Odense Kommune

Projektkoordinator med DNA til stort byudviklings- og infrastrukturprojekt

Indgår kompetencer som Motiverende, Udviklende, Koordinerende og Ledende i dit professionelle DNA? Kan du mestre et stort byudviklings- og infrastrukturprojekt?
Oprettet
Ansøgningsfrist
7. august 2017
Forventet start
1. oktober 2017
Antal stillinger
1
Ansættelsesforhold
Fast
Arbejdstid
Fuldtid
Ansættelse
Permanent
Arbejdssted
Danmark > Syddanmark > Odense Kommune

Så har vi jobbet til dig!
Vi søger i forbindelse med gennemførelsen af byudviklings- og infrastrukturplanen Fremtidens Vollsmose en projektkoordinator, som kan stå i spidsen for realiseringen af de vedtagne planer for By- og Kulturforvaltningens leverancer til bydelens fornyelse og infrastruktur.

Odense gennemgår i disse år en transformation, fra en stor dansk by til en dansk storby. Transformationen omfatter blandt andet et større by- og infrastrukturprojekt i Vollsmose i Odense NØ, Letbanen gennem Odense, omdannelse af Thomas B. Thriges gade, det nye H.C. Andersen hus og mange andre store som små projekter.

Om os
Byudviklings- og infrastrukturprojekt Fremtidens Vollsmose er forankret i By- og Kulturforvaltningen.
By- og Kulturforvaltningen er en af fem forvaltninger i Odense Kommune. Forvaltningen består af i alt seks afdelinger – Drift & Anlæg, Erhverv & Bæredygtighed, Fritid & Kultur, Byudvikling, Økonomi & Effekt og Politik & Strategi.

I By- og Kulturforvaltningen er der ca. 1.550 ansatte, et årligt driftsbudget på ca. 1,1 mia. kr. og et anlægsbudget på ca. 0,7 mia. kr.
Forvaltningen er overvejende placeret på Odense Slot i hjertet af Odense. Der er en uformel men respektfuld tilgang til hinanden, og vi kan godt se den humoristiske side af både os selv og hverdagen.

Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads som er centralt placeret i Danmarks grønneste storby - Odense - meget tæt på Odense Banegård Center
 • Et godt fagligt og socialt miljø med muligheder for efter/videreuddannelse
  Stor frihed under ansvar
 • Et uhøjtideligt miljø med fokus på høj faglighed, arbejdsglæde, tillid og godt humør
 • Medarbejderfordele som sundhedsordning med f.eks. fysioterapi, massage og motionstilbud

Om Projekt Fremtidens Vollsmose
Vi søger i forbindelse med gennemførelsen af byudviklings- og infrastrukturplanen Fremtidens Vollsmose en projektkoordinator, som kan stå i spidsen for realiseringen af de vedtagne planer for By- og Kulturforvaltningens leverancer til bydelens fornyelse og infrastruktur.
Vollsmose skal udvikles fra at være et boligområde til at være en integreret ny bydel med mange byfunktioner. Byudviklings- og infrastrukturplanen skal - med en bygade og promenade gennem Vollsmose og planen om Letbanens etape 2 - være med til at åbne Vollsmose op og integrere bydelen fysisk i Odense by.

For at sikre maksimal værdi og effekt af indsatser i arbejdet med Fremtidens Vollsmose, har Odense Kommune etableret en tværgående programorganisering med deltagelse af alle fem forvaltninger og Odense Kommunes direktørgruppe som programbestyrelse.
Programmet har otte programspor, hvor du som projektkoordinator vil være ansvarlig for de tre programspor som By- og Kulturforvaltningen er ansvarlige for: 1) Byudviklings- og infrastrukturplanen, 2) koordinering af fysiske helhedsplaner, 3) strategisk salg af areal.

Om jobbet
Jobbet vil indebære et tæt samarbejde med ledelse og medarbejdere i By- og Kulturforvaltningen samt relevante medarbejdere/ledere i de øvrige forvaltninger, interne som eksterne interessenter og samarbejdspartnere, herunder de almene boligselskaber, myndigheder, sekretariater, borgere m.fl.
Stillingen, som er nyoprettet, vil blive forankret i By- og Kulturforvaltningen på Odense Slot, under afdelingschefen for Drift og Anlæg.

Du vil have et meget tæt samarbejde med Vollsmose Sekretariatet og de projektansvarlige der. Den samlede projektøkonomi for projektet ligger i omegnen af 300 mio. kr.
Vollsmose Sekretariatet samler i et partnerskab Odense Kommunes og boligselskabernes interesser i udbud af både bygherrerådgivning og totalrådgivning for de forskellige projekter. Det forventes at du kan bidrage til dette arbejde.

