23948sdkhjf

Vejen til et tørt, sundt og sikkert hus kræver god rådgivning og stærke produkter

| Medlemsnyhed | Indrykket af Isola

Fugtsikring og energioptimering er afgørende for et godt helbred og indeklimaet i en bolig. Men spørgsmålet er så: Hvordan opnår man et tørt, sundt og sikkert hus? Det kan Michael Lindberg, markedschef hos Isola give svaret på.

Tekst af Alexander Tengbjerg

Der er i disse år et stærkt forøget fokus på ener­gioptimering og nødvendigheden af helheds­tænkning, når det gælder iso­lering og tætning af boligen. Og her er Isola blandt dem, der har taget teten som en førende fugtproblemløser med fokus på fugttætning, energioptimering og beskyt­telse mod det farlige radioak­tive grundstof radon.

Og efterspørgslen har været stor, da Isolas sikring af både ældre og nye huse, ikke alene bevarer husenes værdi, men ligefrem får den til at stige. 

”Tæt og komplet”

I kraft af de mange års know-how og velafprøvede produkter på det nordiske marked ved Isola om nogen, at det handler om værditil­førsel og om at tænke hele vejen rundt for at sikre et tørt, sundt og sikkert hus. Derfor er Isolas produkter også skabt ud fra devisen ”keep it simple”. Det betyder, at f.eks. tagbelægning, under­tage, dampspærre-tape og Radon-membraner skal være nemme og logiske at arbejde med: 

– Hos Isola plejer vi at sige ”tæt og komplet”, og med de produkter og koncepter vi har, tænker vi faktisk hele huset igennem. Vi skal gøre det nemt for alle led i bygge­kæden, så vi hjælper til med at flytte udviklingen mod et bedre og mere effektivt byg­geri. Vi vil gerne skabe værdi for slutbrugeren, og vores produktudvikling har solid baggrund i mange års nordi­ske klimaerfaringer. Netop derfor kan vi altid levere godkendte produkter, der kan begå sig i hele Norden, siger Michael Lindberg, mar­kedschef hos Isola.

Gennemtestede produkter og god service

– Gennem flere årtier er vo­res produkter blevet anvendt i Norge, og der er derfor tale om veltestede og holdbare løsninger. I Norge har Isola desuden deltaget i forskellige energi- og udviklingsprojek­ter med fokus på videndeling og langsigtet produktud­vikling, og virksomheden ligger i dag inde med stor ekspertviden inden for bl.a. radonsikring. Samtidig er he­le Norden i dag hjemmemar­ked, hvilket betyder, at man også kan trække på viden fra de forskellige skandinaviske lande. En synergieffekt, der kun er kvalitetsfremmende. Og så handler det først og fremmest om dialogen med kunderne, fortæller Michael Lindberg og afslutter:

– Rådgivning og god ser­vice er vores nøgleord. Det handler meget om tillid. Vi er lydhøre over for ideer til forbedringer og udvikling. Og vi sørger for sparring og uddannelse omkring alle vores produkter, så vi kan møde både arkitekten, for­handleren, håndværkeren og slutbrugeren med respekt, ansvarlighed og en konstruk­tiv dialog.

Rådgivning lå til grund for valget af Isola

Netop det store fokus på rådgivning var også grunden til at man tog Isolas løsnings­katalog i brug ved byggeriet af Beder Vandværk, der blev beklædt med Isola Isokraft, et ekstra kraftigt og robust diffusionstæt undertag, der bidrager til at vandværket kan modstå tidens tand:

Beder Vandværk er udformet som to sammenbyggede, teglbeklædte længehuse, med et imponerende tegltag og enorme træspær:

– Det er en spændende konstruktion, vi har arbejdet med. I begyndelsen skulle tagkonstruktionen bygges i stål. Men det viste sig, at træ var en billigere og mere bæ­redygtig løsning. Der var dog nogle udfordringer, for når man arbejder med træ på et vandværk, så skal man tage nøje højde for højdeluftfug­tigheden, fortæller Per Kinly, byggeleder hos projektets underentreprenør Aalsrode Tømrerfirma.

Aalsrode Tømrerfirma valgte at bruge Isola Isokraft til tag­konstruktion, der er et ekstra kraftigt og robust diffusions­tæt undertag, som giver taget fuld beskyttelse, selv uden færdig tagdækning. Men det var ikke alene de praktiske fordele ved Isola Isokraft, der fik Aalsrode Tømrerfirma til at vælge denne undertags­løsning. Derimod lå det store fokus på værdien af et godt samarbejde og grundig råd­givning:

– Isola vejledte os godt inden projektet, og mens vi var i gang, var vejledningen også rigtig fin. Vi skal jo stå inde for alt det, vi laver på det her projekt, og derfor er det rart, at vores leverandører er med til at lede projektet i en god retning. Bare en lille ting som at svartiden fra Isolas side var meget kort, er jo noget der hjælper os, når vi arbejder under stramme tidsplaner, fortæller Per Kinly og afslutter:

Vi gider ikke de sælgere, der smutter så snart ordren er ekspederet. Produktkva­liteten er altid vigtig, men uden de rigtige medarbej­dere til at hjælpe en på vej, ja så duer det bare ikke.


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
Isola

Vesterballevej 5
7000 Fredericia
Danmark
Isola

Send til en kollega

0.125