Københavns Kommune

Projektledere til Teknik- og Miljøforvaltningen

Vil du være med til at sætte dit præg på hovedstaden ved at sikre høj kvalitet og udvikling i drift og vedligehold af byens mange bygværker? Så har du chancen for at komme med på holdet nu!
Oprettet
Ansøgningsfrist
7. juni 2017
Forventet start
1. september 2017
Antal stillinger
2
Ansættelsesforhold
Fast
Arbejdstid
Fuldtid
Ansættelse
Permanent
Arbejdssted
Danmark > Hovedstaden > Københavns Kommune

Københavns Kommune søger to udviklingsorienterede projektledere til drift og vedligeholdelse af byens broer og bygværker.

Som projektleder med ansvar for drift og vedligehold af bygværker i hovedstaden bliver du en vigtig bidragsyder til byens udvikling. Hver dag får du mulighed for at bringe din faglighed og dit helhedssyn i spil i samarbejde med dygtige og engagerede kollegaer i et levende, uformelt og ambitiøst miljø.

To udviklingsorienterede projektledere
Vi søger to engagerede og strukturerede medarbejdere med stærke samarbejdsevner og relevant faglig baggrund, som eksempelvis ingeniør, arkitekt, bygningskonstruktør eller anden teknisk uddannelse, der kan indgå i videreudviklingen af arbejdet med at gennemføre og optimere drifts- og vedligeholdelsesarbejdet af Københavns bygværker.

Fokus på succesfuld gennemførelse og flair for optimering
Teknik- og Miljøforvaltningen drifter og vedligeholder omkring 250 bygværker, herunder broer, tunneller og bolværker. Bygværkerne binder byen sammen og er afgørende for trafikkens afvikling både på vejene og vandet. De ældste bygværker er fra slutningen af 1800-tallet, og i disse år bygges en række nye vigtige forbindelser herunder eksempelvis Inderhavnsbroen og Nordhavns-tunnelen.

At vedligeholde og drifte de mange og forskelligartede bygværker i en travl og dynamisk by stiller store krav til forvaltningen. Aktuelt gennemfører vi et storstilet genopretningsprogram for vejområdet i København, som bygværker er en central del af. Samtidig arbejder forvaltningen konstant på at skabe endnu bedre tilstandsdata for optimal prioritering af renoveringsopgaverne samt robust budgettering. Derudover fokuserer vi på udvikling af vores porteføljestyring og styrkelse af vores kommunikation med omverdenen. Hovedparten af opgaverne udføres af eksterne entreprenører og rådgivere, hvorfor vi gennemfører udbud og varetager kontraktholderfunktionen.

Jobfunktionerne består af mange forskelligartede opgaver, som vi gennemfører hen over året.

Stilling 1: Projektledelse, datahåndtering, udbud og politisk betjening mv.
Dine primære opgaver er:

 • Projektledelse af mindre vedligeholdelsesprojekter i alle faser fra indhentning af tilbud, udførelse, tilsyn og aflevering, til mangeludbedring og fakturering
 • Kontraktstyring af rådgivere
 • Vedligeholdelse af tilstandsdata for vores bygværkers konstruktioner og belægninger
 • Budgettering og håndtering af fakturaer
 • Håndtering af udbud
 • Mundtlig og skriftlig kommunikation med de mange interessenter i vores omverden, herunder borgerbetjening og udarbejdelse af politiske notater
 • Planlægning og udførelse af eftersyn af bygværker
 • Granskning af nye projekter

Stilling 2: Drift og vedligehold af oplukkelige broer og Nordhavns-tunnelen, styring af kontrakter mv.
Dine primære opgaver er:

 • Drift og vedligeholdelse af Københavns 10 oplukkelige broer samt Nordhavns-tunnellens mekaniske og elektriske installationer
 • Afholdelse af statusmøder og kontraktstyring af de faste driftsentreprenører samt vedligeholdelse af tilstandsdata for disse bygværker
 • Kommunikation med de mange interessenter i vores omverden, herunder borgerbetjening
 • Planlægning, budgettering og udførelse af eftersyn
 • Implementering af beredskabsplaner
 • Projektledelse af mindre vedligeholdelsesprojekter
 • Håndtering af fakturaer

Erfarne projektledere med teknisk sans og stærke samarbejdsevner
Vi forventer i begge stillinger, at du:

 • arbejder selvstændigt, struktureret og evner at se fremad og agere rettidigt
 • har sans for tekniske problemstillinger og løsning af disse
 • har erfaring med projektledelse
 • har gode kommunikative evner både på skrift og i tale
 • har situationsfornemmelse og er god til at samarbejde på tværs i en stor organisation
 • har politisk forståelse og gerne erfaring fra en politisk styret organisation
 • kan bevare overblikket og det gode humør – også når det hele går stærkt

Sammen finder vi de gode løsninger for byen!
Vi arbejder i en teamstruktur, hvor alle udfylder en vigtig rolle i teamet. Alle har egne ansvarsområder, men indgår også i løsningen af andre vigtige og akutte opgaver. Vi er engagerede i vores arbejde og stolte af at bidrage til den fortsatte positive udvikling af København.

Organisation
Du bliver ansat i Byens Fysik, hvor ca. 300 personer arbejder med alt fra planlægning og prioritering af vedligeholdelse af byens fysiske elementer til færdigudvikling og gennemførelse af anlægsprojekter. Vi huser også en række særlige indsatsområder med egne projektorganisationer, herunder genopretningsprogrammet for Vejområdet, Cykelprogrammet og Områdefornyelser rundt omkring i byen.

Vi tilbyder dig
En arbejdsplads med et tæt og fagligt inspirerende samarbejde med erfarne og kompetente kolleger. Jobbet indeholder gode muligheder for personlig og faglig udvikling i en dynamisk offentlig forvaltning. Stemningen er præget af en uformel og løsningsorienteret omgangstone, hvor der også er rum til smil og latter i en travl hverdag.

Vi holder til centralt på Islands Brygge.

Løn - og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst afhængig af dine kvalifikationer og efter forhandling med forhandlingsberettigede organisation.

Stillingerne ønskes besat pr. 1. september 2017.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål til stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte enhedschef Janus Christoffersen på 2036 3827.
Du kan læse mere om Københavns Kommune og Teknik- og Miljøforvaltningen på www.kk.dk og www.tmf.kk.dk.

NB! Vedhæft din ansøgning samt CV i pdf-format. Øvrige relevante dokumenter som eksamensbeviser eller lignende har du lejlighed til at medbringe ved en eventuel samtale.

Søg stillingen via nedenstående link senest onsdag den 7. juni 2017.
Vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler med udvalgte kandidater i uge 24 og 25.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelsen, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.200 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4 mia. kr.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.

Sådan ansøger du

Ansøg via følgende link: ANSØG

Kontaktinformation
Københavns Kommune
Njalsgade 13
2300 København S

Send til en kollega

0.203