Dine arbejdsopgaver vil være:

 • Projektkoordinator for de tre programspor under By- og Kulturforvaltningen samt sikre disse leverancer spilles ind på de rigtige tidspunkter, og i en koordineret proces. De tre programspor er:
 • Bygherrerollen - styring og ledelse af projektet for byudvikling og infrastrukturen i bydelen sammen med gode projektledere.
 • Koordinering og samspil med boligorganisationerne ift. deres fysiske helhedsplaner i området
 • Strategisk salg af areal med henblik på udvikling af arealer til erhvervs og boligformål
 • Sikre fremdrift inden for forvaltningens leveranceområder
 • Fokus på budget- og økonomistyring for Odense Kommunes investering i projektet
 • Koordinering af processen med øvrige interessenter, herunder øvrige forvaltninger, boligorganisationerne, Vollsmose Sekretariatet og eksterne parter
 • Forberedelse af arbejdet i styregruppen i By- & Kulturforvaltningen
 • Sikre samspil mellem den eksterne bygherrerådgiver og den eksterne totalrådgiver
 • Koordinering af samarbejdet mellem kommunens forvaltninger
 • Sikre at der arbejdes op mod de strategiske mål som Odense Byråd har besluttet for Vollsmose

Om dig
Vi forestiller os, at du har erfaring fra lignende større og/eller komplekse projekter, eventuelt som bygherrerådgiver. Du har en ledelsesstil, som er motiverende og løsningsorienteret, og evner at skabe og bevare overblik for dig selv og projektets involvere parter. Du er inddragende og involverende i din opgaveløsning.

Vi tænker, at du hverken er konfliktsky eller konfliktsøgende, men har fokus på at løse eventuelle modstridende ønsker/meninger, og samtidig motiverer til gensidigt at tage ansvar i projektet.
Du skal være i stand til at sprede en positiv stemning og skabe resultater gennem relationer. Har du et glimt i øjet og brænder for at gøre en positiv forskel, vil det være en fordel.

Projektet er af stor betydning for fremtidens Odense og har naturligvis tilsvarende politisk fokus. Du forventes derfor at kunne udvise den nødvendige politiske tæft. Du har indsigt i og erfaring med de politiske processer inden for spændet mellem almene boliger, den offentlige sektor og erhvervslivet.

Der indgår mange interessenter i projektet, hvorfor du skal være rummelig, men alligevel besidde den nødvendige pondus og drive, som er nødvendig, når du står i spidsen for en vellykket gennemførelse af et stort projekt.
Vi forventer, at du har erfaring med at lede processer af lignende karakterer - og også gerne erfaring med en effektbaseret tilgang.

I forhold til udvikling af bydelens bygade og andre områder, vil det være en fordel, at du har kendskab til tiltrækning af investorer i forbindelse med lignende projekter.

Vi har en forventning om, at du kan tilgå opgaven struktureret og med analytisk sans, samt evner at holde fokus på at udvikle projektet med afsæt i god forretningsforståelse og udvise den nødvendige rettidige omhu – dvs. at handle på rette tidspunkt på rette sted.

Som projektkoordinator vil der være behov for, at du ud fra en helhedsorienteret tilgang i høj grad evner at samarbejde med By- og Kulturforvaltnings tre tekniske afdelinger (Drift & Anlæg, Byudvikling og Erhverv & Bæredygtighed), foruden de øvrige interessenter, som er en del af projektet.

Stillingen som projektkoordinator til anlægsområdet vil indebære stor frihed under ansvar, hvorfor vi søger dig, som er åben og evner at skabe tillid omkring dig.

Vores forventninger til dig er både faglige:

 • Din uddannelsesmæssige baggrund kan være bred, og du kan have relevant uddannelse som eksempelvis landinspektør, landskabsarkitekt, ingeniør eller lignende og evt. en ledelsesmæssig overbygning med fokus på styring og administration af bygge-/anlægsprojekter.
 • Du har kendskab til planområdet, lokalplaner og helhedsplaner.
 • Du har dokumenteret erfaring med ledelse af projekter af samme kaliber som nærværende projekt.

Og personlige:

 • Du har god analytisk sans og forretningsmæssig forståelse.
 • Du har en struktureret tilgang til løsningen af opgaver.
 • Du har gode kommunikative evner.
 • Du har overblik og samtidig sans for detaljen.
 • Du trives med og evner at agere intelligent i krydsfeltet mellem ønsker, tid og økonomi.
 • Du er åben, tillidsskabende, ærlig med humor.
 • Du kan tænke ud af boksen og har fokus på værdiskabelse.
 • Du trives med udfordrende opgaver og en til tider hektisk hverdag.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Ansættelse ønskes senest pr. 1. oktober 2017.

Vil du vide mere?
Såfremt du ønsker at høre mere om stillingen, er du velkommen til - i fortrolighed - at kontakte afdelingschef Thomas Østergaard Jørgensen på 6551 2700.
Bemærk: Henover sommerferien er det muligt at henvende sig i uge 27 og uge 31 på hverdage i tidsrummet 11-12.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er mandag den 7. august 2017.
1. samtalerunde afholder vi tirsdag d. 15. august 2017. Du kan forvente at blive indkaldt til samtale med kort varsel.
2. samtalerunde vil blive gennemført fredag den 25. august 2017. Forud for denne vil du blive bedt om at gennemføre en personprofilanalyse.

Sådan ansøger du

Søg stillingen

Kontaktinformation
Odense Kommune
Rådhuset
Flakhaven 2
5000 Odense C

Send til en kollega

0.278