23948sdkhjf

Danmarks absolut højeste støjskærm

| Medlemsnyhed | Indrykket af IAC Acoustics A/S

IAC Acoustics har leveret en 7,5 m høj støjskærm til Broager Fjernvarmeselskab a.m.b.a

I pressen er den nye støjskærm langs E45 ved Kolding flere gange blevet omtalt som Danmarks højeste støjskærm med en højde på 7 m. Dette er imidlertid ikke korrekt, da IAC Acoustics i december 2018 afleverede en 7,5 m høj støjskærm udført i totalentreprise for bygherren Broager Fjernvarmeselskab.

Støjskærmen er en del af flere tiltag IAC Acoustics har gennemført for fjernvarmeselskabet, således at et nyt grundvandsvarmepumpeanlæg kunne opnå miljøgodkendelse til at køre fuld drift i alle døgnets timer og alle ugens dage, uden at overskride de opstillede støjgrænser hos anlæggets naboer.

Støjskærmen er i alt 37,5 m lang, hvoraf 27,5 m er 7,5 m og resten 7,0 m høj. Pga. de geotekniske forhold, er støjskærmen pælefunderet.

 IAC´s ydelser har udover levering af Danmarks højeste støjskærm i totalentreprise bestået af akustisk dæmpning af maskinhal, levering af lyddør og lyddæmpende ventilationsriste. Projektet blev afsluttet med aflevering af en rapport for eftervisning af overholdelse af støjgrænserne. Rapporten med støjmålinger og beregninger blev udarbejdet i henhold til Miljøstyrelsens vejledninger af BP Støjmåling ApS i samarbejde med DanAcoustics ApS.

 IAC's ydelser har desuden givet Broager Fjervarmeselskab a.m.b.a. muligheden for at opnå den fulde ydelse af 4,0 MW på det nye unikke grundvandvarmepumpesystem og derved undgå en stigning i varmeprisen for fjernvarmeforbrugerne på trods af det forsvundne grundbeløb/statstilskudtilskud til kraftvarmeværker.

 Læs mere her: https://www.iac-nordic.dk/akustikafdeling/stoejskaerme


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
IAC Acoustics A/S

Jernholmen 44
2650 Hvidovre
Danmark
IAC Acoustics A/S

Send til en kollega

0.338