikring bestå af en lufttæt konstruktion mod jord, et ventileret terrændæk eller en kombination af begge. Tages der for let på dette, og vælger at opføre sit byggeri baseret på forældet viden, risikerer man alvorlige omkostninger:

”En radonsikring ifm. nybyggeri af et almindeligt en-familiehus koster typisk kun imellem 10.-20.000kr i etablering - hvorimod nedbringelse af den skadelige radonholdige luft på bagkant kan koste op mod 3-400.000kr i etablering samt drift - en ekstra omkostning som bygherre eller entreprenør selv må dække”

Byg radonsikringen ind fra start

Hvis løsningen tænkes ind fra projektets start, kan man ofte lave en relativ billig og ukompliceret radonsikring. Såvel bygherre, bygningsejer og entreprenør har brug for en løsning der sikrer dem et godt resultat og en fleksibel reguleringsmulighed ved for højt radonindhold.

Læs om Jackon Radonplade til etablering af trykudligningslag under nederst lag isolering i terrændæk, Jackon Radon Connect som sikrer korrekt placering af aftræksrøret på radonpladen og om Jackon Radon Solution, som er et komplet system til radonsikring med spærredug.

Læs hele sagen om Radonsikring

* ”Radonsikring i nybyggeri, dokumentation og teknologiudvikling – Miljøstyrelsen - 2012”

Medlemsnyhed

Indrykket af
Jackon Danmark A/S

Lundagervej 20
8722 Hedensted
Danmark
Jackon Danmark A/S

Send til en kollega

0.11