23948sdkhjf

Ph.d.-grad til Anne Døssing

| Medlemsnyhed | Indrykket af VIA University College

Anne Døssing, lektor ved VIAs sundhedsfaglige diplomudd. og den nye specialudd. i borgernær sygepleje, er blevet tildelt en ph.d.-grad ved AAU. Hun har skrevet en ph.d.-afhandling om sygeplejerskers rolle som organisatorisk lim i sundhedsvæsenet.

Anne Døssing sætter i sin ph.d. fokus på interorganisatorisk koordination i sundhedsvæsnet – særligt hvad angår sygeplejerskers rolle.

Afsættet for afhandlingen med titlen ’Sygeplejersker som organisatorisk lim i sundhedsvæsenet – interorganisatoriske, professionelle og feminine strukturer’ er, at der i sundhedsvæsnet i dag er store udfordringer med sammenhæng. 

Situationen er, at stadig flere patienter i deres behandlingsforløb er i kontakt med en række forskellige sundhedsfaglige personer, der hver især er specialister inden for et snævert felt – men den ene ved i mange tilfælde ikke, hvad den anden gør. 

Den manglende koordinering gør det svært for patienterne at navigere rundt i, hvem der tager sig af hvad, og hvordan de forskellige behandlinger spiller sammen.

Mange patienter har flere sygdomme på én gang
Udfordringerne med manglende sammenhæng i sundhedsvæsnet er størst for de mange patienter, der har flere kroniske sygdomme på én gang. 

Eksempeltvist har mange hjertepatienter også diabetes, og KOL-patienter kan samtidig have gigt og en depression. 

”Vores sundhedsvæsen er bygget op omkring specialister. Det medfører, at patienter med flere kroniske sygdomme bliver behandlet af forskellige specialister og forskellige steder i sundhedsvæsnet. For at imødekomme patienterne er der derfor behov for koordinering og samarbejde. Mange patienter oplever i dag eksempeltvist at skulle forklare deres situation forfra, hver gang en ny fagperson skal ind over behandlingen,” siger 41-årige Anne Døssing.

Hun har en baggrund som sygeplejerske samt kandidat i sygeplejevidenskab.

Tre måneders forskningsophold i Cardiff
Anne Døssing har i forbindelse med sin ph.d.-afhandling fulgt en række sygeplejersker på hospitaler, i kommuner og i almen praksis for at undersøge deres rolle som koordinatorer eller ’organisatorisk lim’ i sundhedsvæsenet. 

Afhandlingen kortlægger således, hvordan sygeplejersker udfører koordinering, og hvordan sygeplejersker selv opfatter deres profession og faglighed. 

”Ofte er sygeplejersker ikke selv opmærksomme på, at de påtager sig den koordinerende rolle. Det sker ofte implicit i deres øvrige arbejde. De forbinder i højere grad deres profession med omsorg og pleje, men faktisk fylder koordinering og arbejde ved computeren meget af sygeplejerskers arbejde,” forklarer Anne Døssing.

Under ph.d.-forløbet har Anne Døssing været tilknyttet ’Centre for Orgaization, Management and Administration’ ved Aalborg Universitet samt været på et tre måneders forskningsophold ved School of Healthcare Sciences ved Cardiff University i Storbritannien – hos professor Davina Allen, som er en international kapacitet inden for forskning i sygeplejerskers organisatoriske arbejde.

Medlemsnyhed

Indrykket af
VIA University College

Hedeager 2
8200 Aarhus N
Danmark
VIA University College

Send til en kollega

0.194