Brødrene A. B. Andersen konkurs
Af Torben Kragh   (27. oktober 2011)

Det mellemstore entreprenørfirma fra Gadstrup overlevede ikke en turbulent sommer og efterår med alvorlige likviditetsproblemer


Brødrene Andersens konkurs rammer en række byggerier landet over. Det gælder blandt andet opførelsen af et plejecenter til 132 mio. kroner i Greve Kommune.


Entreprenørvirksomheden Brødrene A. & B. Andersen A/S med hovedsæde i Gadstrup ved Roskilde har kastet håndklædet i ringen.

Efter en turbulent sommer med betalingsstandsning, rekontruktion og genansættelse af en række nøglemedarbejdere, har virksomheden nu indgivet konkursbegæring. Der er ikke penge til lønudbetaling til de timelønnede torsdag og til funktionærerne ved månedsskiftet.

Skifteretten i Roskilde afsagde onsdag eftermiddag konkursdekret over virksomheden, der selv havde begæret konkursen. Skifteretten har udpeget to kuratorer.

Med beslutningen mister anslået hundrede medarbejdere deres arbejde. En række byggeprojekter flere steder i landet er samtidig standset med øjeblikkelig virkning. Det drejer sig blandt andet om jordarbejdet ved anlægget af motortrafikvejen mellem Bredsten og Vandel i Østjylland - et arbejde virksomheden har udført for Vejdirektoratet.

Licitationen har onsdag eftermiddag forsøgt at få en kommentar fra Brødrene A. og B. Andersen. Der er telefonsvarer på virksomhedens telefon, mens direktør Michael Kousted ikke reagerer på sin mobiltelefon.

Med konkursen lægges en virksomhed med næsten 90 år i graven. Brødrene A. & B. Andersen A/S er ganske vist rekonstrueret et par gange men kan ellers føre sin historie tilbage til 1922. Det store og åbenbart risikable spring ind i fremtiden skete i 2007, da virksomheden udvidede med en hovedentrepriseafdeling, der siden har opført flere store projekter for både offentlige bygherrer som developere.

Direktør Michael Kousted udtalte i august 2010, at virksomheden var bragt i problemer af Roskilde Banks kollaps. Med tilførsel af ny kapital var han på det tidspunkt fuld af fortrøstning og mente, at man havde lagt det værste bag sig.

Ikke overrasket

Christian Sørensen, der er tillidsmand for murerne i firmaet, oplyste onsdag eftermiddag til Licitationen, at de timelønnede havde fået meddelelse om, at de ikke ville få deres løn torsdag og at firmaet ikke så anden mulighed end at begære sig konkurs. De timelønnede har derfor afviklet deres ting og blokerer de respektive byggepladser. Han er ikke overrasket over udviklingen.

- Man har hyret folk ind, som ikke har kunnet lave noget enten på grund af mangel på materieler eller fordi man åbenbart ikke har været enig med bygherrer. Samtidig er der tilsyneladende forudfaktueret på en række opgaver, og det har betydet, at firmaet så at sige har måttet arbejde gratis i en periode, indtil forudbetalingen er indhentet. Det er ærgerligt, at det slutter som det gør, men med udviklingen den seneste tid, så kan det ikke kaldes overraskende, siger Christian Sørensen.

Rekonstruktion

Virksomheden gik i betalingsstandsning 1. september, hvor banken havde smækket pengekassen i, så medarbejderne ikke fik deres løn. To uger senere blev medarbejderne orienteret om, at der var indgået en aftale med banken, tre kredit- og garantiinstitutioner og en række af kreditorerne, så driften kunne genoptaget. Det gælder bl.a. opførelsen af et plejecenter til 132 mio. kroner i Greve Kommune. ges. Langt fra alle de standsede byggeprojekter kom dog i gang igen. Det gælder blandt andet opførelsen af et plejecenter til 132 mio. kroner i Greve Kommune. Efter seks uger forhandling nåede parterne tilsyneladende ellers til enighed om at genoptage samarbejdet. Det ser ud til at have kollideret med, at pengekassen på ny er tom, og det ikke har været mulighed for at øge likviditeten.

Med konkursdekretet har en række kreditorer mistet det meste af deres tilgodehavende.